Szerző: Koi Tamás

2024. május 6. 10:48

Beletaposott az áprilisi idillbe a díjkorrekció

Áprilisban másodszorra nőttek a távközlési előfizetési díjak az inflációt követve gyakorlatilag az összes magyar szolgáltatónál, ami láthatóan váratlanul érte ügyfelek egy részét.

Az alapvetően javuló makrogazdasági környezetben kapta kézhez áprilisban több millió mobil- vagy vezetékes telekommunikációs szolgáltatásra előfizető ügyfél az előző évi infláció mértékéhez igazodó - attól kis mértékben elmaradó - mértékben korrigált havi előfizetési díjakat tartalmazó számláját, mely láthatóan meglepetésként érte az érintettek egy részét.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) tartozó Média- és Hírközlési Biztos közleménye szerint áprilisban több szolgáltatóval szemben érkezett beadvány az év elején érvényesített inflációkövető díjkorrekció miatt.

A szolgáltatók úgy nyilatkoztak, hogy a panaszos megfelelő tájékoztatást kapott a díjkorrekció bevezetéséről, annak mértékéről. Ennek ellenére az egyik szolgáltató kompenzációt nyújtott, egy másik felajánlotta a szerződés kötbérmentes megszüntetésének a lehetőségét az előfizetőnek.

A Biztos hosszú idő óta először nem tette közzé, hogy a hivatalhoz hány panasz érkezett, illetve azok mely szolgáltató gyakorlatát kifogásolták leginkább.

springtime_boots

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A fentieken túl továbbra is tendencia a Biztos szerint, hogy a szolgáltatók személyes ügyfélszolgálatával kapcsolatban sok a kifogás. A hivatal álláspontja alapján a panaszok oka részben az, hogy a személyes ügyfélszolgálaton folytatott ügyintézésről a telefonos ügyintézéssel szemben nem készül hangfelvétel, ami a személyesen eljáró ügyfelek számára méltánytalan helyzetet eredményezhet.

A Biztos hivatalánál 2023. decemberétől kezdődően több panasz kifogásolta, hogy a személyes ügyfélszolgálaton nincs megfelelő lehetőség a szerződéses kondíciók pontos megismerésére és alapos mérlegelésére. Szintén kifogásolták az ügyfelek, hogy az ügyintézői tájékoztatás nem teljes, nem kellően részletes, illetve téves, megtévesztő. Sérelmezték, hogy a szolgáltatók a panaszt vizsgálat nélkül elutasították arra hivatkozással, hogy az ügyletkötés körülményei utólag nem rekonstruálhatók, a szerződéses dokumentumok pedig aláírásra kerültek.

Ugyanakkor a Biztos hivatalának tapasztalatai alapján több szolgáltató kifejezett méltánylást érdemlő esetekben – leginkább személyes okok miatt – méltányosan kezelt ilyen panaszokat. Feltételezhetően a panaszok megvizsgálásával több esetben hangfelvétel hiányában is megállapítható lenne, hogy a tájékoztatás valóban nem volt megfelelő.

A Biztos az érdeksérelmek megelőzése érdekében indokoltnak látja egy olyan gyakorlat bevezetését, mely méltányos rendezéshez vezet, amennyiben az eset körülményeinek vizsgálata alapján megállapítható vagy valószínűsíthető, hogy az ügyletkötés során adott nem megfelelő tájékoztatás vezetett egy később sérelmezett feltétel elfogadásához, de legalábbis közrejátszhatott ebben, a szolgáltató mérlegelje a méltányos rendezés lehetőségét.

a címlapról