Szerző: Koi Tamás

2020. december 16. 09:30

Elkészült az európai digitális tér reformjavaslata

Tegnap letette az Európai Bizottság az asztalra azt a két törvényjavaslat-csomagot, melyek együtt az elképzelések szerint megreformálhatják a digitális szolgáltatások európai működését, méltányosabb, nyitottabb piacokat eredményezve és a fogyasztók jogait bővítve.

Az Európai Bizottság részéről tegnap lezárult a jogalkotási folyamata annak a két fontos uniós jogszabály-keretnek, mely a jövőben meghatározhatja majd a térségben elérhető különböző digitális szolgáltatások működését. A digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló jogszabályok részben 20 évvel ezelőtt alkotott, mára szinte minden szempontból elavulttá vált jogszabályi kereteket válthatnak le a közeli jövőben.

MEGÉRETT A REFORMRA

A Bizottság szerint a digitális szolgáltatások helyzete ma jelentősen eltér a 20 évvel ezelőtti helyzettől, amikor az e-kereskedelemről szóló irányelv elfogadásra került. Egyes online platformok jelentős előnyöket teremtettek a fogyasztók és az innováció számára, megkönnyítették a határokon átnyúló kereskedelmet az Unión belül és kívül, valamint új lehetőségeket nyitottak meg számos európai vállalkozás és kereskedő előtt. A Bizottság ugyanakkor úgy látja, néhány, különösen nagy piaci szereplő az információmegosztás és az online kereskedelem kvázi nyilvános színterévé vált, ezzel pedig együtt járnak bizonyos kockázatok is többek közt a felhasználói jogok és az információáramlás kapcsán, ezért a területet szükségessé vált újra szabályozni.

eu-digital-ft-img
margrethe vestager és thierry breton, a javaslatcsomagot kidolgozó két uniós biztos (fotó: európai bizottság)

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében uniós szintű, kötelező érvényű kötelezettségek vonatkoznak majd minden olyan digitális szolgáltatásra, amelyek árukat, szolgáltatásokat vagy tartalmakat közvetítenek a fogyasztóknak, ideértve a jogellenes tartalmak gyorsabb eltávolítását célzó új eljárásokat, valamint a felhasználók alapvető jogainak átfogó védelmét az interneten.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály konkrétan egy sor új, harmonizált, uniós szintű kötelezettséget vezet be a digitális szolgáltatásokra vonatkozóan, úgy mint:

 • az illegális áruk, szolgáltatások vagy online tartalmak eltávolítására vonatkozó szabályok;
 • biztosítékok azon felhasználók számára, akiknek a tartalmát a platformok tévedésből törölték;
 • új kötelezettségek a nagyon nagy platformok számára, hogy kockázatalapú intézkedéseket hozzanak a rendszereikkel való visszaélések megelőzése érdekében;
 • széles körű átláthatósági intézkedések, beleértve az online hirdetéseket és a felhasználóknak tartalmakat ajánló algoritmusokat;
 • új hatáskörök a platformok működésének ellenőrzésére, többek között a kutatók kulcsfontosságú platformadatokhoz való hozzáférésének megkönnyítése révén;
 • az üzleti felhasználók online piacokon való nyomonkövethetőségére vonatkozó új szabályok az illegális áruk vagy szolgáltatások értékesítőinek felkutatása érdekében;
 • innovatív együttműködési folyamat a hatóságok között a hatékony végrehajtás biztosítása érdekében az egységes piacon.

A Bizottság meghatározta továbbá, hogy azok a platformok, amelyek 45 millió felhasználót elérve az Unió lakosságának több mint 10 %-ához eljutnak, rendszerszintűnek minősülnek, és nemcsak a saját kockázataik ellenőrzésére vonatkozó konkrét kötelezettségek hatálya alá tartoznak, hanem egy új felügyeleti struktúra hatálya alá is. Ez az új elszámoltathatósági keretrendszer a digitális szolgáltatások nemzeti koordinátorainak testületéből fog állni, és különleges hatáskört fog biztosítani a Bizottság számára a nagyon nagy platformok felügyeletében, beleértve a nagyon nagy platformok közvetlen szankcionálásának lehetőségét is.

