Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2002. május 16. 15:00

"Nincs ellenségkép! A Matávot mi szeretnénk partnernek tekinteni..." -- interjú az érdekvédelmi szervezet elnökével

Az intenet szereplőinek érdekvédelmi feladatait ellátó szervezetek közül a legszélesebb bázisú, a statisztikák szerint fél-egymilliós felhasználói tábort képviselő NET-Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület alakuló gyűlését követően faggattuk Németh Attilát (32), a bejegyzésre váró civil szervezet elnökét.

Az intenet szereplőinek érdekvédelmi feladatait ellátó szervezetek közül a legszélesebb bázisú, a statisztikák szerint fél- egymilliós felhasználói tábort képviselő NET-Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület alakuló gyűlését követően faggattuk Németh Attilát (32), a bejegyzésre váró civil szervezet elnökét.

HWSW: A Matáv-kedvezmény megszűnéséhez kapcsolódó tiltakozások közül hányféle szálat, kezdeményezést foglal magában az egyesület?

N.A.: Egyelőre kettőt. Az egyesületet mi indítottuk el az Index Törzsasztalán a Netfelhasználók érdekvédelmi egyesülete című topikban, és ettől függetlenül kezdte el építeni el tobo (Kóczán Péter) a Matáv elleni tiltakozást koordináló weboldalt, melyet nagyon professzionális módon szervezett. Anélkül, hogy tudtam volna, ki áll az oldal mögött, felvettem a kapcsolatot Péterrel, majd személyesen találkoztunk, és úgy éreztem, hogy mind a személye, mind a weboldalával elért eredményei szimpatikusak. Ő pedig úgy döntött, hogy a mi felkérésünkre csatlakozik az egyesülethez, mi meg csatlakozunk hozzá. Tehát összeadjuk, amit eddig elértünk, s ezentúl együtt határozzuk meg az irányvonalat.

HWSW: Hány taggal indul az egyesület?

N.A.: Most, az alapító közgyűlésen huszonketten írták alá a jelenléti ívet, de a fórumban és e-mailben hozzávetőleg ötszázan jelezték csatlakozási szándékukat. Hogy ezek hány százaléka lép majd be ténylegesen az egyesületbe, azt nem tudhatom, de úgy becsülöm, az indulást követően hamar eléri a 3-500 fős tagságot a szervezet.

HWSW: Mik a tagság feltételei?

N.A.: Elsősorban az, hogy aki be szeretne lépni, egyetértsen az egyesület céljaival és feladataival. Ez mindenekelőtt az európai normáknak megfelelő, országosan és korlátlanul elérhető, értékarányos árú átalánydíjas internetszolgáltatási rendszer megteremtése. Nem utolsósorban tagdíjat is kell fizetni, amiből az egyesületet működtetni tudjuk. A teljes alapító okirat egyébként -- valamennyi célunkkal és feladatunkkal -- hamarosan felkerül az internetre is.

HWSW: Mennyi lesz a tagdíj és mire fordítjátok majd a befolyt összegeket?

N.A.: A tagdíj havonta 150 forint -- mint egyetlen éjszakai netezés júliusig. Ezt egy évre előre, egyösszegben kell befizetni, ami 1.800 forintot jelent. A tagdíj azért ilyen alacsony, hogy senkit ne rekesszünk ki a taggá válás lehetőségéből. Bízunk abban, sokan tudják, hogy ez az 1.800 forint kis összeg a működés költségeihez képest és többet ajánlanak fel. Azért így állapítottuk meg a tagdíjat, hogy akár a fiatalkorú internetfelhasználók számára is lehetővé tegyük a csatlakozást. Azt gondoljuk, hogy aki számítógépet egyáltalán tud vásárolni magának, internetet tud használni, az nagy eséllyel kifizeti ezt is.

Fontos tudni, hogy az egyesületben senki nem kap fizetést, a tagdíjra nem ezért van szükség, hanem a működési költségeket kell valamiből előteremteni.

HWSW: Hány tagra van szüksége az egyesületnek ahhoz, hogy anyagilag önnfenntartó legyen?

N.A.: Nos... Nehéz ezt megmondani... Számolgattuk, hogy mire elég a 150 forint havonta, s úgy kalkuláltuk, hogy 100-150 tag mellett már nem kell a saját zsebünkbe nyúlni, ha működtetni akarjuk az egyesületet. A postaköltség, közgyűlés, tagsági kártya kibocsátása, mobiltelefon... Ezek sajnos mind pénzbe kerülnek, amit most egyelőre ki-ki alapon a szervezők -- a leendő egyesület tagjai -- állnak. A webes jelenlét és általában a számítástechnikai infrastruktúra ingyenes.

HWSW: Hogy néz ki az egyesület szervezeti felépítése?

N.A.: Egyelőre még alakulóban vagyunk, hiszen az alapító közgyűlést tartottuk most, melynek során efogadtuk az alapszabályt. Ebben határoztuk meg az egyesület működésének alapjait, de az már most látszik, hogy egyes elemeken csiszolni kell majd a közeljövőben. Tehát: az egyesületet a háromtagú elnökség irányítja. Az elnökség tagjait most megválasztottuk. Egyes feladatok ellátására az elnökség állandó, vagy alkalmi munkabizottságokat hozhat létre. A legfőbb vezető szerv azonban a közgyűlés, melyet a tagok alkotnak.

[oldal:"Nekünk a Matávval van ügyünk"]

HWSW: Mik lesznek az elkövetkező két hét feladatai?

N.A.: A most következő két hét feladatai jól körülírhatók: az egyesület megalapítása, a a május 17-ére meghirdetett bojkott értékelése, valamint a Matáv-székház előtt megtartandó demonstráció szervezése.

HWSW: Mi lesz egy-két hónap múlva? Az alapszabályban lefektetett célokat milyen úton, milyen módszerrel akarjátok megvalósítani?

N.A.: Reméljük, hogy kicsivel lazább napok következnek, mint az elmúlt tíz napban, ahhoz, hogy idáig eljussunk, nagyon sokat dolgoztunk, nem ritkán napi 15 órát. Hosszú távon a kormánnyal és a szolgáltatókkal való egyeztetés és a kompromisszumos megoldás keresése a feladatunk. Mi a Matávot semmiképpen sem ellenségnek, hanem partnernek szeretnénk tekinteni. Szeretnénk a Matávnak segíteni abban, hogy a küldetését megvalósítsa. Ők ezt írják honlapjukon: "küldetésünk az informatikai társadalom építése". Azon vagyunk, hogy segítsük a Matávot ebben.

HWSW: Kerestek-e kapcsolatot más szolgáltatókkal is?

N.A.: Igen, két, piaci súlyukat tekintve az első tíz közé tartozó nagy, országos internetszolgáltatóval tárgyaltunk. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy az ISP-k érdeklődőek, támogatóak. Az igazi erkölcsi támogatói bázis valószínűleg a május 25-iki tüntetés után fog kialakulni.

HWSW: Melyek ezek a szolgáltatók?

N.A.: Egyelőre korai lenne neveket mondani...

HWSW: ...Axelero? :)

N.A.: Az Axelero speciális helyzetben van. Az Axelero -- illetve akkor még Matávnet -- támogatása céljából vezette be a Matáv a Mindenkinek csomagot és a 150 forintos kedvezményt. Az Axeleróval is szeretnénk tárgyalni, de igazából nekünk az Axelero -- és az ISP-k általában -- pillanatnyilag nem cselekvési területünk. Nekünk a Matávval van ügyünk. Vagy a kedvezmény visszaállítása, vagy valamilyen ésszerű kompromisszum tető alá hozása annak érdekében, hogy valamit adjon a kedvezmény helyett.

HWSW: És a többi távközlési szolgáltatóval keresitek a kapcsolatot?

N.A.: Elkezdtük a kapcsolatfelvételt különböző távközlési szolgáltatókkal és az ISP-kkel is. Abban bízunk, hogy a kulturált fellépésünk lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatók (ISP-k és telkók) partnernek tekinthessenek minket.

HWSW: Nem féltek attól, hogy a Matáv és az internetszolgáltatók közötti, a díjmegosztás kapcsán kialakult konfliktushelyzet miatt a benneteket támogató ISP-k számára csupán a Matávval kapcsolatos harcban bevethető taktikai eszközzé válik az egyesület?

