Szerző: mrsla

2001. március 10. 22:08

A világ legrövidebb DVD dekódoló programja

Keith Winstein és Marc Horowitz elkészített egy mindössze 7 soros Perlben írt programot, amely DVD dekódolást végez. Véleményük szerint a kód annyira rövid, hogy akár egy cetlire is le lehet firkantani, így ezt biztos, hogy védi a szólásszabadsághoz való jog. Érvelésük a következőképpen 'hangzik' :

#!/usr/bin/perl -w
# 531-byte qrpff-fast, Keith Winstein and Marc Horowitz 
# MPEG 2 PS VOB file on stdin ->
#descrambled output on stdout
# arguments: title key bytes in least to most-significant order
$_='while(read+STDIN,$_,2048) {
 $a=29;
 $b=73;
 $c=142;
 $t=255;
 @t=map { 
  $_%16or$t^=$c^=($m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;
  $t^=(72,@z=(64,72,$a^=12*($_%16-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0,@z)[$_%8]}(16..271);
  if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){
   $h=5;$_=unxb24,join"",@b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;
   s/...$/1$&/;
   $d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
   $d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
   (($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for@a[128..$#a]
  }print+x"C*",@a
 }';
s/x/pack+/g;
eval
a címlapról