Szerző: Koi Tamás

2009. május 6. 17:19

Megbukott az új uniós távközlési csomag

Az Európai Parlament a Tanáccsal történt megegyezést követően a kedd délelőtti plenáris vita után ma szavazott a telekommunikációs szabályozási keretről, a rádióspektrum kiosztásáról, az adatvédelemről és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködésről szóló jogszabályokról. A Parlamenten átment a tervezet, a Miniszterek Tanácsa azonban végül egy módosító indítvány miatt nemet mondott a megállapodásra.

Bár bizonyos körökben korábban aggodalmak merültek fel annak kapcsán, hogy az európai távközlési reformmal együtt járna az interneten elérhető tartalmak európai szintű korlátozása (eszerint bizonyos weboldalakat és webes szolgáltatásokat saját kényük-kedvük szerint blokkolhatnának a szolgáltatók), a távközlési csomag valójában sosem foglalkozott az internet korlátozásával -- nyugtatta meg a közvéleményt a szavazás előtt Malcolm Harbour, a távközlési jogszabálycsomag fogyasztóvédelmi aspektusaiért felelős brit EP-képviselő.

\"A távközlési reform semmiképp nem korlátozó szándékú, sőt, további jogokkal ruházza fel a fogyasztókat\" -- mondta el Harbour, hozzátéve, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés korlátozásával kapcsolatos kérdések a tagállamok kormányainak hatáskörébe tartoznak, erre vonatkozólag nincs európai előírás. Franciaországban nem lehet például náci emléktárgyakat árusító weboldalakhoz hozzáférni, amiről a francia kormány határozott -- példálózott a politikus. A parlament emellett világossá teszi, hogy az internethez való hozzáférés minden európai polgár alapvető jogainak része, illetve azt, hogy a világhálóra is vonatkozik majd az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezmény.

Célzottabb fogyasztóvédelem

Az átdolgozott telekommunikációs szabályozási keret egyben sokkal átláthatóbb és nyíltabb tájékoztatást ír elő, valamint igyekszik könnyebbé tenni a fogyasztók számára a szolgáltatóváltást. A keret új szabályozásokat léptetne életbe a hűségszerződések kapcsán is, így a szolgáltatókat a szerződéskötés előtt köteleznék a megfelelő tájékoztatásra, és nem lesz lehetőség 24 hónapot meghaladó időtartamra szóló hűségnyilatkozat megkötésére, mivel az internet gyorsan változó világában ez nem ösztönözné a váltást. Egyszerűbb lesz a telefonszámok hordozása is szolgáltatóváltás esetén: a jogszabály hatályba lépése után egy munkanapon belül meg kell történnie.

Az új szabályozás értelmében a fogyasztók kérhetik majd a szolgáltatás kikapcsolását akkor, ha a számlájuk elér egy bizonyos összeget. Továbbá ha a szolgáltatók az ügyfelek személyes adatait felteszik az internetre, erről az előfizetőket az új jogszabályok szerint előzetesen megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni.

Hatékonyabb frekvenciagazdálkodás

A telekommunikációs szabályozási keret a fogyasztóvédelemmel és adatvédelemmel kapcsolatos új, vagy módosított jogszabályok mellett egyebek mellett rendelkezik a hatékonyabb frekvenciagazdálkodásról, ugyanakkor továbbra sem veszi el a frekvenciakezelést a nemzetállamoktól, de a tagállamok és a Bizottság szorosabb kooperációját feltételezi. Az új frekvenciaszabályozás értelmében a tagállamok technológia- és szolgáltatássemlegesen kötelesek eljárni, ami szakértők szerint többek közt utat nyithat a 900 MHz-es frekvenciasáv európai szintű mobil szélessávú felhasználásához.

Szintén a távközlési csomag része az uniós távközlési szuperhatóság helyett létrejövő Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét (BEREC) létrehozó és annak működését szabályozó rendelet. A BEREC jelenleg elképzelt szerepe szerint leginkább egy tanácsadó testülethez hasonlítana, mely véleményt nyilváníthatna és ajánlásokat fogalmazhatna meg minden, a helyi távközlési piacok szabályozását előirányzó kérdésben, valamint jelentést készíthet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó minden kérdésben.

Hiába szavazták meg

A HWSW úgy tudja, hogy az új telekommunikációs szabályozási keretet ugyan nap közben megszavazta az Európai Parlament, de az egyik előterjesztéssel kapcsolatos, utolsó pillanatban benyújtott módosító indítvány útjába állt a végső megegyezésnek. A szóban forgó módosítás azt mondja ki, hogy elmarasztaló bírósági ítélet nélkül a szolgáltatók nem korlátozhatják senkinek az internetkapcsolatát, kivéve ha az a közbiztonságot veszélyezteti. A Miniszterek Tanácsa eme módosítás miatt azonban első olvasatra nem adta áldását a szövegre, ezzel az egész tervezet elbukott.

A telekommunikációs verseny és a fogyasztóvédelem erősítésére irányuló jogszabálycsomag lényegében a 2002-es, hasonló céllal létrejött szabályozási rendszer aktualizált változata. A kérdéses módosító indítvány újratárgyalására azonban a júniusban esedékes EP-választás miatt belátható időn belül biztosan nem kerül sor, így egyre kisebb az esélye az európai telekommunikációs piac reformját célzó új jogszabályrendszer idei hatályba lépésének.

A HWSW megkeresésére a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) a további tájékozódásig szűkszavúan kommentálta az EU-s telekommunikációs reformcsomag elbukását. Márton György szóvivő lapunknak elmondta, hogy az NHH sajnálja, hogy ilyen döntés született, Európának ugyanis a hatóság álláspontja szerint nagy szüksége lett volna egy mielőbbi, átfogó távközlési reformra. Márton szerint különösen annak fényében érthetetlen a mai kudarc, hogy a múlt heti egyeztetés, majd a tegnapi plenáris ülés alapján úgy tűnt, a felek minden kérdésben megegyeztek.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról

MÁLNÁS

5

Tőzsdére megy a Raspberry Pi

2024. május 16. 14:00

Az elmúlt évek meghatározó áramköri lapkáit készítő technológiai cég papírjaival is lehet majd kereskedni a brit tőzsdén.