Szerző: Koi Tamás

2021. december 17. 13:11

Ezért árulnak kevesebb terméket részletre a telkók

Önként változtattak a hazai nagy távközlési szolgáltatók a 24 hónapos határozott idejű szerződésekkel együtt értékesíthető termékek körén, miután a területet felügyelő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság utánajárt, hogy a cégek szerződéskötési, kereskedelmi gyakorlata megfelel-e a hatályos törvényi szabályozásoknak.

Amint arról lapunk korábban beszámolt, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a 2021. évi piacfelügyeleti tervében meghatározottak szerint idén vizsgálta a kétéves határozott idejű előfizetői szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezések betartását a magyar hírközlési piac tíz legtöbb előfizetővel rendelkező szolgáltatójánál, melynek rész volt az is, hogy a távközlési cégek milyen feltételekkel kötnek 24 hónapos határozott idejű szerződéseket ügyfeleikkel.

A határozott idejű előfizetői szerződésekre vonatkozó hatályos szabályozás egy fontos eleme, hogy fő szabályként a megköthető határozott idejű előfizetői szerződések időtartamát 12 hónapban maximálta. A jogszabály a 12 hónapnál hosszabb határozott idejű előfizetői szerződések megkötését – a Digitális Jólét Alapcsomag kivételével – csak az adott előfizetői szerződéshez kapcsolódó, a törvényi feltételeknek megfelelő készülékvásárlás esetén, az előfizetők kérésére és akkor is legfeljebb 24 hónapra teszi lehetővé.

xbox-series-x-ps5-tvs
a tévé még belefér, a konzolok viszont már nem

Azonban a törvény a készülékvásárláshoz kapcsolódó szerződéskötések esetére pontosan meghatározza azoknak az elektronikus eszközöknek a körét, amelyeknél lehetőség van – az előfizetők kérésére – 12 hónapnál hosszabb időtartamú határozott idejű szerződést kötni. Ezek konkrétan 

az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére alkalmas eszközök.

Promptolsz-e már padawan?

Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

Promptolsz-e már padawan? Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

A hatóság a vizsgálata során megállapította, hogy az ellenőrzés alá vont szolgáltatók jó része számos elektronikus eszköz (pl. okostelefon, laptop, táblagép, televízió, stb.) tekintetében indokoltan éltek a 12 hónapnál hosszabb határozott idejű előfizetői szerződéskötések lehetőségével készülékvásárláshoz kapcsolódóan.

Ugyanakkor néhány szolgáltatónál az NMHH megállapította, hogy olyan eszközök vásárlásához kapcsolódóan is kötnek 12 hónapnál hosszabb határozott idejű szerződéseket, melyeknél a törvény ezt nem teszik lehetővé, mert az adott eszközök képességei nem felelnek meg  a már idézett kritériumnak. Ilyen eszközök például a routerek, modemek, egyes okosórák és játékkonzolok.

Az érintett szolgáltatók még az eljárás során felülvizsgálták a szerződéskötési gyakorlatukat és a hatóság vizsgálatának lezárásáig valamennyi szolgáltató önkéntes jogkövetés útján kivette a 12 hónapnál hosszabb határozott idejű szerződések kötésének lehetőségével kínált eszközök sorából azokat az elektronikus eszközöket, melyeknél a jogszabály ezen időtartamú szerződések kötését nem teszi lehetővé.

A hatóság erre tekintettel valamennyi ellenőrzött szolgáltatóval szemben jogsértés megállapítása nélkül megszüntette az eljárást - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága lapunk megkeresését követően.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról