Szerző: Koi Tamás

2008. december 11. 09:15

Kell a hűségszerződés, de tisztában kell lenni a buktatókkal

A fogyasztók érdekeit is szem előtt tartó, a részleteket egyértelműen és pontosan tisztázó hűségnyilatkozatokat vár el a szolgáltatóktól Takács Péter, a hírközlési fogyasztói jogok képviselője - derül ki abból a most nyilvánosságra hozott ajánlásból, mely négy állami szervezet; a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügy Minisztérium, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal együttműködésében született meg.

HIRDETÉS

[HWSW] A fogyasztók érdekeit is szem előtt tartó, a részleteket egyértelműen és pontosan tisztázó hűségnyilatkozatokat vár el a szolgáltatóktól Takács Péter, a hírközlési fogyasztói jogok képviselője -- derül ki abból a most nyilvánosságra hozott ajánlásból, mely négy állami szervezet; a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügy Minisztérium, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal együttműködésében született meg.

A hűségnyilatkozat jó, de nem mindenkinek

Statisztikák szerint Magyarországon ma több mint 20 millió hírközlési előfizetői szerződés van hatályban és ezek jelentős részéhez hűségperiódus kapcsolódik. A fogyasztók számára sok esetben valóban kedvező hűségnyilatkozatok azonban bizonyos helyzetekben csapdát rejtenek magukban, ezért fontos, hogy szerződéskötés előtt a fogyasztó alaposan tájékozódjon, ismerje meg a részleteket, és legyen tisztában a lehetőségeivel -- hívja fel a figyelmet ajánlásában a négy szervezet. A pontos tájékozódás érdekében azonban -- nem csak a szerződéskötés előtt, hanem a hűségidő lejártakor is -- mindent meg kell tennie a szolgáltatónak is, aki semmilyen eszközzel nem kényszerítheti az előfizetőt a hűségszerződés aláírására.

Az ajánlás létrehozása -- melynek során a szolgáltatókkal is egyeztettek az alkotók -- mára szükségszerűvé vált, hiszen annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban számos hatósági és civil kezdeményezés történt a hűségszerződések átláthatósága érdekében, mindeddig nem alakult ki tiszta, a fogyasztók számára egyértelmű és a verseny érdekeit is szolgáló piaci gyakorlat. "A 2007-es év végén voltak olyan kezdeményezések, melyek sokkal inkább szabályozási módszertanokat helyeztek volna előtérbe" -- fejtette ki a HWSW-nek az ajánlás létrehozásának körülményeit Takács. "Ezzel az ajánlással nem szeretnénk korlátozni a hűségnyilatkozat periódusát, nem üldözzük a hűségnyilatkozatot, ezzel együtt nagyon fontos, hogy az ajánlás nem csak a szolgáltatóknak szól, hanem a fogyasztók figyelmét is szeretnénk ráirányítani a kérdésre."

Nem mindegy, mit írunk alá

Sok a kérdőjel

Az ajánlást létrehozó szervezetek szerint a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatos leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy sokszor nincs, vagy csak irreális feltétekkel érhető el a hűség nélküli ajánlat, számos esetben pedig nem lehet pontosan tudni, milyen kötelezettségekkel jár a szerződés idő előtti felmondása. Többször nem tisztázott az sem, hogy milyen módon, milyen feltételekkel válthat az ügyfél az adott szolgáltató másik ajánlatára, hogy mikor jár le a hűségperiódus, és mi történik a lejárat után. Az új ajánlás szerint a szolgáltatók nem kényszeríthetik a fogyasztókat hűségnyilatkozatos előfizetői szerződés megkötésére -- sem úgy, hogy nem ajánlanak hűségnyilatkozat nélküli előfizetői szerződésre vonatkozó konstrukciót, sem pedig úgy, hogy a határozatlan idejű szerződés megkötését indokolatlan és az előfizetőre nézve hátrányos feltételekkel nehezítik meg.

Az ajánlás szerint a szolgáltatóknak kerülniük kell az olyan egyoldalúan kikötött jogi és gazdasági feltételek alkalmazását is, amelyek korlátozzák a fogyasztók választási szabadságát, illetve csak aránytalan terhek vállalása mellett teszik lehetővé a díjcsomagváltást. A hűségnyilatkozatról szóló tájékoztatásban emellett egyértelműen meg kell határozni a kedvezmény mértékét és a cserébe vállalt elkötelezettség időtartamát (annak pontos kezdetével és végével együtt).

Nem kötelező
Az ajánlást önmagában és általánosan nem jelent semmiféle kötelezettséget a szolgáltatók felé, akik a hírközlési fogyasztói jogok képviselőjének címzett nyilatkozatukban szabadon deklarálhatják, hogy a benne foglaltakat elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják.
A szolgáltatóknak a fentiek mellett tájékoztatást kellene adniuk arról, hogyan alakulnak a hűségidő alatt, illetve annak lejártával a szolgáltatás igénybevételének feltételei, illetve milyen következménnyel jár, ha a fogyasztó a hűségidő lejárta előtt akar abból kilépni. Az igénybe vett szolgáltatás vagy termék jellegének megfelelően a szolgáltatóknak a hűségidő vége előtt (a hűségidő lejártát megelőző havi számlalevél mellékletében) értesíteniük kell a fogyasztót a hűségidő lejártáról, a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek a lejáratkor bekövetkező változásáról és a fogyasztót megillető jogokról.

Az ajánlás kikötné azt is, hogy a szolgáltató nem hosszabbíthatja meg egyoldalúan a hűségidőt az előző periódus lejártát követően. A cégeknek a fentiekről az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) külön fejezetében közérthetően és egyértelműen kell rendelkezniük, a feltételeket pedig mind a honlapjukon, mind a díjszabásban szerepeltetni kell.

Az előfizető is felelős

Takács a HWSW kérdésére elmondta, hogy a statisztikák szerint a hűségnyilatkozatok kapcsán beérkező panaszok fele a különféle internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos, nagyjából ötödük a vezetékes telefonszolgáltatásokat, 16 százalékuk a kábeltelevíziós előfizetéseket, 12 százalékuk a mobiltelefonos előfizetéseket, 2 százalékuk pedig a mobilinternet-szerződéseket érinti. A hírközlési fogyasztói jogok képviselője ugyanakkor hozzátette, hogy a panaszos esetek egy része az előfizető figyelmesebb hozzáállásával megelőzhető lett volna: "Érdemes azt az 5-10 percet rászánni a feltételek elolvasására egy többéves hűségszerződés aláírása előtt" -- hangsúlyozta Takács.

a címlapról