Mellékleteink: HUP | Gamekapocs
Keres

EU, informatika, internet -- kérdések és válaszok II.

Rátonyi Gábor Tamás, 2003. április 08. 10:04
Ez a cikk több évvel ezelőtt születetett, ezért előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.
Frissebb anyagokat találhatsz a keresőnk segítségével:

Olvasóink tehették fel kérdéseiket fórumunkban az Európai Unióhoz való csatlakozást követően várható, a -- szélesebb értelemben vett -- informatikai szektort érintő változásokról. Sorozatunk második cikkében az adókkal, vámokkal és a munkaüggyel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat közöljük.

hirdetés
Olvasóink tehették fel kérdéseiket fórumunkban az Európai Unióhoz való csatlakozást követően várható, a -- szélesebb értelemben vett -- informatikai szektort érintő változásokról. A feltett kérdéseket témakörök szerint csoportosítottuk, s cikksorozatunkban is eszerint jelennek meg. Sorozatunk második cikkében az adókkal, vámokkal és a munkaüggyel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat közöljük. A HWSW fórumából merített kérdések legtöbbjét a A EUvonal -- a Külügyminisztérium EU tájékoztató szolgálatának munkatársai válaszolták meg.

Kérdés: Ha jól tudom, uniós országból on-line vásárolt termék után nem kell majd vámot fizetni, de mi a helyzet az Egyesült Államokból, vagy például európai, de Unión kívüli országból való on-line vásárlás esetén (pl: Svájc)? Milyen vámszabályokkal kell tisztában lenni az Unió polgáraként az EU- és a nem EU-tagországok közti kereskedelem kapcsán? Van-e valamilyen kivétel a velünk együtt csatlakozó országok webshopjaiban történő vásárlás esetén (pl: Szlovákia, Lengyelország)? A vámmentesség rájuk is vonatkozik majd?

Válasz:

Az on-line vásárlás vámjogi szempontból gyakorlatilag készpénzes termékvásárlásnak minősül, amelyet számla kísér a már pénzügyileg teljesített ellenértékről szóló igazolásként. A számlán szereplő vételár a vámérték, amelyre alapozva a nem közösségi árura ki kell vetni a vámterheket az EU Vámtarifájában rögzített vámtételt és a vámmal együtt fizetendő egyéb terheket (pl. áfát, termékdíjat, piacvédelmi dömpingellenes vagy értékkiegyenlítő vámot, stb).

A vámterhek kivetésére az áru postán és/vagy gyorspostai úton történő tényleges behozatalakor szükséges vámeljárás lefolytatásakor kerül sor. A vámeljárásnál alkalmazandó vámszabályok lényegében alig változnak, ami annak köszönhető, hogy a hatályos magyar vámszabályozást csaknem teljes egészében összhangba hoztuk a csatlakozástól Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó közösségi vámszabályokkal. Ez utóbbi magyarországi kihirdetésére a csatlakozás megelőzően, kellő felkészülési idővel kerül sor.

A tagállamok közötti (ideértve a velünk együtt csatlakozó új tagállamokat is) on-line vásárlás belső piaci kereskedelemnek minősül, így értelemszerű, hogy az nem tartozik a közösségi vámrendszer hatálya alá. Ez esetben tehát mentes a vámok és vámeljárás alól, ugyanakkor miután termékértékesítés valósul meg, fennáll az áfa-fizetési kötelezettség.

Így a helyzet az alábbiak szerint módosul: ha a vevő adóalany, az áfa-fizetési és bevallási kötelezettség rá hárul. Ha a vevő nem áfa-alany, hanem magánszemély, akkor az eladó az áfa-fizetésre kötelezett, amely kötelezettségének a termékértékesítés teljesítése helyén (azaz a vevő tagállamában) kell eleget tennie, amihez ott regisztráltatnia is kell magát az adóhatóságnál! A rendszer működését könnyítendő az egyes tagállamok értékhatárokat írhatnak elő, melyen belül a távolsági értékesítés belföldi ügyletként kezelhető az eladás helye szerinti áfa-szabályok alkalmazásával. Tekintettel azonban a tagállamok jelentősen eltérő áfa-szintjeire, az eladó tagállam vállalkozásának joga van a teljesítés helyét legalább 2 évre szólóan megválasztania.

A cikk több oldalból áll:
Facebook
Adatvédelmi okokból az adott hír megosztása előtt mindig aktiválnod kell a gombot! Ezzel a megoldással harmadik fél nem tudja nyomon követni a tevékenységedet a HWSW-n, ez pedig közös érdekünk.