Szerző: Koi Tamás

2022. július 1. 09:43

Így változik mától az uniós roamingszabályozás

Mától új jogszabályi keretek mentén használhatják az Európai Unió állampolgárai mobiltelefonjukat a nemzetközösség tagállamain belül, és bár a régi szabályozás legfontosabb pontja - a roaming felár felszámolása - megmaradt, számos új elem került be az új roamingrendeletbe.

Alábbi cikkünk elkészítésében közreműködött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kommunikációs Igazgatósága.

Az Európai Unió tíz éve rendeletben szabályozza, hogy a nemzetközösség állampolgárai a tagállamokon belül utazva milyen feltételekkel használhatják mobiltelefonjaikat, okostelefonjaikat. Az eredeti szabályozás egyik fontos módosítása révén 2017-től új korszak köszöntött be az uniós roamingszabályozásban, ettől az évtől érvényes ugyanis a "roam like home" elv, vagyis a mobilszolgáltatások igénybevételéért az EU-n belül kevés kivételtől eltekintve nem kérhetnek felárat az uniós szolgáltatók.

A 2012-től érvényes eredeti roamingrendelet tegnap hatályát vesztette, és bár a roam like home elv továbbra is érvényesül, az új szabályozás több, korábban tisztázatlan kérdést is lefed. Ezeket szedtük most egy csokorba:

a) Műholdas (hajók vagy repülőgépek fedélzetén elérhető) hálózatok: 

Az új szabályozás a hatálya alá vonja a hajók vagy légi járművek fedélzetén történő mobilhálózathoz való csatlakozással történő forgalmat (műholdas hálózatok) is. Előírja a szolgáltatók részére azt, hogy minden észszerű lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy nem szándékos műholdas hálózatra csatlakozás ne fordulhasson elő, példaként említve a műholdas hálózatokra csatlakozás tiltását is az előfizető kérésére. 

roaming_eiffel_2

Promptolsz-e már padawan?

Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

Promptolsz-e már padawan? Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

A barangolás során küldendő személyre szabott értesítéseket a szolgáltatóknak most már a műholdas hálózatokra felcsatlakozás esetén is küldeniük kell. Ez a rendelkezés is azt biztosítja, hogy lehetőleg ne fordulhasson elő nem szándékos műholdas roaming forgalom, ebből keletkező magas összegű számla, és a vele járó számlasokk.

b) Az előfizetői szerződés megkötéséhez kapcsolódó kötelezettségek:

Részletesebb szabályok vonatkoznak a szerződés tartalmára: a jövőben számos többlet-tájékoztatást bele kell foglalni az előfizetői szerződésbe a roaminggal kapcsolatban, valamint a szolgáltatóknak nyilvános tájékoztatást is közzé kell tenniük. Így az előfizetők teljesebb képet és információt kaphatnak a barangolási szolgáltatásokról, ami a tudatos választást is segíti.

 • Konkrét díjcsomag, benne foglalt szolgáltatások, azok mennyisége
 • Méltányos használati feltételek, ha alkalmaz ilyet a szolgáltató
 • Szolgáltatás feltételeire és minőségére vonatkozó tájékoztatás
 • Azok a szolgáltatástípusok, amelyekre eltérő díjak vonatkozhatnak 
 • Az automatikus adatkapcsolat veszélyei és a kikapcsolás lehetősége  
 • Díjszabási tájékoztató

c) Értesítésekkel kapcsolatos kötelezettségek is erősödtek:

 • A külföldi hálózatra történő első csatlakozáskor küldendő értesítésben szerepelnie kell: 
  • Figyelem felhívásnak arról, hogy az értéknövelt szolgáltatások számainak hívásdíja magasabb lehet. A későbbiekben ez ki fog egészülni egy honlap linkkel is, ahol az előfizető részletesebben is tájékozódhat
  • Tájékoztatás a segélyhívó eléréséről az adott tagállamban. Az egységes európai segélyhívó szám mellett (112) a későbbiekben tartalmazni fog egy honlap linket is, ahol az előfizető részletesebben tájékozódhat arról, hogy a segélyhívó milyen módon érhető el (például valamilyen alkalmazáson keresztül) Ugyanígy megadhatják a tagállamok a lakossági riasztó rendszer elérésére szolgáló alkalmazásaik elérhetőségét is, ha van ilyen.
 • Fogyatékkal élők számára – kérésre – automatikus hanghívás útján kell eljuttatni az értesítést.
 • Továbbra is megmarad: az adatforgalomra vonatkozóan az előfizetőket védő forgalmi keret, amelynek biztosítania kell, hogy a fizetendő díj csak az előfizető tudtával és kifejezett kívánságára léphesse túl az előre beállított összeget. Az sem változik, hogy a szolgáltatók különféle limiteket kínálhatnak, de ezek között legalább egynek 50 eurónak megfelelő forint összegnek kell lennie. Az előfizetők választhatnak a szolgáltató által kínált limitek közül, aki nem választ, arra ennek az 50 eurós limitnek kell vonatkoznia. Újdonság, hogy azoknál, akik nem választottak mást (alapértelmezett forgalmi keret esetén) akkor is érvényesülni fog korlát, ha a havi költés eléri a 100 eurót.

