Szerző: Koi Tamás

2022. január 17. 10:14

Fellép a hatóság a Telenor egyoldalú díjkorrekciója ellen

Nem túlzás kijelenteni, hogy az egész iparágban szokatlanul erős turbulenciát keltett, hogy a Telenor a hónap elején bejelentette, jogot kíván formálni arra, hogy az előfizetők részére megállapított díjakat a fogyasztói árindex változásához mérten korrigálja - akkor is, ha egyébként az ügyfél határozott idejű szerződésben áll a szolgáltatóval. Az ügybe keményen beleállt a szakhatóság is, de a probléma az egész szakmát - illetve a választásokra készülő politikusokat is - érzékenyen érinti: jogában áll-e egy távközlési szolgáltatónak inflációarányosan díjat emelni, és ha igen, milyen feltételek szerint?

Pénteken világossá tette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), hogy nem nézi ölbe tett kézzel, hogy a Telenor Magyarország a január 5-én kiadott közleményében foglaltak szerint február 21-i hatállyal a fogyasztók (előfizetők) számára potenciálisan kedvezőtlen feltételekkel egészítse ki általános szerződési feltételeit. 

Amint azt a HWSW múlt héten megírta, a szolgáltató az új feltételek szerint jogosult lenne a szolgáltatások díjait a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően módosítani. Szerepel az új feltételek között az is, hogy ha a szolgáltató a megelőző naptári években a díj kiigazítás lehetőségével nem, vagy csak részlegesen élt, akkor jogosult a díjakat az előző évek fogyasztói árindexét együttesen figyelembe véve módosítani.

NEM AZ, AMINEK LÁTSZIK

Az új ÁSZF szerint az ilyen díjmódosítás nem minősülne egyoldalú szerződésmódosításnak, ezért a módosítást el nem fogadó előfizetők sem lennének jogosultak a határozott idejű előfizetői szerződésüket idő előtt hátrányos következmények nélkül felmondani.

Az NMHH a HWSW részére megküldött álláspontjában hangsúlyozza, hogy az előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatók az ÁSZF-jeiket és a már megkötött előfizetői szerződéseket csak a hatályos jogszabályokat követve jogosultak egyoldalúan módosítani.  A szabályozás a szolgáltatókat arra kötelezi, hogy a már megkötött előfizetői szerződéseket is érintő egyoldalú módosításokról az érintett előfizetőket legalább a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal, tartós adathordozón értesítsék. Ebben meg kell jelölni, mely szerződési feltétel, pontosan melyik pontban mikortól módosul, kitérve a módosítások lényegének rövid leírására. 

telenor_-_sugar2

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x)

Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

Ha a szolgáltatás díja változik, akkor már az értesítésben külön, összeg szerűen meg kell jelölni, hogy konkrétan mely díjak módosulnak. Emellett a szolgáltatónak tájékoztatnia kell az előfizetőket arról is, hogy az ÁSZF új szövege hol érhető el, és a módosítással kapcsolatos őket megillető jogokról is. Mivel a már megkötött szerződés egyoldalú módosítása a szolgáltató részéről az előfizető számára akár kedvezőtlen is lehet, a jogszabály alapján az előfizető jogosult az értesítéstől számított 45 napon belül a szerződést hátrányos következmények nélkül felmondani akkor is, ha határozott idejű szerződése van és a határozott idő még nem telt el. (Azonban ha az előfizető szerződése csomagra szólt és a szolgáltatással együtt kedvezményesen valamilyen készüléket vásárolt, akkor az ilyen készülékre kapott kedvezmény visszafizetését a szolgáltató a felmondáskor kérheti, kivéve, ha az előfizető a felmondás után már nem akarja megtartani a készüléket.)

AZ KIZÁRT, HOGY KIZÁRT

Az előfizetők védelmében ennek a felmondási jognak a gyakorlását a jogszabály csak nagyon szűk körben zárja ki: nem mondhat fel az előfizető következmények nélkül akkor, ha a módosítást jogszabály, vagy hatósági döntés alapján köteles a szolgáltató végrehajtani, vagy ha a módosítás kizárólag számára előnyös változásokat tartalmaz, illetve akkor, ha csak adminisztratív jellegű, vagyis nem jelenti a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érdemi változását.

