Szerző: roberto

2001. június 9. 08:23

Gyakran feltett kérdések a GNU General Public License-ről -- 1. rész

Az elmúlt hetekben a Microsoft által mesterségesen gerjesztett GPL körüli vitáktól volt hangos a linuxos sajtó, nemrég megszületett szabad szoftverek mellett kiálló tábor egyik legfontosabb válasza: a GNU GPL-ről szóló FAQ. Sorozatunk az angol eredeti fordítása.

Úgy hiszem, felesleges lenne egy FAQ elé hosszú bevezetőt kanyarítani, és valószínűleg az is könnyen belátható, hogy szükség van a GPL-ről szóló magyar nyelvű dokumentációra. Akik nem bírják ki a sorozat végéig, azok a GNU oldalán megtalálják az eredeti változatot.

A sorozat második része itt olvasható, a fórumunkban pedig nyílt egy GPL FAQ-val foglalkozó téma.

Mit jelent a "GPL"?

A "GPL" jelentése "Nyilvános Licenc" (General Public License). A leginkább elterjedt ilyen licenc a GNU General Public License, rövidítve GNU GPL. Ez tovább rövidíthető "GPL"-re, ha úgy értelmezzük, hogy ezzel a GNU GPL-t akarjuk kifejezni.

A szabad szoftver a GPL használatát jelenti?

Egyáltalán nem, temérdek más szoftverlicenc van, íme egy nem teljes lista. Bármelyik licenc, amely a felhasználó számára bizonyos szabadságot hagy, szabad szoftver licenc.

Minden GNU szoftver a GNU GPL licencet használja?

A legtöbb GNU szoftvercsomag a GNU GPL-t használja, de néhány program (és programrész) tágabb licencet használ, például a "Kevésbé Nyilvános Licenc"-et (Lesser GPL). Ez stratégiai kérdés.

GNU szoftverré tesz-e a GPL használata egy programot?

Bárki közreadhat egy programot a GNU GPL alatt, de ettől még az nem válik GNU csomaggá.

A programból GNU csomag akkor lesz, ha kifejezetten hozzájárul a GNU Projekthez, ilyesmi csak akkor történik, ha erről a fejlesztők és a GNU Projekt kölcsönösen megegyeztek. Ha programot szeretnél hozzáadni a GNU Projekthez, erre a címre írj: gnu@gnu.org.

Miért engedélyezi a GPL a felhasználók számára a saját módosított programverzióik közzétételét?

A szabad szoftver rendkívül fontos jellemzője, hogy a felhasználók szabadon együttműködhetnek. Ez nagyon lényeges, hiszen megengedi a felhasználóknak, akik segíteni szeretnének egymásnak, a hibajavítások és a továbbfejlesztések megosztását.

Néhányan javasoltak olyan GPL-alternatívákat, amelyek megkövetelik az eredeti szerző módosításokhoz való hozzájárulását. Amíg az eredeti szerző szükségesnek érzi a karbantartást, addig ez jól is működik a gyakorlatban, de ha valamiért leáll, vagy nem veszi figyelembe minden felhasználó igényét, akkor ez a séma elbukik. A gyakorlati problémáktól eltekintve ez a séma a felhasználók együttműködését sem engedi meg.

Néha a módosított verziók feletti kontroll a felhasználói változatok közötti kavarodást hivatott megelőzni. A tapasztalataink szerint ez az összevisszaság nem jelentős probléma. Az Emacs-nak sok változata készült a GNU Projekten kívül is, de a felhasználók képesek ezeket megkülönböztetni. A GPL az adott verzió készítőjének a nevét kívánja meg az egyéb verzióktól való megkülönböztethetőség és mások jó hírének védelme miatt.

Megkívánja-e a GPL a forráskód módosított verziójának nyilvános közzétételét?

Nem, ezt nem kívánja meg, a program személyes használatra szabadon módosítható közzététel nélkül is.

De: ha a módosított verziót valamilyen formában mégis kibocsátod, akkor a GPL megkívánja a módosított forráskód közzétételét is a felhasználók számára, a GPL feltételeivel.

Tehát a GPL bizonyos módokon engedélyezi, más módokon nem engedélyezi a módosított program kiadását, de a kiadásról való döntés a te kezedben van.

Mit jelent a "bármely harmadik fél számára érvényes írásos ajánlat"? Azt jelenti, hogy bárki a világon elérheti bármelyik GPL-es program forrását?

A "bármely harmadik fél számára" azt jelenti, hogy bárki, akire az írásos ajánlat vonatkozik, rád háríthatja a felelősséget.

Ha kereskedelmi forgalomba hozol egy programot forráskód nélkül, csak bináris formában, akkor a GPL szerint írásos ajánlatot kell biztosítanod a forráskód későbbi kiadásáról. Ha a felhasználók nem kereskedelmi úton továbbterjesztik a tőled kapott bináris állományokat, akkor kötelező továbbadniuk az írásos ajánlatod egy másolatát is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak közvetlenül tőled kaphatók meg a bináris állományok és az írásos ajánlat.

Azért követeljük meg az írásos ajánlat érvényességét bármely harmadik fél számára, mert így a binárisokhoz indirekt módon hozzájutóknak is lehetőségük nyílik arra, hogy megrendeljék tőled a forráskódot.

Ha binárisokat forrás nélkül adom ki, biztosíthatom-e a forráskódot postai utánvét helyett FTP-n keresztül?

Kötelességed a forráskód fizikai hordozón való biztosítása, ha azt valaki megrendeli. Ez a postai utánvéttel való elküldést jelenti.

Szívesen fogadjuk, ha felajánlod az embereknek a megfelelő forráskód FTP-n való lemásolásának lehetőségét az utánvétes lehetőség mellett. Az FTP-elérés esetleg kényelmes lehet a felhasználóknak, esetleg nem. Ha az FTP elég kényelmes, talán senki sem fogja megrendelni a másolatot, és neked soha sem kell feladnod postán. Szerencsés vagy. De ha a felhasználó megrendeli tőled a forrás másolatát, teljesítened kell a kérését.

[oldal:Kérdések II.]

A GPL azt mondja, ha a módosított verzió kiadásra kerül, akkor minden harmadik fél számára licencelt. Kik ezek a harmadik felek?

A második szakaszban az áll, hogy az általad közzétett módosított verzióknak minden harmadik fél számára GPL licencelésűnek kell lenniük. A "minden harmadik fél" bárkit jelenthet, ez azonban nem kíván meg tőled semmilyen fizikai erőfeszítést értük. Csupán annyit jelent, hogy GPL szerinti licencük van tőled, a te programverziódra.

Megengedi-e a GPL a program másolatainak pénzért való árusítását?

Igen, ezt mindenkinek megengedi. A másolatok eladásához való jog része a szabad szoftver definíciójának.

Megengedi-e a GPL számomra, hogy bárkitől, aki megkapja a szoftvert, díj fizetését és/vagy az értesítésemet követeljem meg?

Nem. Egy ilyen jellegű követelmény elvenné a program szabadságát. Ha az embereknek fizetniük kell amikor megkapják egy program másolatát, vagy külön értesíteniük kell valakit erről, akkor az a program nem szabad. Ld. a szabad szoftver definíciója.

A GPL egy szabad szoftver licenc, így megengedi az embereknek, hogy használják, sőt továbbadják a szoftvert, anélkül, hogy ezért díjat kellene fizetniük valakinek.

Megbecsülést szeretnék a munkámért cserébe. Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy mit írtam. Van-e esélyem a megbecsülésre, ha a GPL-t használom?

Természetesen kaphatsz megbecsülést a munkádért. Egy program GPL alatti kiadásának része egy copyright-megjegyzés a saját neveddel (feltéve, hogy te vagy a copyright birtokosa). A GPL megkívánja, hogy minden másolat hordozza a megfelelő copyright-megjegyzést.

Miért kívánja meg a GPL a GPL egy másolatának a programhoz való mellékelését?

A licenc másolatának mellékelése fontos, hiszen így mindenki, aki megkapja a program másolatát, tudomást szerezhet a jogairól.

Talán csábító lehet a licenc helyett egy URL megadása, amely a licencre hivatkozik, de nem lehetsz biztos benne, hogy az URL öt vagy akár tíz év múlva is létezni fog. Húsz év múlva talán nem is léteznek majd az URL-ek a mai formájukban.

Az egyetlen biztos út, hogy a program másolatával rendelkezők a hálózatban bekövetkező változások ellenére is megnézhessék a licencet, ha mellékeljük a licencet a programhoz.

Mi a helyzet akkor, ha maga munka nem sokkal hosszabb a licencnél?

Ha egy önálló program ennyire rövid, a GNU GPL helyett akár használhatsz egy mindent megengedő licencet is.

Mit jelent az, hogy két licenc kompatibilis?

Ahhoz, hogy két programot (vagy ezek lényeges részeit) egy nagyobb munkában kombinálj, mindkét program esetén szükséged van az efféle felhasználás engedélyezésére. Ha mindkét licenc megengedi ezt, akkor kompatibilisek. Ha nincs lehetőség mindkét licenc feltételeinek egyszerre való kielégítésére, akkor inkompatibilisek.

Néhány licenc esetén a kombináció módjától is függ, hogy kompatibilisek-e, például megengedhetik két modul összefűzését, de nem engedélyezik a kód egyesítését egyetlen modulban.

Mit jelent azt, hogy egy licenc "GPL-kompatibilis"?

Azt jelenti, hogy a GNU GPL és a másik licenc kompatibilisek. Vegyítheted a másik licenc alatt kiadott kódot és a GNU GPL alatt kiadott kódot egy nagyobb programban.

A GPL megengedi az effajta kombinációt, feltéve hogy az a GNU GPL szerint lesz kiadva. Ha ezt a másik licenc is megengedi, akkor az GPL-kompatibilis.

[oldal:Kérdések III.]

Szabad szoftvert írok, amely nem szabad libeket használ. Milyen jogi kérdéseket vet fel az, ha GPL-t használok?