N.A.: Nem irreális a feltételezés, de megmondom, miért nem hiszek ebben: Ez a két ISP, melyek erkölcsi támogatásukról biztosítottak, a saját imázsuk építését látják ebben, továbbá belátták, hogy saját bevételeik növekedése függ attól, hogy sokat neteznek-e az emberek. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy még nem tartunk ott, hogy komoly, számottevő súlya legyen az egyesületnek.

Harmadrészt azért sem félek ettől, mert hiszek abban, hogy a piac szabályoz. Mondok egy személyes példát: ahol én lakom -- akárcsak az ország túlnyomó többsgében -- technikai okokból nem lehet előfizetni az ADSL-re. Ahogy kijött a kedvezménymegvonás híre (és akkor még az egyesület sehol nem volt!), azonnal jelentkezett egy kábeltévés szolgáltató, hogy ő bekötné a kábelnetet, amire addig nem volt lehetőség. Tehát a piac már most reagált erre a kedvezménymegvonásra, és úgy tűnik, hogy a Matávtól elpártoló ügyfelek -- legalábbis egy részét -- fel tudja szippantani.

HWSW: Reális feltételezés az, hogy a Matáv visszaállítja a tüntetés hatására a kedvezményeket?

N.A.: Nézd, a Matáv valószínűleg hallgatni fog, nem reagál majd a tüntetésre, ahogy eddig is nagyon szűk csatornán reagált a megszűnés keltette hullámokra.

Ha az emberekben tudatosul, hogy az internet fontos dolog, annak fejlődése össztársadalmi érdek, tehát ha ez a helyére kerül, az információs társadalom előbb-utóbb mind jogi, mind szolgáltatói oldalról célkitűzés lesz, akkor majd nem tekintik csak csetelő, pornólapokat nézdegélő emberek csatornájának. Hiszen ez a gazdaságnak fontos tényezője, szükség van erre Magyarországon. Az internetpenetráció alacsonyabb, mint az EU-ban, az internetezés költségeit tekintve pedig világviszonylatban a legdrágább országok egyike vagyunk.

[oldal:"ennek a területnek a kormányzati szabályozását szorgalmazzuk"]

HWSW: Hogy látjátok, az egyesületnek melyik szereplő irányában kell a legnagyobb hangsúllyal képviselni az internetezők érdekeit: a Matáv vagy a kormány felé?

N.A.: Most konkrétan a Matávval szemben kell fellépni, középtávon pedig mindenképpen ennek a területnek a kormányzati szabályozását szorgalmazzuk. Különböző ötletek vannak, melyekkel a kormányzat elé lehet állni. Első elképzelésünk, hogy törvényileg szét kell választani a hanghívást és az adathívást....

HWSW:..hadd kérdezzek bele: ezeknek a szétválasztását már az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT - a szerk) is többször szorgalmazta. Ennek kapcsán adódik a kérdés, hogy a többi internetes és informatikai érdekvédő és érdekképviseleti szervezettel (ISZT, MTE, IVSZ) kerestek-e kapcsolatot?

N.A.: Idő hiányában még nem. Tervbe van véve.

HWSW: És mire számítotok?

N.A.: Nehéz ebben tisztán látni... A tartalomszolgáltatókban inkább érzünk természetes szövetségest, ők inkább érdekeltek abban, hogy az internetnek a felhasználói oldala bővüljön, hiszen ők ebbe invesztáltak. Természetesen ez az internetszolgáltatókra is igaz, ám míg az internetszolgáltatók az eszközeik, technikai infrastruktúrájuk révén az internet legrosszabb periódusában is mérhető értéket testesítenek meg, úgy a tartalomszolgáltatók eszmei értéket állítanak elő -- magát a webszájtot. Ha valami balul üt ki, akkor amit ők megteremtettek, az szinte semmivé lesz, egy megfoghatatlan, pénzben nehezen megbecsülhető értékű szellemi alkotást hagynak maguk után. Így náluk talán nagyobb a kényszer arra, hogy legyen elég felhasználó, elég olvasó. Végső soron persze a célunk felvenni a kapcsolatot mindenkivel, aki érintett a témában.

HWSW: Hogy látjátok az egyesület helyét és az internet helyzetét a kedvezményegvonások utáni időszakban?

