Szerző: Koi Tamás

2020. szeptember 15. 14:47

Esélytelen a DIGI szereplése az új frekvenciaaukción

Lényegében eldőlt, hogy a DIGI Távközlési Kft. nem indulhat el a 900 és az 1800 MHz-es frekvenciasávok 2022. áprilisában felszabaduló szabad blokkjaiért folyó versenyben, mivel a céget a megelőző 24 hónapban két olyan hatósági döntéssel is sújtották, melyek közül csak az egyik önmagában elég lenne az eljárásból való kizárásra, ráadásul egyéb feltételeknek sem felel meg a vállalat - derül ki a hatóság honlapjára került dokumentációtervezetből.

Gyakorlatilag még a soron következő hatósági frekvenciaértékesítési eljárás jelentkezési fázisa előtt eldőlhet, hogy a DIGI Távközlési Kft., a negyedik, saját infrastruktúrával rendelkező magyarországi mobilszolgáltató újfent nem kaphat esélyt arra, hogy mobilszolgáltatásának kapacitását és lefedettségét érdemben bővítse. A szolgáltatót ugyanis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) weboldalára felkerült kiírási dokumentáció-tervezet értelmében a jelentkezést megelőző 24  hónapban különböző okokból kifolyólag két hatóság is elmarasztalta, ebből egy is elég alapot teremthet az eljárásból való kizárásra. A cég emellett egyéb, a jelentkezők számára felállított feltétel(ek)nek sem felelhet meg.

A hatóság dokumentáció-tervezetének tanúsága szerint a 900 és az 1800 MHz-es sávok összesen 60, illetve 120 MHz-nyi szabad blokkjára vonatkozó árverés jelentkezési határideje 2020. november 10., ezt követően zajlik majd a nyilvántartásba vételi eljárás, majd maga a licitálás. A DIGI Távközlési Kft. a hatóság tavalyi, 700 MHz-es, 2100 MHz-es, 2600 MHz-es és 3600 MHz-es sávok szabad blokkjaira kiírt árverésen végül nem indult, mivel a cég a kiírási dokumentáció összeférhetetlenségi feltételei alapján vélelmezhetően kiesett volna az eljárásra jelentkezők közül. Helyette az anyacég, a DIGI Communications NV. jelentkezett a hatóság eljárására, ám a jelentkezést a joggal való visszaélés tilalmára hivatkozva elutasította az NMHH.

digimobil_kirakat

Amint azt korábban megírtuk, a tavalyi eljárási dokumentáció 2.7-es fejezetének (61.) bekezdésének n) pontja tartalmaz egy olyan kitételt, mely alapján az eljáráson csak olyan jogi vagy természetes személyek indulhatnak, 

amelyekkel, illetve akikkel szemben az árverési eljárás megindítását megelőző 24 hónapban véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági döntés nem állapította meg a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának vagy a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályoknak a megsértését.

AWS Generatív AI: apró tanmesék az ötletes felhasználásra (x)

A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, az elburjánzó dokumetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig.

AWS Generatív AI: apró tanmesék az ötletes felhasználásra (x) A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, az elburjánzó dokumetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig.

Ez a passzus változtatás nélkül bekerült az idei eljárás dokumentáció-tervezetébe is, ám mivel az eljárás november 10-én indul a jelentkezések beadásával, a DIGI-t elmarasztaló ominózus versenyhatósági döntés pedig 2018. novemvber 14-én kelt, ezért a joghatása éppúgy vonatkozik a most induló eljárás jelentkezési folyamatára, mint a tavalyira.

Ha ez nem lenne elég, a dokumentáció kiegészült egy újabb összeférhetetlenségi szabállyal, miszerint csak olyan résztvevőt lehet nyilvántartásba venni,

amelyekkel, illetve akikkel szemben az árverési eljárás megindítását megelőző 24 (huszonnégy) hónapban véglegessé vált hatósági vagy jogerős bírósági döntés nem állapította meg az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével a végleges döntés nyilvánosságra hozatalának elrendelése mellett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben foglalt kötelezettségek megsértését;

A DIGI-t márpedig idén májusban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság fennállásának eddigi legnagyobb összegű bírságával sújtotta, amiért nem megfelelő adatvédelmi háttérintézkedések miatt két, ügyféladatok széles körét tartalmazó adatbázis is megszerezhetővé vált a cégnél.

Ráadásként egy további előírás is ellehetetleníti a DIGI Távközlési Kft. indulását, a kiírási dokuementáció rendelkezik ugyanis arról is, hogy csak olyan cégek jelentkezése fogadható el,

amelyek, illetve akik rendelkeznek speciális, nyilvános MFCN hálózat üzemeltetésében szerzett tapasztalattal, továbbá legalább 3 (három) éve nyújtanak saját hálózaton mobil rádiótelefon szolgáltatást és MFCN felhasználóinak (aktív SIM kártyák) száma 2019. december 31-én meghaladta a 200.000-et (kettőszázezret);

A DIGI Távközlési Kft. tesztszolgáltatásának ügyfélbázisa valójában ma sem éri el a 200.000 főt (SIM-et), a tesztszolgáltatás pedig nem egészen másfél éve indult, vagyis nincs meg az előírt három év működési tapasztalat a cégnél.

Ha a romániai tulajdonosi körrel rendelkező szolgáltató az ominózus összeférhetetlenségi szabályok miatt nem indulhat el az árverésen, az könnyen azt eredményezheti, hogy a negyedik mobilszolgáltató hosszú távon sem tud jelentős tényezővé válni a hazai piacon. Kérdéses ugyanakkor, hogy ebben az esetben az anyacég esetleges indulását ugyanazon elvek alapján ismét elutasítaná-e a hatóság. A kiírás szövegezése szerint jó eséllyel igen, hiszen a dokumentáció szerint nem fogadható el olyan cég jelentkezése sem, mely egy vállalatcsoportba tartozik olyan társasággal, melyre a fenti kizárások érvényesek.

A hatóság szeptember 29-én tart nyilvános konzultációt az érintettekkel a kiírási dokumentációról. A konzultáció nem sajtónyilvános.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról