Szerző: HWSW

2012. május 20. 13:14

Rádiófrekvenciás technológián alapuló helyzetmeghatározás és 3D megjelenítő alkalmazás kutatása, fejlesztése

Az AQUIS Informatika Zrt. kutatás-fejlesztési projekt keretében a rádiófrekvenciás azonosítási technológia helymeghatározási alkalmazásának üzleti lehetőségeit vizsgálta meg a 2009 október és 2012 március közötti időszakban.

A PROJEKT FÁZISAI

I.    Rádiófrekvenciás helymeghatározás technológia kutatás-fejlesztése

1.    Rendszertervezés
A feladata egy rádiófrekvenciás azonosítási és helymeghatározási rendszer tervezése, technológia kiválasztása, a rendszer legyen képes a rendszer részét képző címkék helymeghatározására egy kijelölt területen oly módon, hogy megállapítja a címke melyik emeleten tartózkodik, és az adott emeleten melyik pozícióban. A kiválasztott rendszer a jelenleg szabványos IEEE 802.11b szabványt használja.

Elvégzett feladatok:
•    a kiválasztott technológiának megfelelve a  rádiós címke megtervezve és kifejlesztve
•    a leolvasó, monitor rendszer eszközeinek kiválasztása, az eszközökre szoftver fejlesztése
•    a labor rendszer utáni kísérleti rendszer kiépítése a Vörösvári út 103. alatti AQUIS Informatika Zrt. székhelyén.

2.    Implementáció
Teszt rendszer kiépítése labor körülmények között. A teszt rendszer alatt a kiválasztásra került eszközökre a szoftver fejlesztése, telepítése. A teszt során a teszt eredmények visszacsatolásával a szoftver javításainak, kalibrálásainak munkálatai.

3.    Tesztelés, dokumentáció
A kísérleti rendszer kiépítése utáni tesztek, teszt eredmények, mérési adatok gyűjtése. Hardver eszközök folyamatos üzemi tesztje.

4.    Prototípuskészítés
A kísérleti rendszer alapján mérő eszközök elemeinek beszerzésére, majd azokból a mérő pontok kiépítésére került sor. A monitor eszközök, melyek tervezett projekt helyszín számára a publikus, az épületben dolgozó és közlekedő személyek számára látható helyre kerültek felszerelésre, esztétikailag is megfelelő burkolattal lettek felszerelve. Ezek az elemek a folyosók és helységek álmennyezete alá lettek felszerelve.

II.    3D megjelenítés/integráció kutatás-fejlesztés

1.    Projekt infrastruktúra kialakítása
A projekt infrastruktúra rendszere az AQUIS Informatika Zrt. Vörösvári út 103. alatti székhelyén lett kiépítve. Az épület földszintjén és első emeletén megfelelő felmérés és lefedettségi mérés után 19 darab leolvasó és monitor rendszer lett telepítve. A telepített eszközökre a fejlesztett szoftver telepítésre került.  A rendszer informatikai hálózatát az AQUIS Informatika Zrt. biztosította. Az interfész rendszer szerverét a leolvasó rendszerek ezen keresztül érik el.

2.    Koncepcionális szintű tervezés
Ebben a tervezési részfeladatban a az alkalmazandó technológiák előnyeinek, hátrányainak és határainak felmérése zajlott. Miután a követelmény specifikációtisztázásra került, a kíbánalmakra leginkább ráillő technológia, az IEEE 802.11b átviteli protokolt használó WiFi rendszer lett kiválasztva. A mérési pontok keretrendszerének fejlesztése, az eszközök szoftver elemeinek a mérési pontok hardvereinek megtervezése, kiválasztása után került sor. Adatinterfész eszköz elemeinek tervezése, szoftver kívánalmainak felmérése, fejlesztése.

3.    Rádiófrekvenciás technológia integrációs fejlesztése
3D megjelenítő szoftver tervezése és fejlesztése a koncepciónak megfelelő kívánalmak szerint.
Az adatinterfész szerveren az adatbázis séma és az adatbázis létrehozása, letelepítése után a fejlesztett 3D megjelenítő felület telepítésre került. A 3D megjelenítő alkalmazás az adatinterfész szerveren, illetve az azon lévő adatbázison éri el a címke pozíciókat és azok állapotait.

4.    Tesztelés, dokumentáció
A kész rendszer tesztelés során a rendszerben létrehozott implementáció tesztelése. Az esetleges hibák esetén a lehetőség volt a rendszer fejlesztői számára a még meglévő, labor körülmények közt nem jelentkezett, azaz eddigi ismeretlen hibák javítására. Telepítési és üzembe helyezési dokumentáció készítése megtörtént.

5.    Alkalmazásfejlesztés
A technológia alkalmasságának vizsgálata, a lehetőségek elemzése és a kísérletek lefolytatása megadta a lehetőséget a projektben részt vevő szakemberek számára, hogy megfogalmazzák egy felhasználói program specifikációját amely bemutat egy példát arra, hogy a rendszer által szolgáltatott adatokból három dimenziós megjelenítéssel milyen – üzleti életben is hasznosítható – funkciókat lehet létrehozni. A kifejlesztett prototípussal kapcsolatban az következő iparjogvédelmi tevékenységek valósultak meg:     szabadalomkutatás, kutatási eredményektől függő lehetőségek vizsgálata, iparjogvédelmi lehetőségek vizsgálata, hasznosítási lehetőségek vizsgálata,lehetséges oltalmi forma kiválasztása.

A PROJEKT EREDMÉNYTERMÉKEI

A fejlesztés és megvalósítás folyamatában az alábbi eredménytermékek jöttek létre:
•    egy egész irodaházat behálózó érzékelő/antenna rendszer
•    a helymeghatározásra alkalmas eszközök  (RFID_TAG)
•    az antenna rendszer jeleit adatbázisba gyüjtő központi rendszer
•    a központi adatbázis tartalmát elemző kiértékelő rendszer
•    az adatbázisban eltárolt koordináta adatok valamint a helymeghatározó eszköz által közvetített status információ (események) háromdimenziós megjelenítését megvalósító felhasználói alkalmazás
•    felhasználói dokumentumentumok

KÖVETKEZTETÉSEK

1.    A technológia korlátai
A projekt tervezési szakaszát követő, megvalósíthatóságot elemző szakaszban sikerült azonosítani az eredetileg kiválasztott RFID technológia néhány olyan hátrányát amelyet figyelembe kellett venni a használhatóság szempontjából. Ezek a tapasztalatok szükségessé tették a prototípus módosítását is.

2.    üzleti alkalmazhatóság
a projekt végeredménye képen létrejött egy olyan rendszer amely alkalmas – emberi szemmel át nem látható területen (pl. irodaház) helymeghatározásra illetve az adott – koordináták által meghatározható – helyen bekövetkező események rögzítésére, megjelenítésére, vizsgálatára.

[Az Aquis Informatika Zrt. megbízásából készült anyag.]

a címlapról