A csomag másik eleme, a digitális piacokról szóló jogszabály elsősorban versenyszabályozási elemeket tartalmaz, így foglalkozik a digitális piacokon úgynevezett „kapuőrként” működő platformok bizonyos magatartási formáinak negatív következményeivel. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók számára ahhoz, hogy eljussanak ügyfeleikhez, és megszilárdult és tartós pozíciót élveznek vagy fognak előreláthatólag élvezni. Ez feljogosíthatja őket arra, hogy magánszereplőként szabályozóként lépjenek fel, és szűk átjáróként működjenek a vállalkozások és a fogyasztók között.

KAPUŐRÖK CÉLKERESZTBEN

Az ilyen vállalatok esetenként teljes platform-ökoszisztémák felett gyakorolnak ellenőrzést. Ha a kapuőr tisztességtelen üzleti gyakorlatot folytat, megakadályozhatja vagy lelassíthatja üzleti felhasználói és versenytársai értékes és innovatív szolgáltatásainak fogyasztókhoz való eljutását. Ez állhat fenn például az e platformokon működő vállalkozásoktól származó adatok tisztességtelen felhasználása esetén, vagy olyan helyzetekben, amikor a felhasználók egy adott szolgáltatáshoz vannak kötve, és csak korlátozott lehetőségük van másik szolgáltatásra váltani.

A digitális piacokról szóló jogszabály konkrétan:

 • csak a tisztességtelen gyakorlatoknak leginkább kitett olyan fő platformszolgáltatókra – például keresőprogramokra, közösségi hálózatokra vagy online közvetítő szolgáltatásokra – fog vonatkozni, amelyek megfelelnek a kapuőrként való besorolás objektív jogszabályi kritériumainak;
 • mennyiségi küszöbértékeket határoz meg a feltételezett „kapuőr” azonosításának alapjaként. A Bizottságnak felhatalmazása lesz arra is, hogy piacvizsgálatot követően vállalatokat kapuőrként megjelöljön;
 • megtilt számos egyértelműen tisztességtelen gyakorlatot, például attól, ha a felhasználókat akadályozzák az előre telepített szoftverek vagy alkalmazások eltávolításában;
 • előírja a kapuőrök számára, hogy proaktívan vezessenek be bizonyos intézkedéseket, például olyan célzott gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik harmadik felek szoftvereinek megfelelő működését és a saját szolgálataikkal való együttműködést;
 • az új szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében szankciók kiszabása a szabályok be nem tartása esetén, amelyek a kapuőr globális forgalmának legfeljebb 10 %-át kitevő bírságokat is magukban foglalhatnak. Visszaeső jogsértők esetében ezek a szankciók magukban foglalhatják a strukturális intézkedések meghozatalának kötelezettségét is, amely kiterjedhet bizonyos vállalkozások elidegenítésére is, amennyiben nem áll rendelkezésre más, ugyanolyan hatékony alternatív intézkedés a megfelelés biztosítására;
 • lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy célzott piaci vizsgálatokat végezzen annak felmérése érdekében, hogy ki kell-e egészíteni e szabályokat új „kapuőr” gyakorlatokkal és szolgáltatásokkal annak biztosítása érdekében, hogy az új „kapuőr” szabályok lépést tartsanak a digitális piacok fejlődésének gyors ütemével.

A további lépések részeként az Európai Parlament és a tagállamok a rendes jogalkotási eljárás keretében megvitatják a Bizottság javaslatait. Elfogadása esetén a végleges szöveg az Európai Unió egészében közvetlenül alkalmazandó lesz.

a címlapról