Mellékleteink: HUP | Gamekapocs
Keres

Amit a hang(kártyák)ról tudni érdemes

Tessier, 2001. augusztus 28. 22:39
Ez a cikk több évvel ezelőtt születetett, ezért előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.
Frissebb anyagokat találhatsz a keresőnk segítségével:

Mostanában a videokártyák, alaplapok és RAM-ok mellett igen elhanyagolt téma a hangkártyák világa: egy összefoglaló viszont -- én legalábbis így gondolom -- nem árthat, annál is inkább, mert ilyesmi nemigen található a neten, és talán sokakat segít eligazodni a jövőben.

Mostanában a videokártyák, alaplapok és RAM-ok mellett igen elhanyagolt téma a hangkártyák világa (régebben viszont igen népszerű "csatatér" volt ez, gondoljunk csak vissza a SB-, illetve GUS-hívők viaskodásaira), bár az is igaz, hogy túl sok, az átlagos felhasználót érintő változás nem történt. Egy összefoglaló viszont -- én legalábbis így gondolom -- nem árthat, annál is inkább, mert ilyesmi nemigen található a neten, és talán sokakat segít eligazodni a jövőben.

Természetesen nem törekszem teljességre (ezt nem is nagyon lehetne), és a hozzáértőktől előre is elnézést kérek a néha pongyola fogalmazásért (bár próbálom kerülni): elsősorban azt szeretném, hogy az itt leírtak közérthetőek legyenek, már amennyire ez lehetséges.

Hang - idő és frekvencia

Mint valószínűleg mindenki tudja a hang valamilyen rugalmas közeg mechanikai rezgése. A levegőben terjedő hang nyomásingadozás formájában jelentkezik, a (nagyjából) állandó légköri nyomáshoz adódik hozzá egy időben változó nyomás, ezt nevezzük hangnyomásnak, a továbbiakban csak a ezzel foglalkozom.

Az időben változó nyomás leírható az amplitúdó időbeli változásával -- azaz egy olyan függvénnyel, amely megmondja, hogy az egyes időpillanatokban mekkora a nyomás. Nézzünk például egy szinuszhangot (azzal úgyis sokat fogunk foglalkozni, a szinuszfüggvényről meg remélhetőleg már mindenki hallott):

A hang egy mind időben, mind amplitúdóban folytonos folyamat,azaz az összes időpontban van amplitúdóértéke, ami tetszőleges lehet. Fontos itt megismerni egy másik leírást: a frekvenciatartománybelit. Induljunk az elejéről! A frekvencia definíció szerint (periodikus, azaz ismétlődő függvényekre/jelekre) az időegység alatti periódusok (ismétlődések) száma: tehát egy 500 Hz-es szinuszjelnek 500 periódusa esik az egy másodperces időintervallumba. Általában kevésbé ismert, de tény, hogy minden periodikus jel felbontható (megfelelően eltolt) szinuszok összegére: tehát például egy háromszögjel felírható akárhány szinusz összegeként (minél több komponenssel írjuk le, annál pontosabban kapjuk vissza az eredeti háromszögjelet). Az erre szolgáló matematikai formula a Fourier sorfejtés.

A Fourier sorfejtés kiterjesztése végtelen hosszú periódusidejű jelekre (azaz nem periodikus jelekre) a Fourier integrál. Az időtartománybeli függvény Fourier integrálásával kapott függvényt nevezzük a jel spektrumának, ami egy komplex függvény. Ennek abszolútértéke az amplitúdóspektrum, míg arcusza a fázisspektrum. Előbbi felfogható úgy, mint azt az előbb tettük, tehát megmondja, hogy az egyes frekvenciájú szinuszkomponenseket milyen amplitúdóval kell összegezni ahhoz, hogy visszakapjuk az eredeti jelet, utóbbi pedig meghatározza, hogy az egyes szinuszkomponenseket mennyivel kell késleltetni. Szinuszjel esetében a spektrum (értelemszerűen) egyetlen vonalból áll, a szinusz frekvenciájának megfelelő helyen, hiszen ezt az egy komponenst véve megkapjuk a jelünket.

Facebook
Adatvédelmi okokból az adott hír megosztása előtt mindig aktiválnod kell a gombot! Ezzel a megoldással harmadik fél nem tudja nyomon követni a tevékenységedet a HWSW-n, ez pedig közös érdekünk.