Szerző: Koi Tamás

2011. október 21. 11:01

Decembertől jobb lesz előfizetőnek lenni a telkóknál

Elsősorban az előfizetők érdekeit tartja szem előtt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rövidesen életbe lépő végrehajtási rendelete, melyben a hírközlési előfizetői szerződésekre vonatkozó részletes szabályokat határozza meg.

Az október 7-i kihirdetést követően rövidesen hatályba lép a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének rendelete, melyben az elektronikus hírközlési szolgáltatások - beleértve például az internetszolgáltatásokat és mobilszolgáltatásokat - előfizetői szerződéseit szabályozza. Az úgynevezett végrehajtási rendelet az augusztus 3-án életbe lépett új Elektronikus Hírközlési Törvényre épül, melyet részben az EU-s jogharmonizáció keretében módosított a kormány.

Az új szabályozás jelentős többletgaranciákat tartalmaz az előfizetői és felhasználói jogok fokozottabb védelme érdekében - áll a hatóság által kiadott közleményben. A rendelet így egyebek mellett pontosítja a szolgáltatók általi egyoldalú szerződés-módosítások lehetőségeit, valamint az ügyfelek számára áttekinthetőbb, egységes szerződési feltételeket ír elő. A szerződés teljesítésével, és ezen belül a szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelmények megsértése esetén bővülnek az előfizetőket megillető jogosultságok, és ezentúl a kis- és középvállalkozások számára is lehetővé válik, hogy az előfizetőket megillető védelemben részesüljenek.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát?

Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

A rendelet az előfizetők védelmében újraszabályozza a szerződés megkötésének és annak megszűnésének követelményeit, pontosítja a szerződés teljesítéséért való felelősség kérdéseit, a szolgáltatás korlátozásának és a szüneteltetésének eseteit, illetve a szerződés módosításának feltételeit is. Fontos változás, hogy 2011. december 1. után a mobilszolgáltatók már csak az előfizetők kifejezetten erre irányuló kérésére aktiválhatnak internet-hozzáférést, amivel a jövőben elkerülhetők a meglepetésszerűen érkező nagy összegű számlák. Ezt a gyakorlatot ma már egyébként mindegyik operátor önként követi, az év végétől azonban a szabályozás is megköveteli a betartását.

Az új szabályozás az egyedi előfizetői szerződésekkel kapcsolatban is számos új, garanciális elemet tartalmaz. Bővült például azoknak az eseteknek a köre, amikor a szolgáltató szerződésszegés esetén kötbért köteles fizetni, pontosításra kerültek a szolgáltatás minőségével összefüggő szerződéses rendelkezések, és átláthatóbbá váltak az előfizető által gyakorolható elállás és felmondás szabályai. Az ügyfelek és a szolgáltatók közt létrejövő előfizetői szerződések szabályozása komoly feladat elé állítja a telekommunikációs szolgáltatókat, hiszen a rendelet hatályba lépéséig rendelkezésre álló viszonylag rövid idő alatt a szabályozásnak megfelelően át kell alakítani a belső rendszereket és folyamatokat.

a címlapról