Szerző: Koi Tamás

2009. augusztus 3. 12:01

Nyerésre állnak a fájlcserélők a UPC-vel szemben

A magyar telekommunikációs szabályozási rendszerben mindeddig példa nélkül álló határozatot hozott a hazai piacot felügyelő Nemzeti Hírközlési Hatóság, amely szerint a UPC Magyarország Kft. a jogszabályi előírások megsértésével, egyoldalúan és a felhasználók megfelelő tájékoztatása nélkül korlátozta internetes hálózatán a p2p adatforgalmat.

Az ügy pikantériáját részben az adja, hogy a piacfelügyeleti eljárás az Elite Hub nevű, direct connect (DC) hálózat tavaly decemberi bejelentése nyomán indult el hivatalból, azaz ez az első alkalom a magyar szabályozási rendszerben, amikor egy szolgáltatót egy fájlcserélő hálózat beadványa miatt marasztal el a hatóság.

\"Hálózatkezelési rendszer\"

A bejelentés annak nyomán született, hogy a hub felhasználói közül többen tapasztalták, hogy UPC chello internetelérést használva a sávszélesség drasztikusan csökken, olykor olyan mértékre, hogy be sem tudnak lépni a hubokra. Az Elite Hub álláspontja szerint a UPC elismerte, hogy a p2p-alapú adatforgalmat időszakosan és eseti jelleggel korlátozza, hivatkozva a általános szerződési feltételek (ÁSZF) 3. pontjára, mely kimondja, hogy a szolgáltató \"hálózatkezelési rendszere\" az előfizetők nagy többségének érdekeit szem előtt tartva a hálózati erőforrások \"hatékony kihasználását\" célozza.

Az Elite Hub azonban úgy látja, hogy a UPC jogtalanul korlátozza le a fájlcserélő hálózatok által generált adatforgalom sávszélességét, ugyanis a \"hálózatkezelési rendszer\" nem merítheti ki a sávszélesség optimális elosztását, másfelől a szolgáltatónak nincs joga olyan szinten korlátozni egy hálózati szolgáltatást (jelen esetben a fájlcserét), hogy az annak rendeltetésszerű használatát veszélyeztesse. A fájlcserélők emellett kifogásolták azt is, hogy a UPC sem szerződéskötéskor, sem a szolgáltatás reklámozása során nem hívja fel a figyelmet ilyen jellegű korlátozásra.

Csak priorizál

Az NHH a piacfelügyeleti eljárás során többször is adatszolgáltatásra kötelezte a UPC-t, mely elsősorban arra irányult, hogy az ÁSZF 3. pontjában tárgyalt \"hálózatkezelési rendszer\" működését tisztázza és részletezze. Ezek során a UPC kifejtette, hogy semmilyen automatikus korlátozást nem alkalmaz a DC rendszerű fájlcserélő hubok elérhetőségére vagy ezek hozzáférésére, hozzátéve, hogy az internetes adatforgalom bizonyos időszakokban priorizálásra kerül -- ekkor a leggyakrabban használt szolgáltatások (böngészés, levelezés) előnyt élveznek.

A UPC későbbi adatszolgáltatásában azzal érvelt, hogy a kifogásolt hálózatmenedzsment az internetfelhasználók nagy többségét nem érinti, hiszen a nagy (havi átlag 250 gigabájtnál nagyobb) forgalmat generáló előfizetők a teljes bázis kevesebb mint 1 százalékát teszik ki. Maga a hálózatmenedzsment emellett csak 14:00 és 23:00 óra közt aktív (ez az úgynevezett adatforgalmi csúcsidőszak), ekkor két prioritási szinten kezeli a rendszer az adatforgalmat: a sztenderd forgalomba tartozik minden, kivéve a p2p-forgalmat.

A szolgáltató álláspontja szerint a hálózatmenedzsment az adatfolyamok egymáshoz képesti késleltetését jelenti, a késleltetés mértéke pedig nem számszerűsíthető, mivel a rendszer több tényezőt (adott hálózatrész aktuális terheltsége, torlódás mértéke) figyelembe véve dinamikusan szabályozza az alacsonyabb prioritású forgalmat.

Mennyi az annyi?

A hatóság elsőfokú határozata szerint az UPC hálózatmenedzsment-rendszerével kapcsolatos egyik legfontosabb aggályt éppen az okozza, hogy a szolgáltató módszerével nem megállapítható a legkisebb adatátviteli sávszélesség, holott a jogalkotók szándékai szerint a garantált le- és feltöltési sebesség az internetszolgáltatás egyik alapvető minőségi jellemzője, arról a fogyasztót mind szerződéskötéskor mind az ajánlattételkor (reklámok) tájékoztatni kell.

Az NHH emellett azt az álláspontot is vitatta, hogy az \"extrém felhasználók\" kis arányából és nagyarányú p2p-adatforgalomból egyenesen következik, hogy az előfizetők ténylegesen 1 százaléka generálja mindezt, hiszen a p2p-felhasználók közül nem mindenki nagyfogyasztó. A hatóság kifogásolta, hogy a UPC mindenféle értesítés nélkül korlátozta egyes előfizetői végpontok sávszélességét, holott erre csak akkor lett volna jogosult, ha az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, és akkor is csak abban az esetben, ha egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet.

A hatóság úgy látja, hogy a szolgáltatás korlátozása -- amennyiben az a  jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel -- a leghatékonyabb szankció az előfizetői szerződésszegés megszüntetésére, csakhogy a UPC szerződési feltételeiben nem szerepel olyan kitétel, hogy a p2p-alkalmazások használata korlátozási ok, azaz lényegében szerződésszegés lenne.

Nem üldözik a fájlcserét

Lapunk megkereste a UPC Magyarország Kft.-t, ahol Szűcs László sajtókapcsolati igazgató elmondta, alapvető értelmezésbeli különbség van a hatóság és a szolgáltató közt, a július közepén kelt. elsőfokú határozatot pedig ennek alapján megfellebbezi a UPC. Szűcs kifejtette, hogy a UPC hálózatmenedzsment rendszere eredendően nem korlátozó szándékú, célja nem a p2p-előfizetők szankcionálása, hanem a valós idejű szolgáltatások minőségének megfelelő szintű biztosítása.

Szűcs hozzátette, szó sincs arról, hogy a UPC üldözné a fájlcserélőket, a hálózatmenedzsment rendszer szükséges a stabil szolgáltatás nyújtásához, ugyanakkor ezzel elkerülhetetlen, hogy bizonyos felhasználók hátrányba kerüljenek, ez a módszer azonban \"kevesebb felhasználónak hátrányos, mint ahánynak előnyös\". Az illetékes emellett rámutatott, hogy a hatóság által hiányolt értesítés, bár ennek formája és módja nem meghatározott, azért nem alkalmazható, mert a dinamikus rendszer révén több ezer ügyfelet -- köztük olyanokat is, akik nem feltétlenül p2p-felhasználók -- kellene értesíteni, akár naponta többször is.

A nyári leállás után, október 5-én és 7-én az Amazon felhőszolgáltatása és a microservicek témája köré épülő meetupokkal indul újra a HWSW free! meetup-sorozat.

a címlapról