A hatóság álláspontja szerint a fenti szabályoktól a szolgáltatók az ÁSZF-jük kialakítása és módosításakor nem térhetnek el, ezért nem minősíthetnek egyes módosításokat eleve úgy, hogy azok nem jelentik az előfizetői szerződés egyoldalú módosítását és nem zárhatják ki az ÁSZF-ben az előfizetőket a módosításokra tekintettel megillető jogok gyakorlását. A Telenor február 21-vel hatályba léptetni kívánt új ÁSZF-je szerint ezzel szemben a szolgáltató egyoldalúan jogosult dönteni arról, hogy a szolgáltatások díját a fogyasztói árindexhez igazodva tekintettel megemeli-e, és az emelést utólag, egy másik naptári évben is „bepótolhatja”.

A szolgáltató által bevezetni kívánt szabályok tehát nem objektívek, nem kellően átláthatók és az előreláthatóság elvének sem felelnek meg

-hívja fel a figyelmet az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.

Ezért minden ilyen díjváltozás a hatóság álláspontja szerint az előfizetői szerződés egyoldalú módosítását igényli. Ennek során a szolgáltatónak be kell tartania a szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályokat és biztosítania kell az érintett előfizetők számára a hátrányos következmény nélküli felmondási jogot is, hacsak a módosítás nem jelent számukra kizárólag előnyös változást - mutat rá a szakhatóság.

A szervezet közleményében kifejtette, nem fogja hagyni, hogy a január elején kihirdetett feltételek szerint változzanak a Telenor szerződési feltételei:

A hatóság kiemelten fontos jogszabályi feladata őrködni a jogszabályok betartása felett mind az előfizetők, mind pedig a tisztességes piaci verseny védelme érdekében. Ezért fel fog lépni a Telenor által február 21-től bevezetni kívánt új ÁSZF-rendelkezések ügyében annak érdekében, hogy ezek a módosítások ne léphessenek hatályba. A Telenor jelezte, hogy jogszerűen kíván eljárni és az árváltoztatással kapcsolatban már megkezdődtek az egyeztetések az NMHH-val 

-fogalmaz a témában kiadott nyilatkozatban a hatóság.

A mostani, a szakma és a nyilvánosság által egyaránt élénken kísért ügy végkimenetele az egész távközlési iparágra hatással lehet, hiszen minden eddiginél pontosabban kirajzolódhat az, hogy egy szolgáltató milyen keretek között nyúlhat a fogyasztói árindex-alapú díjkorrekció eszközéhez. Bár a Telenor többször hangsúlyozta, hogy az ÁSZF-be csak a korrekció elvi lehetőségét foglalja bele, illetve mindez akár árcsökkentéssel is járhat, nyilvánvaló, hogy a cég a pesszimista inflációs prognózisok hatására döntött úgy, hogy a fentiek szerint pont most változtat a szerződési feltételeken.

LÉTEZŐ GYAKORLAT

A szolgáltató múlt heti megkeresésünkre az A1 Telekom Austria korábbi gyakorlata kapcsán az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletre hivatkozott, mint jogalapra, melyben a testület kimondta, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokhoz, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjainak módosítása, amelyre az e szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által alkalmazott általános szerződési feltételekben foglalt olyan díjkiigazítási kikötés alapján kerül sor, amely értelmében a díjakat egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindex változásainak megfelelően igazítják ki, nem minősül e rendelkezés értelmében „szerződési feltételek módosításának".

Az árindex-követő díjkorrekció lehetősége egyébként korábban is szerepelt a Telenor ÁSZF-jében, ám akkor a cég nem deklarálta, hogy az árváltoztatás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. Hasonló céllal van jelen hasonló tartalmú kikötés évek óta a Vodafone Magyarország ÁSZF-jében is, ez esetben azonban a felek előzetes megállapodásán alapuló kétoldalú szerződésmódosításra hivatkozva végezne díjkorrekciót a cég, ami a szövegezés alapján csak akkor valósulhat meg, ha ehhez az előfizetői szerződés megkötésésével az előfizető kifejezetten, tevőlegesen hozzájárult. Az ugyanakkor a szöveg alapján nem egyértelmű, hogy ez automatikusan megvalósul-e az előfizetői szerződés aláírásával.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról