Szerző: Koi Tamás

2021. június 4. 10:00

Jön az egységes, EU-s digitális irattárca

Az Európai Bizottság csütörtökön javaslatot tett az európai digitális személyazonossági keretre, amely lehetővé tenné az EU valamennyi polgára, lakosa és vállalkozása számára, hogy éljen a digitális személyazonosság előnyeivel.

Új, tagállamokon átívelő biztonságos, megbízható digitális személyazonossági keretre tett javaslatot tegnap az Európai Bizottság, mely a tagállamok már meglévő, nemzeti digitális személyazonossági rendszerére fog épülni, kiegészítve azt egy az egész nemzetközösségben használható robusztus szolgáltatássá. Az EU végrehajtó szerve szerint az új rendszer létrejöttét részben a koronavírus-járvány, valamint az azzal párhuzamosan jelentkező, a digitális szolgáltatások használatára vonatkozó megnövekedett igény sürgeti.

EGY IGAZOLVÁNY MIND FELETT

Az új rendelet értelmében a tagállamok olyan digitális irattárcákat kínálnak majd a polgárok és a vállalkozások számára, amelyek összekapcsolhatják nemzeti digitális személyazonosságukat más igazoló dokumentumokkal (pl. vezetői engedély, diplomák, bankszámla). Ezeket az irattárcákat az egyes tagállamok által elismert közigazgatási szervek vagy magánintézmények biztosíthatják.

vestager_eid
margrethe vestager, az eid létrehozásáért felelős bizottsági alelnök

Popcorn + IT

Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Az új európai digitális irattárcák lehetővé fogják tenni az európai polgárok számára, hogy anélkül férjenek hozzá online szolgáltatásokhoz, hogy magánkézben lévő azonosítási módszereket kellene használniuk vagy szükségtelenül kellene megosztaniuk személyes adatokat. Ezzel a megoldással teljes mértékben ők rendelkeznek arról, hogy milyen adatokat osztanak meg.

Az irattárcával az állampolgároknak lehetőségük lesz az EU-ban mind a köz-, mind a magánszféra által kínált online szolgáltatások igénybevételére, különös tekintettel a szigorú felhasználói hitelesítést igénylő szolgáltatásokra. Ezek közé tartozhat például a bankszámlához való hozzáférés, a kölcsönigénylés, az adóbevallás benyújtása, a hazájában vagy külföldön található egyetemre való beiratkozás, valamint sok egyéb olyan dolog, amelyhez jelenleg hagyományos azonosító eszköz szükséges.

A Bizottság szándéka szerint az európai digitális irattárca a tagállamok által biztosított megbízható digitális személyazonosságra (ez Magyarországon lehet az Ügyfélkapu-elérés) fog épülni, javítva azok hatékonyságát, kiterjesztve azok előnyeit a magánszektorra, valamint biztonságos, ingyenes, kényelmesen használható és a személyes adatok védelmét biztosító személyes digitális irattárcát kínálva.

E kezdeményezés tekintetében a Bizottság a megbízható digitális személyazonosság határokon átnyúló, meglévő jogi keretére, azaz az európai elektronikus azonosításra és bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozásra (eIDAS-rendelet) épít.

JAVÍTANÁK A HATÉKONYSÁGOT

Egyes tagországok (köztük Magyarország is) jelenleg is kínálnak azonosítási rendszert polgáraiknak, míg más országok nem, a rendelkezésre álló rendszereket pedig a Bizottság felmérése szerint nem minden esetben lehet határokon átnyúlóan használni. Jelenleg 14 tagállam alkalmaz 19 bejelentett elektronikus azonosítási rendszert, amelyek az EU-27 lakosságának csaknem 60%-ára terjednek ki. A rendszerek elterjedtsége azonban alacsony, használatuk nehézkes, és az üzleti célú felhasználásuk korlátozott.

A tagállamok ugyanakkor eddig sem voltak és eztán sem lesznek kötelesek a nemzeti digitális azonosítást kifejleszteni, és azt más tagállamokéval interoperábilissá tenni - a jelenlegi javaslat a keret hatékonyságának javításával, valamint előnyeinek a magánszektorra és a mobil használatra való kiterjesztésével próbálja orvosolni a hiányosságokat.

A szervezet célja, hogy 2022 szeptemberéig a tagállamok a Bizottsággal szoros együttműködésben megállapodjanak az európai digitális személyazonossági keret végrehajtását szolgáló eszköztárról, és hogy a Bizottság 2022 októberében közzétegye az eszköztárat, amelyet a technikai keret elfogadását követően kísérleti projektek keretében lehet majd tesztelni.

a címlapról