Szerző: Koi Tamás

2022. november 21. 14:27

Hatályba lépett a DSA, a digitális szolgáltatók réme

Múlt héten hatályba lépett az Európai Unióban működő digitális szolgáltatások működését alapjaiban befolyásoló új jogszabály, mely biztonságosabbá, átláthatóbbá és nem utolsó sorban elszámoltathatóbbá tenné a szektor szereplőit, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokat.

Múlt szerdán hatályba lépett az Európai Unió korszakalkotónak tekintett, digitális szolgáltatások működéséről szóló jogszabálya, a Digital Services Act (DSA), ezzel újabb fontos határidőket kijelölve a szektor legnagyobb szereplői és a tagállamok számára. A DSA hatályba lépésével egy sor új biztosíték és fék kerül a rendszerbe, melyek elsősorban fogyasztójogi aspektusból fontosak, míg a párhuzamosan készült Digital Markets Act (DMA) elsősorban versenyjogi megkötéseket és előírásokat alkalmaz.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály új, átfogó szabályokat vezet be az online közvetítő szolgáltatások tekintetében arra vonatkozóan, hogy miképpen kell szolgáltatásaikat és eljárásaikat kialakítaniuk. Az új szabályok új kötelezettségeket foglalnak magukban a jogellenes online tartalmak és termékek terjedésének korlátozása, a kiskorúak védelmének erősítése, valamint a felhasználók számára több választási lehetőség és alaposabb tájékoztatás biztosítása érdekében. A különböző online szereplők kötelezettségei a digitális ökoszisztémában betöltött szerepüknek, méretüknek és hatásuknak megfelelően került kialakításra; ezek összefoglalása itt érhető el.

justitia

Minden online közvetítőnek a szigorúbb elszámoltathatóság és felügyelet biztosítása érdekében számos új átláthatósági kötelezettségnek kell eleget tennie, például a jogellenes tartalmakra vonatkozó új bejelentési mechanizmus bevezetésével.

A 45 milliónál több felhasználóval rendelkező platformokra speciális szabályrendszer vonatkozik: az ilyen online óriásplatformoknak vagy nagyon népszerű online keresőprogramoknak további kötelezettségeket kell teljesíteniük; ezek közé tartozik az általuk nyújtott szolgáltatások használata során felmerülő online veszélyekkel – például a jogellenes áruk vagy tartalmak, illetve a dezinformáció terjedésével – kapcsolatos kockázatok átfogó éves értékelése.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell bevezetni, és ezeket a szolgáltatásokat, illetve a kockázatcsökkentő intézkedéseket független ellenőrzésnek kell alávetni.

A kisebb platformok és induló vállalkozások számára segítséget jelent majd, hogy kevesebb kötelezettségnek kell eleget tenniük, különleges mentességet kapnak bizonyos szabályok alól, és ami a legfontosabb, egyértelműbb jogi helyzetben és nagyobb jogbiztonságban működhetnek majd az Unió egységes piacán. 

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A fentieken túl az új jogszabály a digitális térben is igyekszik hatékonyabban védeni az uniós állampolgárok alapvető emberi jogait, különösen a szólásszabadságot azáltal, hogy korlátozza az önkéntes tartalommoderációs döntéseket. Az online platformok felhasználóinak mostantól több eszköz is a rendelkezésére áll, hogy megtámadják a tartalommoderálási döntéseket, ideértve azt az esetet is, amikor ezek a döntések a platformok szerződési feltételein alapulnak.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály korábban nem látott mértékű nyilvános felügyeletet biztosít az online platformok felett az Unió egész területén, nemzeti és uniós szinten egyaránt. A Bizottság közvetlen felügyeleti hatáskörrel rendelkezik az EU népességének egyenként több mint 10%-át, közel 45 millió embert elérő online óriásplatformokat és a nagyon népszerű online keresőprogramokat üzemeltető társaságok felett. Ezenkívül minden tagállamnak ki kell jelölnie egy digitális szolgáltatási koordinátort, aki felügyeli a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály hatálya alá tartozó egyéb szervezeteket, valamint a nem rendszerszintű kérdésekben az online óriásplatformokat és nagyon népszerű online keresőprogramokat. A nemzeti koordinátorok és az Európai Bizottság a Digitális Szolgáltatások Európai Testületén keresztül fognak együttműködni. Uniós szintű együttműködési mechanizmust hoznak létre a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság között.

A jogszabály hatályba lépését követően az online platformoknak most három hónapjuk van, hogy közöljék a Bizottsággal az aktív felhasználók számát, mely alapján a szervezet kiértékeli, hogy a jogszabály milyen passzusai vonatkozhatnak az adott szolgáltatóra. A jelentős befolyással bíró szervezetként azonosított online platformoknak az azonosítást követően négy hónapjuk lesz arra, hogy megfeleljenek a törvényben foglalt kötelezettségeknek, a tagállamoknak pedig 2024. február 17-ig kell felhatalmazniuk digitális szolgáltatási koordinátoraikat. A jogszabály ugyanezen a napon általánosan és kötelező érvénnyel alkalmazandóvá válik az Európai Unió tagállamainak mindegyikében.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról