Szerző: Koi Tamás

2015. november 30. 13:54

Holnaptól gyakorlatilag tabu a mobilos díjemelés

Holnaptól gyakorlatilag tabuvá válik a távközlési szolgáltatók számára a használati díjak emelése - nagyjából ez a legfőbb lényegi eleme az illetékes hatóság elnöki rendeletének, melyet tavasszal hirdettek ki, és két lépcsőben, szeptember elején és december elején lépett, illetve lép hatályba.

Holnaptól minden eleme hatályba lép a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által jegyzett, 2/2015. (III. 30.) számú NMHH rendeletnek, mely a hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályait írja elő a szolgáltatók számára. A rendelet két lépcsőben, szeptember 1-jével és december 1-jével lépett, illetve lép hatályba, célja pedig összességében az, hogy a fogyasztók, valamint a válllalkozások számára kedvezőbb feltételeket teremtsen a hírközlési szolgáltatások használatához, az alapoktól, a szerződéskötéstől kezdődően.

Nincs több (direkt) díjemelés

A holnaptól életbe lépő új szabályozási elemek legfontosabb pontja kétségtelenül, hogy határozott idejű szerződéskötéskor – ilyenek jellemzően a hűségidővel megkötött előfizetői szerződések – a szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt tájékoztatniuk kell az előfizetőt a határozott idejű szerződés teljes időtartama alatt jelentkező, az előfizetőket minimálisan terhelő minden költségről, hogy a szerződést az előfizetők tudatos választással, az előre tervezhető kiadások mérlegelésével köthessék meg.


Dr. Karas Mónika, az NMHH elnöke

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x)

Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x) Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

A határozott idejű szerződés lényeges tartalmi elemeit – például az alapvető díjszabást, a szerződés időtartamát – a szolgáltatók csak akkor módosíthatják egyoldalúan, ha valamilyen jogszabályi változás vagy a hatóság döntése erre kötelezi őket, a határozott idejű szerződést pedig nem lehet majd ráutaló magatartással módosítani. Ezzel gyakorlatilag teljesen megszűnik a távközlési szolgáltatók részéről az a korábban előszeretettel alkalmazott gyakorlat, hogy a piaci körülmények változásával indokolva akár hűségidőszak alatt is megemelték szolgáltatási díjaikat.

Lényeges változás emellett, hogy a szolgáltatók a nem írásban történő szerződéskötéskor is kötelesek egy, a szerződés lényeges tartalmáról szóló írásos dokumentumot átadni az előfizetőknek. Az előfizetők évente egyszer ingyenesen kérhetik a szolgáltatóktól a szerződés – bármely időpontban hatályos – lényeges tartalmáról szóló dokumentum átadását. A szolgáltatóknak a meghirdetett akciós feltételeket és azok módosításait szerepeltetniük kell az ÁSZF-ükben, hogy azok részletei mind az akció időtartama alatt, mind pedig azután abban egy helyen könnyen megtalálhatók legyenek. Az előfizetőknek pedig a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül lehetővé kell tenniük a szolgáltató számára a szolgáltatás bekötését, ellenkező esetben megszűnik a szerződés.

Újdonság a hazai szabályozásban, hogy december 1-jétől a szolgáltatók a kártyás (pre-paid) mobilelőfizetés megszűnésekor kötelesek visszafizetni az ügyfélnek a fel nem használt egyenleget. Emellett bővül a határozott idejű szerződések során az ügyfelek jogkövetezmények nélküli felmondási lehetősége is.

A csatornaszám szent és sérthetetlen

Így holnaptól az előfizetők akkor is jogkövetkezmények nélkül mondhatják fel a határozott idejű szerződést, ha a szolgáltatás minősége hosszabb időn keresztül rendszeresen rossz, ha a szolgáltató a szerződés lényeges tartalmát jogsértően módosítja – például díjat emel –, vagy a szerződésben szereplő műsorcsatornák közül akár csak egyet is jogsértően kivesz.

Az NMHH új elnöki rendelete a fogyasztók érdekein túl védi a kis- és középvállalkozások érdekeit is úgy, hogy a kisebb üzleti előfizetők, például a mikro- és kisvállalkozások szerződéseiben a felek csak a rendeletben tételesen felsorolt rendelkezésektől térhetnek el, így a hatóság szándékai szerint a kis szervezetek a fogyasztókhoz hasonló erős előfizetői jog- és érdekvédelemben részesülhetnek.

a címlapról