Szerző: Gálffy Csaba

2012. június 25. 12:38

Vesztett az Apple, értéktelen a Motorola

Egymás termékeinek importtilalmát szeretnék elérni a mobilpiac szereplői a teljes szélességgel folyó Apple-Android szabadalomháborúban. Egy új ítélet azonban lehűtheti a kedélyeket és tárgyalóasztalhoz kényszerítheti a feleket - a szabadalmak használata csak jogdíj kérdése lehet.

Kidobta az Apple és a Google (Motorola Mobility) között folyó egyik szabadalmi pert a lefolytató bíró, így a közeljövőben sem az Apple, sem a Motorola termékeinek amerikai kitiltása nem várható majd. A felek várhatóan fellebbezni fognak, az új eljárás azonban újabb hónapokat (vagy éveket) igényel majd, így egyelőre biztosan lehet kapni Motorolákat és iPhone-okat az Egyesült Államokban.

A döntés hatása azonban tovagyűrűzhet, a mobiliparban folyó szabadalmi perek egyik első ítéleteként könnyen precedenssé válhat egy ilyen markáns döntés. Az ügyben eljáró, roppant befolyásosnak számító Richard Posner bíró számít is erre, döntésében alaposan körbejárta a szabadalomtulajdonosok jogait és úgy találta, hogy ebben az esetben egyik peres félnek sincs joga importtilalmat kérni a másik ellen.

Posner bíró döntésében azt rótta fel a feleknek, hogy a perben kizárólag kitiltásra játszanak, a szabadalmi kérdések egyéb elfogadott megoldásait, a kártérítés és a visszamenőleges és jövőbeli jogdíjfizetést nem tartják elfogadhatónak. A bíró szerint azonban a kitiltás feltétlen szükségességét sem az Apple, sem a Google nem bizonyította kielégítően. Mi több, a döntés szerint egyik fél sem mutatta be saját számításait a potenciális kárra vonatkozóan - attól való félelmében, hogy a bíró a kitiltás helyett e kár megtérítését ítéli meg.

Nem lesz precedens?

A per nyertese egyértelműen a Google és az Android ökoszisztéma. Az Apple minden gyártó ellen felhozott érvelését ugyanis ezúttal a bíróság nem találta megalapozottnak. A döntés értelmében az Apple álláspontja, miszerint joga van megtiltani a szabadalmainak használatát mások számára, nem áll, a szabadalomtulajdonosnak ilyen igénye csak extrém pénzügyi kár esetén állhat fenn. Az ítélet értelmében az Apple-nek nem sikerült bizonyítania, hogy a Motorola ilyen extrém kárt okozott volna, így a Motorolán maximum a jogdíjfizetés kérhető számon.

A Wall Street Journal által megkérdezett jogászok és jogi szakértők véleménye megoszlik arról, hogy Posner bíró ítéletének lesz-e hosszú távú hatása a mobiliparban folyó szabadalmi perekre. Posner kifejezetten nagy névnek számít az amerikai jogásztársadalomban, a University of Chicago Law School oktatójaként ítéleteire az egész országban felfigyelnek. A döntést megindokló érvelés a szakértők szerint erőteljes, azonban a vártnál sokkal szűkebb érvényű, elsősorban erre a perre érvényes, általánosíthatósága meglehetősen alacsony. Az ítélet várható hatását csökkenti az is, hogy Posner nem fektetett hangsúlyt a precedensek beidézésére az érvelése megerősítésére, így kisebb eséllyel válik az amerikai jog részévé.

Kidobott pénz a Motorola?

A döntés azonban nem teljes értékű győzelem a Google/Motorola számára sem, a bíró ugyanis a gyártó által felhozott FRAND-szabadalmat igen látványosan kaszálta el. Ez pedig felveti a kérdést, hogy ha a Motorola és a Google jogászai csak egy ennyire könnyen lesöpörhető szabadalmat találtak a több mint 17 000 Motorolás bejegyzett szabadalom között, akkor hogyan értelmezhető a Google által a Motoroláért adott 12,5 milliárd dollár. Posner bíró ugyanis kétséget sem hagyott afelől, hogy az ilyen szabadalmi perekben a FRAND (fair, reasonable and non-discrimative) szabadalmak gyakorlatilag értéktelenek, csak minimális kártérítés követelhető megsértésük esetén, kitiltás pedig semmi esetre sem.

A szabadalmi perek logikája meglehetősen egyszerű: a peres felek számonkérik értékesebb (és lehetőleg megkerülhetetlen) szabadalmaik megsértését a másikon, a bíróság felméri az egymásnak okozott károkat, a nagyobb kárt okozó pedig megfizeti a különbséget. Ebben a logikában működik a szabadalomportfólió védelmi ernyőként, a cég ellen indított szabadalmi perekben legalább azonos súlyú szabadalmakat kell elővenni, így a mérleg lehetőleg pozitív, vagy közel nulla lesz. Amennyiben azonban az egyik fél (esetünkben a Motorola) szabadalmát értéktelennek találja a bíróság, elvész a védőernyő értelme.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda

Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

Ha a szabadalmi csatározások folytatódni fognak (és egyelőre semmi nem utal arra, hogy ezek száma vagy intenzitása lankadna), a Motorola jogi képviselőinek elő kell kaparniuk néhány erős, védhető, megkerülhetetlen és valóban megsértett szabadalmat a portfólióból - ellenkező esetben a Google általi felvásárlás teljességgel értelmetlen volt. A FRAND-szabadalmak szabadalmi perekben való használatáról Posner már nyilatkozott és az EU vizsgálatot indított, jelenleg úgy tűnik, e típusú szabadalmak értéktelenek. A Motorola szorult helyzetére utal, hogy a Microsofttal szemben is csak ilyen, szabványokba iktatott szabadalmakat tudtak felhozni.

Folyt. köv.

Természetesen a mobilipar szabadalmi ügyeinek ezzel korántsincs vége, de az Apple és a Motorola közötti jogi csatározások sem zárultak le. Egyrészt a két fél az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi  Bizottság előtt is perben állnak, másrészt a német bíróságon is folyik per a két fél között. A most lezárt ügyet az Apple és a Motorola nem veheti fel újra, nem kezdhetik elölről, a döntés ellen azonban fellebbezhetnek, így az ügy eggyel magasabb szinten folytatódik tovább.

Európa egyik legnagyobb Atlassiannal kapcsolatos rendezvénye, immár kilencedik alkalommal, új lendületet ad a vállalati produktivitásnak és a hatékony ügyfélkezelésnek. A március 20-21-i rendezvényen is lesznek top nemzetközi vendorok, a fókuszban pedig a projekt menedzsment, az IT szolgáltatásmenedzsment, és a HR lesznek.

a címlapról