Szerző: Koi Tamás

2021. január 4. 10:06

Alapjaiban megújult az év végén a hírközlésszabályozás

A tavaly év végén esedékes határidőnek megfelelően lázas rendeletalkotási munkával zárta az évet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mely így sikeresen lezárta az Európai elektronikus hírközlési kódex magyarországi jogszabályi implementációját.

Az előfizetők számára talán kevésbé látványos, ám a felszín alatt annál lényegesebb változásokat hoz az európai távközlési piacon a 2018-ban elfogadott Európai elektronikus hírközlési kódex (kódex) tagállami implementációja, mely a megadott határidőig Magyarországon is megtörtént - számolt be róla vasárnap a szakterület szabályozásáért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

RENDELETCUNAMI

Magyarország idén júliusban – az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosításával – az Európai Unióban az elsők között ültette át a saját jogrendjébe az Európai elektronikus hírközlési kódexet (ekkor módosult az elektronikus hírközlésről szóló törvény). A törvényi szabályokon túl, a teljes átültetés érdekében a végrehajtási rendeleti szintű szabályokat is meg kellett alkotni idén december végéig: az NMHH ezeket határidőre teljesítette huszonkét NMHH-rendelet felülvizsgálatával, illetve megalkotásával.

telekom_digitalis_alairas
aláírás kerül egy szerződésre a telekomnál (fotó: hwsw)

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda

Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

A kódexhez kapcsolódó egyik legfontosabb hazai végrehajtási rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet, amely az öt évvel ezelőtt született szabályozás teljes megújítása. Új fogalmainak bevezetése mellett az új jogszabály rendezi, hogy mely előírások vonatkoznak valamennyi előfizetőre, és melyek csak a fogyasztókra és a velük azonos védelmet élvező mikro- és kisvállalkozásokra, valamint nonprofit szervezetekre.

A rendelet szabályozza az előfizetői szerződések megkötését, módosítását, megszüntetését, az általános szerződési feltételek és az egyedi előfizetői szerződések kötelező tartalmát, valamint a szolgáltatók által közzéteendő információk körét a jelenlegi és jövendő előfizetők tájékoztatása érdekében. Emellett részletszabályokat tartalmaz többek között a szolgáltatások korlátozásáról, szüneteltetéséről, áthelyezéséről, vagy éppen a szerződéssel együtt kedvezménnyel értékesített készülékek hálózat-függetlenítéséről a szerződés megszűnésekor.

Ugyancsak az előfizetők teljes körét érintik az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosításai. Ez a rendelet határozza meg, hogy az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak a szolgáltatásaik minőségi jellemzőit hogyan kell meghatározniuk, mérniük, közzétenniük és ezekről az NMHH számára adatot szolgáltatniuk. Az új szabályok rendezik, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatások esetében a le- és feltöltési sebességre, a késleltetésre és a csomagvesztésre vonatkozó vállalásokat milyen módon kell megadniuk a szolgáltatóknak, emellett tartalmazzák a forgalomarányos mérésen alapuló számlázási rendszerekre vonatkozó előírásokat.

VÁLTOZNAK A MINŐSÉGI MUTATÓK

Utóbbi rendeletmódosítás kapcsán leginkább a mobilinternet szolgáltatás minőségi célértékeire vonatkozó változások lehetnek az érdekesek, itt ugyanis több új elem is bekerült a rendeletbe. Így a korábbi rendszertől eltérően a jogalkotó kiköti, hogy a mobilinternet-hozzáférési szolgáltatás esetén a szolgáltató az egyes díjcsomagokba foglalt szolgáltatások vonatkozásában köteles meghatározni a becsült maximális sebességre vonatkozó egyedi szolgáltatásminőségi követelmény célértékét. 

A kódex a fentiek mellett részletesebben szabályozza az emelt díjas szolgáltatások igénybe vételének feltételeit, a számhordozást és az elektronikus hírközlési építmények engedélyeztetési folyamatát is, átalakítja az úgynevezett egyetemes szolgáltatások rendszerét és új rendelkezéseket vezet be a tárberuházási megállapodások megkötésére vonatkozóan.

A kraftie a HWSW IT-karrierrel foglalkozó, immár sok tízezer IT szakembert mozgató meetup- és podcast-sorozata. Mostantól pedig már egy hírlevél is! Iratkozz fel Te is, ha szeretnél heti egyszer egy rövid, de értékes karrierfókuszú tartalmat kapni.

a címlapról