Szerző: mz

2000. június 21. 00:00

BURN-Proof technológia

A probléma

A probléma

A CD-lemezek írásakor megjelenő egyik leggyakoribb probléma - bár napjainkban, a számítógépek általános teljesítményének növekedésével érzésem szerint egyre kisebb gondot jelent - a "buffer underrun", a buffer kiürülésének problémája. Ha a CD-író készülék buffere a lemez írása közben kiürül, a lemez használhatatlanná válik.

A kiürülés oka többféle lehet, az alap ok az, hogy a számítógép nem képes megfelelő mennyiségű adatot szállítani a folyamatosan dolgozó CD-írónak. Ennek oka a lassú számítógép, az akadózó hálózati elérés, illetve egyéb interfész-problémák lehetnek.

A CD-írás kezdetekor a CD-író egy bizonyos mennyiségű adatot tölt a bufferbe.


Kezdeti állapot, feltöltött bufferrel.

A buffer feladata az PC felől érkező adatfolyam apróbb megszakadásainak áthidalása. Normál körülmények között a buffer mindig tartalmaz annyi adatot, hogy a folyamatos írást biztosítani lehessen. A buffer akkor számít kiürültnek, ha tartalma kevesebb, mint amit az író a lemezre rögzíteni képes.


A kiürültnek számító buffer állapota.

A Plextor legutóbbi CD-író készüléke, a PlexWriter 12/10/32A a legújabb technológiai fejlesztést használja a buffer kiürülésének megelőzésére. Ezt a technológiát BURN-Proof-nak nevezzük (Buffer UnderRunN proof).

A BURN-Proof működése

Miután a lemez írása elkezdődött, a buffer állapota folyamatosan ellenőrzésre kerül. Röviddel azelőtt, hogy a buffer kiürülése megtörténne, általában akkor, amikor annak tartalma 10% alá csökken, a CD-író megállítja a lemez írását egy megadott ponton.

Ezt követően a CD-író továbbra is várja az adatokat a számítógép felől, és megpróbálja újra feltölteni a buffert. Eközben a BURN-Proof áramkör megállapítja, hogy az utolsó sikeresen rögzített szektor hol található a lemezen, és erre a helyre mozgatja a fejet. Amikor a buffer újra feltöltődött, a CD-író folytatja a lemez elkészítését.

Az "Orange Book" specefikációk szerint a legutolsó sikeresen rögzített és az új szektor között legfeljebb 100 mikrométer lehet.


A megszakadt írás folytatása.

A PlexWriter 12/10/32A készülékben alkalmazott BURN-Proof technológia révén a két szektor közötti távolság körülbelül 40 mikrométer - tehát bőségesen sikerül teljesíteni a szabvány előírásait; így a lemezre helyesen és sikeresen rögzíthetők az adatok, még az adatfolyam megszakadása esetén is.

A BURN-Proof a SANYO Electric Co.,Ltd. bejegyzett védjegye.

a címlapról