d) A szándékolatlan roaming hangsúlyosabbá vált:

A szolgáltatóknak minden észszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan hálózatok használatáért, amelyekhez nem szándékosan kapcsolódtak. Ez magában foglalja az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy hogyan kerülhetik el eredményesen a nem szándékos barangolást a határ menti régiókban. Emellett azonban a szolgáltatók további lépéseket is tehetnek az ilyen nem szándékolt kapcsolatok megakadályozására (például roaming tiltás felkínálása azoknak, akik a határ közelében élnek, alacsonyabb összegű limit beállítása stb.)

e) Szolgálatás minőség:

Az új szabályok a szolgáltatás minőségére is állapítanak meg rendelkezéseket, amelyek annak érdekében születtek, hogy barangolási szolgáltatás esetén ne csak a díjak legyenek azonosak a hazaiakkal, hanem lehetőség szerint a szolgáltatás minősége se legyen rosszabb az otthon megszokottnál (például, ha az előfizető az otthoni szolgáltatónál tudja használni az 5G hálózatot, akkor roaming során is el kell tudnia érni, ha ez a roaming során használt hálózaton elérhető). Ugyanakkor az előfizetőknél így is előfordulhat, hogy a saját szolgáltatónál megszokottnál gyengébb minőséggel találkoznak, például, ha a roaming során használt hálózaton az adott helyen nem érhető el az 5G technológia, vagy 3G-s készülékkel roamingol és a látogatott hálózatban nincs már 3G szolgáltatás. 

Folyamatos tájékoztatási kötelezettségük lesz a szolgáltatóknak a következők tekintetében:

 • Annak indokai, hogy a kínált roaming szolgáltatás minősége miért lehet kedvezőtlenebb, mint a honos hálózaton igénybe vett szolgáltatásé
 • Milyen tényezők befolyásolják a szolgáltatás minőségét, pl. technológiák rendelkezésre állása (tagállamonként) 
 • Automatikus adatkapcsolat veszélyei és kikapcsolás lehetőségei
 • Díjszabási tájékoztató
 • Értéknövelt szolgáltatások típusai (számmezők, egyéb) és ingyenes számok hívásának díjai (az Új rendelet a szolgáltatók által automatikusan, ingyenesen küldendő tájékoztatást a hozzáadott értékű szolgáltatásokra is kiterjeszti)

Minőségi panaszok vizsgálata

A szolgáltatásminőségre vonatkozó előírás teljesülését a Hatóság a panaszkezelés vizsgálatával tudja majd ellenőrizni. A vonatkozó panaszok kezelésének érdeminek kell lennie, azaz a szolgáltatóknak érdemben kell választ adniuk az előfizetői panaszokra, nem elegendő általános tájékoztatást nyújtani. Szükség esetén a kivizsgálásban a roaming partner szolgáltatót is be kell vonniuk. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az erre vonatkozó panaszokban megjelenő körülmények ismeretében tudja megítélni, hogy a szolgáltatók gyakorlata az előírásoknak megfelelő-e.

Nagyobb külföldi adatkeret biztosítása:

Bár ez utóbbi nem az új roamingrendelet velejárója, hanem a nagykereskedelmi árszabályozás része, mindazonáltal az előfizetők számára kedvező változással járhat, hogy mától a szolgáltatóknak a nagykereskedelmi díjak csökkenése miatt újra kell kalkulálniuk, hogy egyes díjcsomagokkal az uniós barangolás során mekkora havi adatkeretet biztosítanak (fair használat).

Ez elsősorban a korlátlan belföldi adatforgalmi kerettel rendelkező díjcsomagok előfizetőit érinti - számukra a havi EU-s roaming adatkeret akár több gigabájttal is nőhet mától.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról

MÁLNÁS

6

Tőzsdére megy a Raspberry Pi

2024. május 16. 14:00

Az elmúlt évek meghatározó áramköri lapkáit készítő technológiai cég papírjaival is lehet majd kereskedni a brit tőzsdén.