Szerző: Koi Tamás

2022. január 12. 13:17

Szerződésmódosítás nélkül korrigálna díjat a Telenor

A fogyasztói árindex mindenkori változása hatással van a beruházások és fejlesztések, illetve a szolgáltatásminőség fenntartásának költségeire, ezért a Telenor a "szolgáltatási díjak értékarányos megőrzése érdekében" február második felétől fenntartja magának a jogot, hogy lényegében bármely ügyfelének díjait inflációarányosan korrigálja - mindezt ráadásul egyoldalú szerződésmódosítás nélkül.

Fenntartaná magának a jogot a Telenor Magyarország, hogy a jövőben minden ügyfelére vonatkozóan, egyszeri éves díjkorrekció formájában érvényesíthesse a fogyasztói árindex aktuális változásait, méghozzá úgy, hogy az a cég szerint nem számítana az előfizetői szerződés egyoldalú módosításának- derül ki a társaság nemrég közzétett, február 21-től érvényes általános szerződési feltételeiből.

"SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉRTÉKARÁNYOS MEGŐRZÉSE"

Bár a fogyasztói árindex negatív változásával mindez akár díjcsökkenésben is megtestesülhet, nyilvánvaló, hogy a cseh PPF csoport többségi tulajdonában lévő cég ezzel próbálja az idén minden pénzügyi prognózis szerint elszabaduló infláció számára kedvezőtlen hatásait kivédeni.

telenor_koki

A Telenor weboldalán található indoklás szerint a beruházások, fejlesztések és az üzemeltetés költségei - melyeket minden szolgáltató beépít különböző díjtételeibe - más fogyasztási cikkekhez hasonlóan érintettek a fogyasztói árindex változásával, ezért 

a fogyasztói árindex változásán keresztül a szolgáltatási díjak értékarányos megőrzése érdekében, az Előfizetői Szerződésben meghatározott tarifacsomagok és a kiegészítő szolgáltatások díját (beleértve a havidíjakat és forgalmi díjakat) a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően a Szolgáltató jogosult korrigálni.

Égbe révedő informatikusok: az Időkép-sztori

Mi fán terem az előrejelzés, hogy milyen infrastruktúra dolgozik az Időkép alatt, mi várható a deep learning modellek térnyerésével?

Égbe révedő informatikusok: az Időkép-sztori Mi fán terem az előrejelzés, hogy milyen infrastruktúra dolgozik az Időkép alatt, mi várható a deep learning modellek térnyerésével?

A díjkorrekciókra ugyanakkor szigorúan szabályozott körülmények között van csak lehetősége egy hírközlési szolgáltatónak - a cégeket két jogszabály, a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (eht) és a 2021. július 13-tól hatályos 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (eszt) köti e téren.

A szolgáltatók főszabály szerint alapvetően másképpen járhatnak el abban az esetben, ha határozatlan, illetve határozott idejű (vagyis köznyelven hűségvállalással kötött) szerződést kívánnak módosítani. Utóbbi esetben jóval szűkebb a mozgásterük a cégeknek, mivel csak az előfizető számára előnyös új feltételeket építhetnek be utólag a szerződéseikbe - az eht. 132. §-ának (7) bekezdése szerint a díjak, díjcsomagok módosítása márpedig semmiképpen nem tekinthető előnyös módosításnak, még akkor sem, ha azok "előnyös változásokkal járnak együtt".

Határozott idejű szerződés esetén amennyiben a változtatás az előfizetőre nézve mégis előnytelen feltételeket tartalmaz, főszabály szerint az ügyfél jogosult a tájékoztatás kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerződés. Vagyis határozott idejű szerződések esetén lényegében bármilyen díjkorrekció tabunak számít a szolgáltató számára.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VAJON MI?

A Telenor ugyanakkor az új, február 21-től hatályba lépő szerződési feltételeiben kiköti, hogy a fogyasztói árindex alapján történő díjkorrekció nem tekinthető egyoldalú szerződésmódosításnak, így az eht. alapján nem keletkezne jogkövetkezmények nélküli felmondási ok az előfizető részére.

Csakhogy az eht. az egyoldalú szerződésmódosítás mellett csak az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen keresztül történő módosítását teszi lehetővé, ami azt jelenti, hogy a Telenor csak akkor korrigálhatná a díjait, ha az előfizető azt tevőleges magatartással elfogadta.

Fontos törvényi kitétel ugyanakkor, hogy nem tekinthető az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetése - ettől érvényesen a jogszabály szerint eltérni nem lehet. Vagyis ha az előfizető kétoldalú szerződésmódosítási ajánlat során nem nyilatkozik, akkor a módosítást alapértelmezetten nem fogadta el, az nem léphet életbe.

A fentiek alapján történt megkeresésünkre az A1 Telekom Austria korábbi gyakorlata kapcsán az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletre hivatkozott a Telenor Magyarország:

Álláspontunk szerint az ismertetett intézkedéseink összhangban vannak a hatályos elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokkal illetve az Európai Unió Bírósága (EUB) C‑326/14. sz. ügyben hozott ítéletével. Ebben az EUB kimondta, hogy a 2009. november 25‑i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7‑i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 20. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokhoz, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjainak módosítása, amelyre az e szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által alkalmazott általános szerződési feltételekben foglalt olyan díjkiigazítási kikötés alapján kerül sor, amely értelmében a díjakat egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindex változásainak megfelelően igazítják ki, nem minősül e rendelkezés értelmében „szerződési feltételek módosításának”

-emelte ki válaszában a szolgáltató.

Nagyon széles az a skála, amin az állásinterjú visszajelzések tartalmi minősége mozog: túl rövid, túl hosszú, semmitmondó, értelmetlen vagy semmi. A friss heti kraftie hírlevélben ezt jártuk körül. Ha tetszett a cikk, iratkozz fel, és minden héten elküldjük emailben a legfrissebbet!

a címlapról