Szerző: Gálffy Csaba

2016. október 13. 14:51

Vizsgálja az NMHH a hazai mobilszolgáltatók csomagjait

Ellenőrzi a hálózatsemlegességi rendelet betartását a hatóság. Konkrét díjcsomagokat is vizsgál már a hatóság, igaz, egyelőre nem tudni, mely szolgáltatók lehetnek érintettek.

A roaming mellett egy másik fontos kérdést is újraszabályozott az Európai Unió tavaly, az igen hosszú nevű rendeletcsomagjában (lásd keretes). A nyílt internet alatt ugyanis a hálózatsemlegesség egyes kritikus elemei kaptak immár betonba öntött szabályozást - amely ugyan sok kiskaput hagyott az internetszolgáltatók számára, bizonyos üzleti gyakorlatokat azonban egyértelműen megtiltott.

A rendelet végrehajtásáért az elektronikus hírközlési szektorral foglalkozó nemzeti szabályozó hatóságok felelnek, ez a feladat itthon az NMHH-ra hárul. E tevékenységben a rendelet szövege mellett az NMHH figyelembe veszi a tagállamok hatóságaiból álló BEREC iránymutatását is, igaz, ez a szöveg inkább ajánlás, jogi kötelező erővel nem rendelkezik.

Hogyan zajlik a rendelet végrehajtása? Az uniós jogban a rendelet az a szabályozás, amely közvetlenül érvényes minden tagállamban, tehát azt a helyi parlamentnek nem kell beleírnia a saját törvényeibe. A fenti (hosszú nevű) szabályozás is ilyen, vagyis ezt nem kellett az Országgyűlésnek újraszövegeznie és megszavaznia, az uniós csúcsszervek jóváhagyása elegendő. A rendeletmódosítás hálózatsemlegességre vonatkozó része pedig április 30-án lépett érvénybe.

Tervezett átfogó ellenőrzés zajlik

A Rendelet Neve

"A nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015/2120. számú, 2015. november 25-i európai parlamenti és tanácsi rendelet"

A hatóság 2016-os tervében szerepel a szolgáltatói gyakorlat és szerződéses feltételek általános vizsgálata az új szabályozás fényében. A felügyeleti terv szerint "a vizsgálat célja, hogy Hatóság ellenőrizze a megkülönböztetés-mentes, a mindenkori technológia fejlettségi szintnek megfelelő minőségben nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását." Egészen pontosan azt nézi majd az NMHH, hogy "a szolgáltatók hogyan építik be az általuk alkalmazott szerződési feltételekbe és eljárásaikba az új követelményeket, illetve milyen lépéseket tesznek azok érvényesülése érdekében." - mondta a lapunknak eljuttatott állásfoglalásban a hatóság.

Ebben a folyamatban a hatóság nem egyes díjcsomagokat vagy ajánlatokat vizsgál, hanem úgy általában az új szabályozás által behozott követelmények teljesülését ellenőrzi. A vizsgálat még a kezdeti fázisban van, mondja az NMHH, tehát eredményeket a közeljövőben nem remélhetünk. Amennyiben a hatóság problémás esetet talál, akkor hatósági eljárás lefolytatása mellett dönthet - és már döntött is.

Folyik már konkrét vizsgálat

Az átfogó, előre betervezett vizsgálat mellett ugyanis "a hatóság több, a piacon elérhető kiegészítő díjcsomaggal kapcsolatban" vizsgálatot indított. Ezekben az a közös, hogy "bizonyos meghatározott szolgáltatások vagy tartalmak kedvezőbb feltételekkel történő elérését teszik lehetővé" az előfizetők számára". Hogy pontosan mely kiegészítő díjcsomagokat vizsgálja az NMHH, azt egyelőre nem tudni, de jó eséllyel a Telenor MyTV illetve a Magyar Telekom korlátlan mobiltévét biztosító kiegészítő díjcsomagjairól lehet szó - igaz, ezt a hatóság nem erősítette meg.

Hatályos rendelet szabályozza - itthon is.

A fenti példákban ugyanis a mobilszolgáltató az adott app által generált adatforgalmat nem számolja bele az adatforgalmi keretbe (ez a zero-rating). A gyakorlat pedig felveti a gyanút, hogy jogsértő diszkriminációval él a cég, mivel megkülönbözteti saját appját más, hasonló appoktól (például a Netflixtől vagy a MindigTV-től) - ennek elbírálása az NMHH hatásköre.

Promptolsz-e már padawan?

Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

Promptolsz-e már padawan? Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

Az egyes jogsértések megállapítása "egyedi vizsgálatot igényel - mondja az NMHH, vagyis külön eljárásban kell vizsgálni minden ilyen esetet. A zero-rating kapcsán a hatóság azt mondta, hogy az "alkalmas lehet a felhasználók és az előfizetők döntési szabadságának korlátozására, mivel arra ösztönözheti őket, hogy preferáltan egyes szolgáltatásokat és alkalmazásokat vegyenek igénybe, míg más, velük versenyző szolgáltatások és alkalmazások esetében az igénybevétel ellenében hathat. Ez pedig korlátozhatja a piaci versenyt is. Az NMHH megvizsgálja a szolgáltatók által követett gyakorlatot és ha azt a szabályozással ellentétesnek találja, megteszi a szükséges lépéseket."

Az NMHH egyébként indíthat ilyen vizsgálatot az előfizetőktől, felhasználóktól beérkezett kérelmek alapján is, de dönthet így saját kezdeményezésére, hivatalból is, illetve valamilyen bejelentés, új információ alapján is. Amennyiben pedig úgy találja, hogy az üzleti gyakorlat jogsértő, akkor megtilthatja annak további folytatását és kötelezheti a szolgáltatókat a jogszerű állapot helyreállítására. Emellett bírságot is kiszabhat, nem csak a szolgáltatóra, hanem személy szerint annak vezető tisztségviselőjével szemben is, illetve kötelezheti a szolgáltatókat az erről szóló döntés közzétételére. Egészen "súlyos esetben pedig sor kerülhet a szolgáltatási jogosultság felfüggesztésére vagy a szolgáltatásnyújtás megtiltására is" - tájékoztatott a hatóság.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról

MÁLNÁS

5

Tőzsdére megy a Raspberry Pi

2024. május 16. 14:00

Az elmúlt évek meghatározó áramköri lapkáit készítő technológiai cég papírjaival is lehet majd kereskedni a brit tőzsdén.