Szerző: Bodnár Ádám

2012. december 21. 10:56

Zöld számon kaphatnak infót a szerződésükről a UPC-sek

Az NMHH mai közleménye szerint a média- és hírközlési biztos, valamint a UPC vezetői megállapodást írtak alá a társaság korábbi tájékoztató levele ügyében, amely az előfizetői szerződésmegújításról szólt. A UPC a korábbinál pontosabb tájékoztatást nyújt előfizetőinek a szerződésmegújításról, és 30 napra hosszabbítja meg a határidőt annak elfogadására vagy visszautasítására.

Amint arról a HWSW is beszámolt, a UPC az előfizetők számára a novemberi számlalevéllel kiküldött értesítésben a korábban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontását, majd minden tekintetben ugyanolyan feltételekkel, ráutaló magatartással történő újrakötését ajánlja az ügyfeleknek. A társaság levele szerint ha az ügyfelek továbbra is használják a szolgáltatást, illetve befizetik a számlát, automatikusan elfogadják az új feltételeket, vagyis ráutaló magatartással létrejön az új szerződés.

A szolgáltató magyarázata szerint erre azért volt szükség, mert a ráutaló magatartással megkötött szerződések lényegesen kevesebb adminisztrációs terhet rónak a szolgáltatóra és az előfizetőre is, amikor a jogait gyakorolni kívánja és egyes módosításokat elfogadna vagy éppen elutasítana. A UPC állítja, erre a rövidesen változó Eht előírja, hogy minden szerződést csak abban a szerződéses alakban lehet módosítani, vagy felmondani, amelyben megköttetett. Mindez azt jelenti, hogy ha valaki a jövőben személyesen, az ügyfélszolgálaton köt szerződést, akkor csak ott válthat majd például díjcsomagot vagy bonthatja fel a megállapodást.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x)

Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x) Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

A média- és hírközlési biztos a hozzá érkezett panaszok alapján, a szerződésmegújítás körülményeinek jogszerűségét vizsgáló hírközlési hatósági eljárástól függetlenül egyeztetést kezdeményezett, mert úgy ítélte meg, hogy a nem megfelelő tájékoztatás miatt érdeksérelem érhette az előfizetőket.

A UPC-vel való egyeztetések után írásos megállapodásban rögzítették, hogy az előfizetők teljes körű tájékoztatása érdekében a UPC vállalja egy ingyenesen hívható zöld szám létrehozását, a 2013. január 31-ig működtetett 06-80-980-013 telefonszámon informálnak minden érdeklődőt a szerződésmegújítás pontos részleteiről és körülményeiről. A szolgáltató ugyaneddig a határidőig hosszabbítja meg a lehetőséget arra, hogy az előfizetői, ha a részletes tájékoztatás alapján meggondolták magukat, nyilatkozatot tegyenek az új szerződéses forma elfogadására vagy elutasítására, még akkor is, ha ráutaló magatartásként időközben a számlát befizették.

Az új szerződésekre vonatkozó nyilatkozatokat telefonon külön menüpontban, illetve e-mailben is fogadják az elofizetoijognyilatkozat@upc.hu címen, az előírt követelmények teljesítésének megkönnyítésére pedig formanyomtatványt készítenek. A UPC kötelezettséget vállalt arra is, hogy ezentúl minden kétoldalú módosítás esetén a szokásosnál jóval hosszabb határidőt, legalább 30 napot biztosít előfizetőinek az esetleges egyet nem értésük kifejezésére. A UPC, valamint a média- és hírközlési biztos a megállapodás tartalmáról közös tájékoztatót tesz közzé honlapján és a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban az előfizetők számára.

A nyári leállás után, október 5-én és 7-én az Amazon felhőszolgáltatása és a microservicek témája köré épülő meetupokkal indul újra a HWSW free! meetup-sorozat.

a címlapról