Szerző: Koi Tamás

2010. április 20. 12:42

A nemzeti szerzői jogvédők ideje lejárt

Megoldást kell találnia Európának a szerzői jog által védett művek határokon átnyúló platformfüggetlen és szabad terjesztésére, különben a régió végleg lemarad más piacokkal szemben - figyelmeztet az Európai Bizottság távközlési és médiabiztosa, Neelie Kroes.

Az Európai Bizottság által március 3-án elfogadott új gazdasági stratégia 2020-ig határozza meg azokat a lépéseket, melyek a fő csapásirányát adják a nemzetközösség gazdaságpolitikai törekvéseinek. A stratégia egyik legfontosabb pillére az Európai Digitális Menetrend (European Digital Agenda), melynek központi célkitűzése a szélessávú internetelérésen elérhető egységes európai digitális piac létrehozása.

Neelie Kroes tegnap az EU27-ek szakminsztereivel tartott informális egyeztetésén kiemelte, az európai versenyképesség érdekében a következő években olyan határozatokat és egységes szabályozást kell alkotni, mely minden európai állampolgár és vállalkozás számára komoly előnyökkel, ezzel együtt gazdaságélénkítő hatással jár. A biztos hozzátette, a szabályozás megalkotásához a teljes európai döntéshozatal egységes, koordinált együttműködésére lesz szükség, így a Bizottság és az Európai Parlament mellett a tagállamok szakhatóságai, minisztériumai és egyéb döntéshozó szervei is aktív részt kell vállaljanak a folyamatban.

A Bizottság szerint a két legfontosabb területen, a szélessávú, platformfüggetlen internetelérések, valamint az egységes digitális piac terén komoly lemaradással küzd Európa. Kroes a tárgyalások kapcsán kifejtette: a fejlett ázsiai országokban, így Dél-Koreában és Japánban átlagosan százszor gyorsabb internetelérést használhatnak az állampolgárok és a vállalkozások mint Európában. A biztos hangsúlyozta, Európának kiemelten nagy szüksége van egy olyan, befektetésbarát nemzetközi szabályozásra, mely az új generációs hálózatok fejlesztését ösztönzi, ugyanakkor biztosítja a hálózatok nyitottságát és a platformsemlegességet. A tavaly év végén elfogadott európai távközlési reform egyébként külön kitér erre a kérdésre, ezen a téren jelenleg a nemzetállamok jogharmonizációja zajlik.

Szintén jelentős lemaradással küzd Európa az egységes digitális piac terén - itt Kroes szerint az Egyesült Államokhoz kell viszonyítani az európai helyzetet. A biztos beszédében rámutatott: az USA online zenei piaca ötször nagyobb, mint Európáé, ami egyértelműen annak tudható be, hogy a jogdíjak kezelése megrekedt a tagországok  szintjén. \"Ennek hatására gyakorlatilag kijelenthető, hogy az egyetlen egységes európai digitális piac az illegális piac\" - mondta Kroes, utalva arra, hogy az európaiak egyedül a számos államban illegálisnak tekintett fájlcserélőkön keresztül tudnak hozzájutni bizonyos audiovizuális tartalmakhoz.

Az audiovizuális művek széles körű elérése hazánkban különösen nagy problémát jelent. Több szolgáltatás (például a legnépszerűbb online zeneáruház, az iTunes, vagy a Spotify, illetve a PlayStation Store vagy éppen az Xbox LIVE áruházak) egyáltalán nem érhető el hazánkból, a tartalmat előállítók, a kiadók és a tartalomterjesztési lánc szereplői szerint ennek egyik elsődleges oka, hogy a jelenlegi szabályozás, illetve a mára elavult szerzői jogvédő rendszer mellett képtelenség életképes üzleti modellel megjelenni a piacon.

a címlapról