Szerző: Koi Tamás

2009. november 10. 09:53

Túl szigorúak vagyunk a reklámokkal

A magyar fogyasztók túl szigorúak a reklámokkal, ezzel együtt költéseik során egyre tudatosabbak - többek közt ez hangzott el az Informatikai Vállalkozók Szövetségének (IVSZ) Távközlési tagozata által tartott október végén tartott rendezvényén.

HIRDETÉS

Az iparág legnagyobb szereplőiből álló Távközlési tagozat által szervezett klubnapra meghívták a Gazdasági Versenyhivatal képviselőit, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz tartozó Hírközlési Fogyasztói Jogok Biztosát, valamint az Önszabályozó Reklámtestület Főtitkárát, így a hírközlési szolgáltatók ismertethették a reklámozási tevékenységük során szerzett tapasztalataikat és az érzékelt problémákat, továbbá párbeszédet kezdeményeztek a hatósági oldallal.

A szolgáltatók (köztük a Magyar Telekom, a Pannon, a Vodafone, az Inivtel és az Antenna Hungária) kifejtették, a hazai elektronikus hírközlési piacon nagyon kiélezett a verseny, részben ebből adódóan ez az iparág a hazai reklámköltések szempontjából is az elsők között szerepel. A Távközlési tagozat szerint az a tapasztalat, hogy sok esetben a reklám valós figyelemfelkeltő funkcióját átértelmező és túl szigorú szabályozói megítélés gátat szab a kreativitásnak (például túl sok magyarázószöveget kell feltüntetni akár a tévéreklámokban is), ennek következtében komoly gyakorlati akadályokba ütközik azok elkészítése is.

Bár az EU-n belül a szabályozási keretek megegyeznek, azonban a Távközlési tagozat tagvállalatai mégis úgy érzékelik, hogy a reklámok magyarországi megítélése, és a velük kapcsolatos elvárások – sok esetben - szigorúbbak, mint nemzetközi téren. Az iparág szereplőinek álláspontja szerint a fogyasztók tudatosságának növekedése és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteik bővülése miatt ezen a téren mindenképpen változtatás szükséges.

A szolgáltatók által elvégzett kutatás eredményei azt mutatják a fogyasztók tisztában vannak a TV-reklámok figyelemfelkeltő szerepével, és nem várják, hogy az a termékről / szolgáltatásról minden részletre kiterjedő információt közöljön. A kvantitatív felmérésből kiderült, hogy a telekommunikációs vásárlásokat megelőzően a fogyasztók átlagosan két információforrásból tájékozódnak a kívánt terméket/szolgáltatást illetően.

A felmérés emellett rámutat, hogy a TV reklám az egyéb kommunikációs eszközökkel (újsághirdetés, rádióhirdetés, plakát) együtt kevésbé járul hozzá a döntéshozáshoz, mint a szolgáltatótól származó információk (ügyintéző, tájékoztató anyagok, honlap), amelyek egyben a legrészletesebb tájékoztató felületek is. A fogyasztók utolsó vásárlásukhoz kapcsolódó elégedettsége gyakorlatilag független volt attól, hogy milyen előzetes tájékozódási formát választottak, illetve hogy arra mennyi időt szántak.

a címlapról