Szerző: Koi Tamás

2009. április 23. 13:21

Jogszabálysértő az előfizetők büntetése a határozatlan időre szóló szerződések felbontásakor

Piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett az Invitel Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. ellen a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa, illetve a Magyar Telekom egyes díjcsomagjai esetében maga indított eljárást kötelezettség teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben. A szervezet szerint bár az évek során javultak a feltételek, a hűségszerződések felmondása során adott esetben továbbra is büntetik a szolgáltatók az ügyfeleket.

[HWSW] Piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett az Invitel Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. ellen a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa, illetve a Magyar Telekom egyes díjcsomagjai esetében maga indított eljárást kötelezettség teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben. A szervezet szerint bár az évek során javultak a feltételek, a hűségszerződések felmondása során adott esetben továbbra is büntetik a szolgáltatók az ügyfeleket.

Az NHH Tanácsa korábbi határozatában kötelezettségként írta elő a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalmát. A határozat értelmében a szolgáltatók a határozott idejű előfizetői szerződések idő előtti felmondását, vagy egy kedvezőbb díjcsomagra történő váltást nem szankcionálhatják az adott szerződés teljesítésére fordított költségekkel, illetve a teljesítés során nyújtott kedvezményekkel aránytalan módon. A kötelezés a korábbi vezetékes monopolszolgáltatókat, a Magyar Telekomot, az Invitelt és a Monortel/UPC-t érintette.

Javult a helyzet, de van még min javítani

Az NHH Tanácsa tavaly év végén adatokat kért a piaci szereplők határozott idejű szerződéssel igénybe vehető díjcsomagjairól, illetve a hűségidő lejártát megelőző szerződésbontáskor megállapított kötbérekről és a kötbérszámítás módjáról. A beérkezett információk és az általános szerződési feltételek együttes vizsgálata alapján általánosságban megállapítható, hogy az NHH Tanácsa 2007-es határozatában megfogalmazott kötelezés hatására pozitív változások indultak el a piacon, így például megszűntek az aránytalanul hosszú hűségidők, valamint a hűségidő a fogyasztó kifejezett kérése nélkül már nem hosszabbodik automatikusan újra.

[+] Kell a hűségszerződés, de tisztában kell lenni a buktatókkal

Az NHH Tanácsának eljárását üdvözölte a hírközlési fogyasztói jogok képviselője (HFJK), Takács Péter is, aki lapunknak elmondta, hogy a szervezet vizsgálatának célkitűzései teljes összhangban állnak a HFJK, az NHH, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügy Minisztérium, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által tavaly decemberben közösen megfogalmazott ajánlással. A nem kötelező érvényű ajánlás egyebek közt kimondta, hogy a szolgáltatóknak kerülniük kell az olyan egyoldalúan kikötött jogi és gazdasági feltételek alkalmazását, amelyek korlátozzák a fogyasztók választási szabadságát, illetve csak aránytalan terhek vállalása mellett teszik lehetővé a díjcsomagváltást.

Jogosulatlan jogkövetkezmények

A vizsgálat szerint a három szolgáltatóból kettő, az Invitel és esetenként a Magyar Telekom a korábban határozott idejű konstrukcióval kötött szerződéseket határozatlan idejű, de csak hűségnyilatkozattal igénybe vehető csomagokká változtatta -- a hatóság szerint azért, hogy mentesüljenek a határozott idejű szerződésekre vonatkozó kötelezés alól. A határozatlan idejű díjcsomagokra a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalma ugyan nem vonatkozik, de a fenti gyakorlat alkalmazásával az Invitel és a Magyar Telekom valószínűsíthetően jogszabálysértést követett el, ugyanis az elektronikus hírközlési törvény szerint a határozatlan idejű szerződések jogkövetkezmények nélkül felmondhatók.

A Magyar Telekom esetében a Tanács rendelkezésére álló információk alapján az is vélelmezhető, hogy több határozott idejű csomagnál az alkalmazott kötbér összege és annak számítási módja nem felel meg a határozat előírásainak, ugyanis azok sem az előfizetőnek nyújtott kedvezménnyel, sem pedig a szerződés teljesítésére fordított költséggel nem indokolhatók, illetve azokkal nem arányosak -- véli az NHH. Ezért a Magyar Telekommal szemben a kötelezettség teljesítésével és megszegésével összefüggésben eljárást indított az NHH Tanácsa is. A vizsgálatok az indokolatlanul kirótt kötbérekre és az ügyfeleknek kilátásba helyezett büntetés miatt elmaradt szolgáltatóváltás pénzügyi hatásaira is kiterjednek.

Az eljárás kapcsán megkerestük a Magyar Telekomot is, melynek kommunikációs igazgatósága arról tájékoztatta a HWSW-t, hogy a telekommunikációs szolgáltató tud az NHH jogalkalmazási eljárásának megindításáról, annak részleteit azonban egyelőre nem ismeri a cég.

a címlapról

csak nevesítve

6

Biztonságosabb lesz a Google Meet

2020. július 14. 12:03

Bejelentkezés nélkül nem lehet majd meetingekhez csatlakozni az oktatási célú csomagokban.