:

Szerző: Dojcsák Dániel

2009. augusztus 14. 12:52

Az idős tanárok is neten készülnek az óráikra

Az internet és a számítógép iskolai használatáról készült átfogó felmérés szerint a tanárok 90 százaléka használja a világhálót az órákra való felkészüléshez, s közel kétharmaduk a felkészülés legalább 20-40 százalékában vagy annál is nagyobb arányban.

Magyarország 264 érettségit adó középiskolájának közel 2200 pedagógusának megkérdezésével készült el az a felmérés, mely a számítógép és internet iskolai használatát vizsgálta a középiskolákban. A felmérés a Microsoft Magyarország megbízásából, a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) szervezésében készült el, s értékes betekintést ad a számítástechnikai eszközök és módszerek egyre növekvő szerepéről a hazai középiskolai oktatásban.

Az idősebb tanárok sincsenek elveszve

A kutatás alapjául szolgáló mintában egyaránt szerepelnek vidéki, fővárosi iskolák, kezdő és gyakorlott pedagógusok, illetve különböző évfolyamokon oktatók. A megkérdezettek 15 százaléka tanít 5 vagy kevesebb éve, a 11 százalék pedig 30 évnél régebben. A pedagóguspálya arányainak megfelelően a válaszadók között is 72 százalék nő és 28 százalék férfi, illetve a válaszadóknak mindössze 12 százaléka oktat informatikát vagy számítástechnikai szaktárgyat, tehát a felmérés jól mutatja az általános pedagógusok hozzáállását a XXI. századhoz.

\"\"

Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy az oktatók mire és milyen gyakran használnak számítógépet a munkájuk során. A válaszadók 90 százaléka az órákra való felkészüléshez rendszeresen veszi igénybe az internetes forrásokat információgyűjtés céljából, s közel kétharmaduk a felkészülési idő 20-40 százalékában vagy annál gyakrabban.

Már az órákon is merik használni

Ennél kisebb arányban, de még mindig megnyugtató számban, a tanárok háromnegyede órai prezentációkhoz, képek, filmek bemutatására tanóra közben is használ PC-t vagy internetet, de óra közben már csak alig több mint a tanárok fele keres valamilyen információt online. Ennél is alacsonyabb szinten áll az online tesztkitöltés, amivel mindössze az oktatók alig negyede él alkalmanként.

\"\"

Érdekes trend, hogy a számítástechnika tanárok nem rugaszkodnak el a mezőnytől, általában ugyanolyan arányban, sőt esetenként kevesebbszer használják a világhálót, mint a más tárgyakat oktató kollégáik. Valószínűleg ezért konzerválódik a hazai diákok egy része a technológiai elmaradottságban, ezért nem képes minden egyetemista vagy főiskolás hatékonyan keresőket használni, információt szerezni vagy kommunikálni az interneten.

Azt a feltételezést is sikerült megdönteni, hogy az idősebb pedagógusok nem haladnak a korral, hiszen az életkort figyelembe véve kiderül, hogy a legfeljebb 10 éve tanítók 33 százaléka, míg a több mint 30 éve a katedrát koptató tanárok 21 százaléka a tanóráinak közel felénél használ internetet, ami nem olyan megdöbbentő különbség. Sőt, inkább az derül, ki, hogy a fiatalok a vártnál kevesebbet élnek az online eszközökkel, míg az idősebbek a prekoncepciókat felülmúlják. Sőt, mindenki azt gondolná, hogy a fővárosi oktatók fényévekre a vidékiek előtt vannak, ami nem igaz, hiszen míg a vidékieknek csak 8 százaléka nem használ webes segítséget, addig Budapesten ez az arány 16 százalék.

Biztató trendek

Feltételezhetően még néhány év szükséges ahhoz, hogy egy gyakorló pedagógus se kerülje meg a digitális világot. Jól látszik a fejlődés, hiszen négy évvel ezelőtt még csak a tanárok 63, ma már 84 százaléka él a számítógép-használat nyújtotta lehetőségekkel. Az internethasználat ez idő alatt 51-ről 78 százalékra nőtt, sőt az oktatási ügyekben (kollégákkal, diákokkal, szülőkkel) e-mailben kommunikálók aránya 52 százalékról 73-ra növekedett.

Forrás: IOT.hu - A kutatás további eredményeit ismertető prezentáció szeptembertől lesz letölthető az ITN.hu pedegógus közösségi oldalról.

a címlapról