N.A.: Azt gondoljuk, hogy az ország társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődése érdekében igenis fontos, hogy egy áttekinthető, konrollált és hosszú távra meghatározott -- mégis rugalmas, de kiszámítható internettarifa-szabályozás legyen. Tehát ne változzanak a szabályok, az ugyanis nem jó, ha a távközlési szolgáltató megszüntet egy kedvezményt, mi tüntetünk, utána ő ismét megadja, majd az első adandó alkalommal újra elveszi... Ezt egyszer kell leszabályozni hosszabb távra. Internetköltség-szabályozásra van szükség. De így is lehet láttatni: nekem nem kell a kedvezmény, nekem az is jó, ha a kormány azt mondja, hogy 6 fillér egy perc internet díja.

Nagyon fontos: az internet, ha nem is a gazdasági élet motorja, de multiplikátora. Szeretném azt látni, hogy a gazdaság úgy fejlődjék, hogy benne az internet lehetőségét jól kihasználják. Nagyon szeretném, ha ez egy politikafüggetlen össznemzeti érdek lenne. Érdekesség az egyesületben, hogy a fő szervezők közül mindenféle párt szavazója megtalálható, és ezután a nagyon durva választási kampány után, azon kívül, hogy tényként tudjuk, melyikünk mit gondol, soha fel sem merült, hogy a pártpreferenciáknak jelentősége legyen. Ezért is szeretnénk távoltartani az egyesületet a pártok közvetlen befolyásától.

Azt azért látni kell, hgy ma, aki 15-20 évesen az internetet kevésbé komoly célból használja, előbb-utóbb, mikor felnőtt lesz, már úgy fogja élni az életét, hogy tudni fogja, mi is az az világháló. Ezért fontos az, hogy minél szélesebb rétegek számára elfogadható áron elérhető legyen.

HWSW: Van-e szakértői bázisotok? Olyan emberek, akikre hosszú távon, a napi munkátokban számíthattok, tehát nem csak egy lelkesedésből dobott e-mail jelenti a részvételt?.

N.A.: Igen. Már most, az alakulás után nem sokkal is vannak a csapatban szakértők. Többek közt olyanok is, akik a munkájuk, munkahelyük miatt nyíltan nem vállalják fel kilétüket. Nagyon számítunk arra, hogy a továbbiakban is lesznek jelentkezők. Három szakma képviselőinek munkáját tudjuk leginkább hasznosítani: a műszaki-informatikait, a közgazdaságit és az internet-jogit. IT szakember és jogász már van. Azt gondolom, hogy e kapcsolatok legtöbbje kapcsolati tőkévé alakul, s a jelentkezőket az érdemi munkába is be tudjuk vonni. Úgy tűnik, egyre szélesebb társadalmi bázisa van a leendő egyesületnek.

HWSW: Hetek, hónapok múlva meg tudtok szabadulni majd a Matávval kapcsolatos indulatoktól?

N.A.: Az egyesületen belül akiket én személyesen ismerek, akik megkerestek vagy megkerestem őket, vagy támogatnak minket, azokban semmi indulat nincsen. Indulatot tapasztaltam én is fórumokon, de ez inkább az indulatok levezetésének helyszíne volt. Az egyesületen belül tökéletes az egyetértés abban, hogy higgadtan, átgondoltan és békésen kell a kérdésekhez hozzáállni. Az indulatot azért kérdezted, hogy mi lesz, ha ezek a dolgok lecsengenek?

HWSW: Részben, de itt az érdekel inkább, mi lesz az egyesülettel, ha kiesik az ellenségkép?

N.A.: Nincs ellenségkép! Nincs ellenség! A Matávot mi szeretnénk partnernek tekinteni, hiszen el kell mondanunk neki mit szeretnénk elérni az egyesület létrehozásával.

HWSW: Igen, de mégis mindig a Matáv neve kerül elő, nem pedig általában a távközlési szolgáltatók.

N.A.: Igen, ez azért van, mert az egyesület megalakulásának apropóját a Matáv-kedvezmények megvonása adta. Tehát mi nem a Matáv ellen jöttünk létre, hanem az internetezők érdekeinek képviselőjeként, tehát nincs ellenségképünk.

Szólj hozzá a fórumban!

a címlapról