Ha a linkelt libekre érvényes a GPL alábbi kitétele,

Azonban, speciális kivételként, a forráskódnak nem kell tartalmaznia olyasmit, ami (akár forrásban, akár binárisan) annak az operációs rendszernek a főbb részeivel jár (compiler, kernel, stb.), amelyen a futtatható állomány működik, hacsak nem ezekhez tartozik maga a program is.

akkor nem kell semmi különöset sem tenned a használatukhoz. Másképp fogalmazva: ha a szükséges libek az operációs rendszer fő részeihez tartoznak, akkor a GPL szerint linkelhető velük a programod.

Ha az idézett kitételbe nem tartozó libekkel szeretnéd linkelni a programod, akkor erről külön kell rendelkezned a GPL-en kívül. A következő copyright-megjegyzés és licencmegjegyzés engedélyezi a FOO-val való linkelést:

Copyright (C) [év] [a copyright birtokosának neve]

Szabad szoftver. Terjeszthető és/vagy módosítható a Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 2. (vagy későbbi) verziójának feltételeivel.

A program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de MINDEN GARANCIA NÉLKÜL, beleértve az ELADHATÓSÁGRA vagy a BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó vélelmezett garancia hiányát is. A részleteket lásd a GNU General Public License-ben.

A programmal együtt meg kellett kapnia a GNU General Public License egy példányát, ha nem így történt, akkor írjon a Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA címre.

Különleges kivételként [a copyright birtokosának neve] megengedi a program FOO-val való linkelését, és az eredményül kapott futtatható állomány közzétételét a FOO forráskódjának a program forráskódjához való mellékelése nélkül.

Csak a program copyright-jának birtokosai jogosultak e kivétel engedélyezésére. Ha teljesen egyedül írtad a programot, akkor -- feltéve hogy a munkaadód vagy az iskolád nem igényli a copyright-ot -- te vagy a copyright birtokosa, így engedélyezheted e kivételt. De ha más GPL-es programok részeit is szeretnéd felhasználni a kódodban, akkor azokra a részekre nem engedélyezheted ezt a kivételt; meg kell szerezned a többi copyright birtokosának a jóváhagyását is.

Ha mások módosítják a programot, nekik nem kell ugyanezt a kivételt engedélyezniük, rajtuk múlik, hogy megteszik-e.

A kivétel hozzáadása válasz a jogi kérdésekre, de nem oldja meg igazán a nem szabad lib használatának sokkal súlyosabb problémáját: a programod nem lesz teljesen használható egy szabad rendszeren. Ha a programod bizonyos dolgok elvégzésekor egy nem szabad libtől függ, akkor azt a dolgot képtelen elvégezni a Szabad Világban. Ha a nem szabad lib már a futtatásához is szükséges, akkor nem lehet része egy olyan szabad operációs rendszernek, mint például a GNU, vagyis a Szabad Világ határain kívülre kerül.

Ezért kérjük, fontold meg, hogy van-e a feladat elvégzésére lehetőség a lib használata nélkül? Tudnál-e egy helyettesítő libet írni?

Ha a program már készen van, és nem szabad libet használ, akkor talán már túl késő a döntésen változtatni. Inkább add ki a programot úgy ahogy van, de arra kérünk, említsd meg a README-ben, hogy a nem szabad lib igénye hátrány, és javasold a program megváltoztatását úgy, hogy a nem szabad lib nélkül is elvégezhesse ugyanazt a feladatot.

Kérünk, hogy nekünk is írj (gnu@gnu.org) a nem szabad libről, és arról, hogy mire képes. Esetleg bátoríthatunk bizonyos embereket egy olyan szabad lib fejlesztésére, amely ugyanazt képes elvégezni.

A GNU GPL feltételeivel való kiadáshoz hogyan lássam el copyright-tal a programomat?

A Berni Konvenció szerint minden leírt dolog fölött automatikusan érvénybe lép a copyright a rögzített forma keletkezésének pillanatától. Tehát nem kell tenned semmit a saját munkád fölötti copyright megszerzéséhez addig, amíg senki más nem követeli a munkád fölötti jogot.

Az Egyesült Államokban mindenestre hasznos a copyright jegyzése, így a te kezedben vannak az ütőkártyák egy bitorlóval való elbánáshoz.

Abban az esetben követelhetik mások is a copyrightot, ha alkalmazott vagy diák vagy, ilyenkor a munkáltató vagy az iskola úgy vélheti, hogy nekik végezted a munkát, a copyright őket illeti meg. Hogy jogosak-e a követeléseik az a helyi törvényeken, a munkavállalói szerződésen és a munkád jellegén is múlhat. A legjobb, ha bármilyen kétség esetén felkeresel egy ügyvédet.

Ha úgy gondolod, hogy a munkáltatónak vagy az iskolának követelései lehetnek, akkor egyszerűen megoldhatod a problémát a vállalat vagy az iskola megfelelő illetékese által hitelesített copyright-ról való lemondással. (A közvetlen felettesed vagy egy professzor általában NEM illetékes az ilyen lemondások aláírásában.)

a következő rész

a címlapról