Szerző: Koi Tamás

2017. január 4. 14:00

Így roamingolunk a nyártól

Holnapután életbe lép az Európai Bizottság méltányos használatról és a roamingdíjak eltörlésének fenntarthatóságáról szóló végrehajtási rendelete, ezzel az utolsó kérdésre is pont kerül azzal kapcsolatban, hogy a nyártól pontosan milyen feltételekkel lehet majd az EU tagállamain belül barangolva mobiltelefon-szolgáltatást igénybe venni.

Egy 2007 óta tartó, lassú folyamat zárulhat le véglegesen június 15-én, amikor az európai szakpolitika kezdeményezésére kialakított jogszabályi keretek végleg eltörlik a mobiltelefonos barangolás (roaming) extra költségeit az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban élők, illetve egy másik tagállamába utazók számára. Ez azonban több okból sem jelenti automatikusan azt, hogy uniós állampolgárok tömegei szerződnek majd át valamilyen másik tagállam szolgáltatójához az alacsonyabb általános költségek reményében, és nem csaphatnak le a lehetőségre a SIM-eket szervezetten újraértékesíteni kívánók sem.

Méltányos keretek

A roaming eltörlésének végső kereteit megadó, méltányos használatról és a roamingdíjak eltörlésének fenntarthatóságáról szóló, holnapután életbe lépő bizottsági végrehajtási rendelete igyekszik definiálni, hogy a szolgáltatók mely esetben alkalmazhatnak 2017. június 15-ét követően is többletdíjakat a mobiltelefonos szolgáltatások felhasználása esetén roaming környezetben. Ezt a szabályozási passzust a jogalkotói szándék szerint azért volt szükséges beiktatni a gyakorlatba, hogy az előfizetők ne használhassák visszaélésszerűen az így kedvezményessé vált roamingszolgáltatást, ezzel ne váljon rövid távon fenntarthatatlanná az adott tagállamokon belül működő mobilszolgáltatók üzleti modellje.

Így a végrehajtási rendelet értelmében a roamingszolgáltatók júniustól bizonyítékokat kérhetnek be a mobiltelefonjukat tartósan külföldön használó ügyfelektől arra vonatkozóan, hogy az adott tagállamban úgynevezett szoros kapcsolattal rendelkeznek, vagyis ott laknak, dolgoznak, tanulnak. Vállalkozások esetén szükséges lehet igazolni a vállalkozás bejegyzésének helyét vagy székhelyét, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helyét vagy azt a helyet igazoló okiratot, ahol a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik.

A rendelet azt is meghatározza, hogy a szolgáltatóknak az előfizetőkkel kötött szerződésben ismertetniük kell az általuk alkalmazott objektív indikátorokon alapuló, tisztességes, észszerű és arányos méltányossági feltételeket és az azokat ellenőrző mechanizmusokat. Az objektív indikátorok segítségével megállapítható, hogy az ügyfél a roamingoláshoz képest elsősorban belföldön veszi-e igénybe mobilszolgáltatást, illetve hogy más uniós tagállamokban való tartózkodáshoz képest döntően belföldön tartózkodik-e. Továbbá objektív indikátor lehet, ha egy elsősorban, de nem kizárólag roamingszolgáltatások céljából használt SIM-kártya hosszú ideig inaktív állapotban van, vagy egy ügyfél egyszerre több SIM-kártyára fizet elő, és azokat rendszeresen használja roaming üzemmódban. Ezeket az indikátorokat az operátorok minimum négyhónapos időintervallumban vizsgálhatják.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x)

Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x) Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

Ha a szolgáltató a fentiek alapján bizonyítani tudja, hogy az ügyfele a roamingszolgáltatást visszaélésszerűen veszi igénybe, először is fel kell hívnia az ügyfél figyelmét erre a tényre. Ha az előfizető két hét elteltével sem változtat ezen a gyakorlaton, a jogszabályban meghatározottak szerint saját költségeit (nagykereskedelmi ár) átháríthatja az ügyfélre, annak előzetes tájékoztatását követően.

Nem ér a nevem!

Fontos passzus a rendeletben, hogy egy szolgáltató milyen körülmények közt kérelmezheti a helyi hírközlési hatóságtól a roaming többletdíjak általános, minden ügyfélre kiterjedő alkalmazását június 15-ét követően is. E szerint akkor számítható fel minden barangolás során többletdíj, ha a negatív kiskereskedelmi barangolási nettó árrése a mobilszolgáltatás árrésének legalább 3%-át eléri.

A hatóság azonban még ekkor is megtagadhatja a roaming többletdíjak felszámolását a szolgáltatótól, ha a kérelmező egy csoport tagja, és bizonyítható a csoport Unión belül található többi leányvállalatának javára történő belső transzferárazás, különösen a csoporton belül alkalmazott nagykereskedelmi barangolási díjak közötti jelentős egyensúlytalansága révén. Szintén megtagadható a kérelem, ha a verseny mértéke a belföldi piacokon olyan, hogy van tér a csökkentett árrés elnyelésére, illetve a jogszabályoknak továbbra is megfelelő, szigorúbb méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazása 3% alá csökkentené a kiskereskedelmi barangolási nettó árrést.

Otthon, édes otthon

Minden egyéb körülmény, illetve rendeltetésszerű használat esetén érvényesülnie kell a "roaming like home" koncepciónak, vagyis annak, hogy az ügyfél a honos hálózatban érvényes díjakon tudja igénybe venni a különböző mobilszolgáltatásokat külföldön is. Az új szabályozás ezzel együtt értelemszerűen eltörli a fogadott hívások után fizetendő díjakat, illetve minden, roamingkörnyezetben kezdeményezett hívást és elküldött SMS-t technikailag belföldi, hálózaton kívüli irányba tartó forgalomnak megfelelően kell számlázni. Június 15-ét követően az előfizető a teljes havi adatkeretét felhasználhatja roamingkörnyezetben, többletdíj nélkül.

A roaming like home modellel együtt járnak azonban más változások is. Így például júniustól roamingkörnyezetben a számlázási egység automatikusan a szolgáltató által az előfizető számára biztosított díjcsomag feltételei alapján lesz meghatározva. Ez elsősorban a kimenő hívásokat érinti majd, ahol a jelenleg is érvényben lévő modell szerint 30 másodperc elteltével kötelező a másodpercalapú számlázás - június közepétől azonban ez a kötelezettség megszűnik.

A szolgáltatóknak egymás felé idén június közepét követően is számlázhatnak nagykereskedelmi díjat a roamingért, ennek felső határa nem változott 2014 óta (hívások és adat), illetve 2013 óta (SMS-ek), a jövőbeni nagykereskedelmi feltételek kialakítása pedig még folyamatban van. A jelenlegi szabályozási keret 2022 június 30-ig marad hatályban.

a címlapról