Szerző: Koi Tamás

2021. december 16. 09:21

Átment az EP-n a Facebookot és társait megregulázó jogszabály

Korai karácsonyi ajándékot kapott az Európai Parlamenttől Margrethe Vestager uniós biztos és csapata, illetve mindenki, aki tevékenyen részt vett az uniós digitális tér szabályozásának megreformálását célzó jogszabálytervezet(ek) kidolgozásában.

Elsöprő többséggel megszavazta az Európai Parlament az uniós digitális piacok működését szabályozó reformcsomagot, a Digital Markets Act-ot (DMA), ezzel a Bizottság által tavaly előterjesztett jogszabálytervezet révén a nemzetközösség újabb, fontos lépést tett annak érdekében, hogy az interneten kvázi kapuőrként működő multinacionális nagyvállalatok működését kordában tartsa az egészséges piaci környezet, illetve ezáltal az uniós országok állampolgárainak érdekében.

A tavaly decemberben bemutatott DMA egy sor, a jelenlegieknél jóval szigorúbb, illetve konkrétabb előírást és kötelezettséget ír elő a digitális tér domináns piaci szereplői, így például az Alphabet, a Meta, az Amazon vagy éppen az Apple számára, gyorsított eljárással kiszabható rendkívül szigorú szankciókat kilátásba helyezve a benne foglaltak megsértőivel szemben.

Az EP-képviselők által szerdán megszavazott jogszabály elsősorban versenyszabályozási elemeket tartalmaz, így foglalkozik a digitális piacokon úgynevezett „kapuőrként” működő platformok bizonyos magatartási formáinak negatív következményeivel. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók számára ahhoz, hogy eljussanak ügyfeleikhez, és megszilárdult és tartós pozíciót élveznek vagy fognak előreláthatólag élvezni. Ez feljogosíthatja őket arra, hogy magánszereplőként szabályozóként lépjenek fel, és szűk átjáróként működjenek a vállalkozások és a fogyasztók között.

vestager
margrethe vestager uniós biztos, a bizottság alelnöke

Az ilyen vállalatok esetenként teljes platform-ökoszisztémák felett gyakorolnak ellenőrzést. Ha a kapuőr tisztességtelen üzleti gyakorlatot folytat, megakadályozhatja vagy lelassíthatja üzleti felhasználói és versenytársai értékes és innovatív szolgáltatásainak fogyasztókhoz való eljutását. Ez állhat fenn például az e platformokon működő vállalkozásoktól származó adatok tisztességtelen felhasználása esetén, vagy olyan helyzetekben, amikor a felhasználók egy adott szolgáltatáshoz vannak kötve, és csak korlátozott lehetőségük van másik szolgáltatásra váltani.

A digitális piacokról szóló jogszabály konkrétan:

  • csak a tisztességtelen gyakorlatoknak leginkább kitett olyan fő platformszolgáltatókra – például keresőprogramokra, közösségi hálózatokra vagy online közvetítő szolgáltatásokra – fog vonatkozni, amelyek megfelelnek a kapuőrként való besorolás objektív jogszabályi kritériumainak;
  • mennyiségi küszöbértékeket határoz meg a feltételezett „kapuőr” azonosításának alapjaként. A Bizottságnak felhatalmazása lesz arra is, hogy piacvizsgálatot követően vállalatokat kapuőrként megjelöljön;
  • megtilt számos egyértelműen tisztességtelen gyakorlatot, például attól, ha a felhasználókat akadályozzák az előre telepített szoftverek vagy alkalmazások eltávolításában;
  • előírja a kapuőrök számára, hogy proaktívan vezessenek be bizonyos intézkedéseket, például olyan célzott gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik harmadik felek szoftvereinek megfelelő működését és a saját szolgálataikkal való együttműködést;
  • az új szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében szankciók kiszabása a szabályok be nem tartása esetén, amelyek a kapuőr globális forgalmának legfeljebb 10 %-át kitevő bírságokat is magukban foglalhatnak. Visszaeső jogsértők esetében ezek a szankciók magukban foglalhatják a strukturális intézkedések meghozatalának kötelezettségét is, amely kiterjedhet bizonyos vállalkozások elidegenítésére is, amennyiben nem áll rendelkezésre más, ugyanolyan hatékony alternatív intézkedés a megfelelés biztosítására;
  • lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy célzott piaci vizsgálatokat végezzen annak felmérése érdekében, hogy ki kell-e egészíteni e szabályokat új „kapuőr” gyakorlatokkal és szolgáltatásokkal annak biztosítása érdekében, hogy az új „kapuőr” szabályok lépést tartsanak a digitális piacok fejlődésének gyors ütemével.

A DMA-val együtt beterjesztett másik, a szolgáltatások tartalmára vonatkozó jogszabályról, a Digital Services Actról szintén tartottak a héten fontos szavazást. Az Európai Parlament Belső Piacokért és Fogyasztóvédelemért felelős Bizottsága 36 igen és 7 nem szavazattal két tartózkodás mellett elfogadta a jogszabálytervezet szövegét és előterjesztette a Parlament januári plenáris ülésére. Amennyiben a két jogszabályra a Tanács is áldását adja, azok előreláthatóan jövőre, a francia elnökség első szemeszterében léphetnek hatályba.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról