Szerző: Koi Tamás

2020. február 18. 10:53

Idén is a szolgáltatók körmére néz az NMHH

Ahogy minden évben, úgy idén is közzétette aktuális piacfelügyeleti tervét a hírközlési szektort szabályozó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A szervezet idén a roamingra és a határozott idejű szerződések feltételeire fókuszál.

Elérhetővé tette 2020-as piacfelügyeleti tervét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mely a korábbi évekhez hasonlóan rendszeres és szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel kívánja megakadályozni a különböző visszaéléseket. A hatóság éves felügyeleti tervében azokat a vizsgálati területeket határozza meg, amelyeket az előző évek tapasztalatai, a piaci változások és a hatósághoz érkező panaszok nyomán az NMHH kiemelten fog vizsgálni.

BARANGOLÓ

Ilyen terület a minden uniós mobilelőfizetőt érintő roaming kérdése. Az elmúlt években a tagállamokban működő mobilszolgáltatók előfizetői számára a roaming igénybevétele az Európai Gazdasági Térség más tagállamaiban tett rövid utazásaik során jelentősen egyszerűsödött és mindennapossá vált. Ugyanakkor a roamingrendelet előírásainak köszönhetően az előfizetők sokkal könnyebben tájékozódhatnak a roaming során rájuk vonatkozó díjakról és jobban védve vannak a váratlanul magas számlák ellen.

A hatóság a korábbi években is visszatérően ellenőrizte ezt a területet, amit indokol a vissza-visszatérő előfizetői panaszok mellett a piaci ajánlatok és az érintett szolgáltatók körének gyors változása is. Az idei tervben a cél hasonló: az NMHH azt fogja ellenőrizni, hogy a szolgáltatók betartják-e a fent említett rendeletben foglaltakat, így elsősorban megfelelnek-e az előírt díjszámítási és tájékoztatási kötelezettségeknek. 

telekom_digitalis_alairas
aláírás kerül egy szerződésre egy telekom üzletben (fotó: hwsw)

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Az NMHH a roaming mellett a határozott idejű szerződésekre vonatkozó speciális szabályok betartását is ellenőrzi majd idén. Ilyen kitétel, hogy hírközlési szolgáltatóknak csak készülékvásárláskor, az előfizetők kérése alapján lehet kétéves határozott idejű előfizetői szerződést kötniük, egyéb esetekben a határozott idő maximum egy év lehet. Az NMHH ennek betartását is ellenőrzi mind a szolgáltatók általános szerződési feltételeiben (ÁSZF), mind a követett gyakorlatban. Emellett a mobiltelefonos, mobilinternetes és a műholdas, valamint a digitális földfelszíni televíziós szerződéskötéseknél az előfizetőnek lehetősége van 14 napon belül felmondani szerződést, ha a szolgáltatás nem megfelelően működik ott, ahol használnák - a hatóság ennek betartását is ellenőrizni fogja. 

MINDENKIVEL SZEMBEN ELJÁRÁST INDÍTANAK

A szervezet célkitűzése, hogy a szolgáltatók jogkövető magatartást tanúsítsanak a kötbérszámítás esetén is, a vizsgálat(ok) célja itt az lesz, hogy kiderüljön, a szolgáltatók helyhez kötött szolgáltatásai kapcsán a lakossági ÁSZF-jeikben a jogszabályok szerint szerepeltetik-e a szolgáltatáslétesítési, -áthelyezési, -átírási, korlátozásmegszüntetési folyamatokat, és megfelelően alkalmazzák-e a kapcsolódó kötbérszabályokat.

A tavalyi ellenőrzések során a legtöbb probléma a szolgáltatások nem a jogszabályoknak megfelelő korlátozásához kötődött - számol be az NMHH. A szervezet hét szolgáltatót ellenőrzött, melyek közül szinte mindegyiknél felmerült valamilyen jogsértés gyanúja, legtöbbször az, hogy nem tudták igazolni, az előfizetőket határidőben értesítették a korlátozásról. Emiatt az NMHH idén mindegyik szolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít.

a címlapról

METAVERSE

0

Átalakítja a Meta a Reality Labs-t

2024. június 19. 12:00

Két fő egységre osztotta a Meta a virtuálisvalóság-fejlesztésekkel foglalkozó Reality Labs-t, ami elbocsátásokat is hoz magával.