Szerző: Bodnár Ádám

2007. október 08. 14:46:53

A szolgáltatók maguk vennék kézbe a hűségszerződések szabályozását

A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem

[HWSW] A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, tisztességes és egységes feltételeinek alkalmazása érdekében önszabályozó ajánlást fogadtak el a legnagyobb hazai távközlési szolgáltatók. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsban együttműködő szolgáltatók (GTS-Datanet, Invitel, Magyar Telekom, Pannon, UPC, Vodafone) az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület előfizetői észrevételekre épülő javaslatai alapján, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a témához kapcsolódó határozatait és javaslatait is figyelembe véve dolgozták ki a hűségvállalásokra vonatkozó ajánlást.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság a hazai szolgáltatók hűségszerződéseit megvizsgálva azt találta, a cégek indokolatlan és aránytalan feltételekkel gyakran korlátozzák a fogyasztók választási szabadságát és a versenyt. Az NHH megállapította továbbá, hogy a jogszabályokkal nem áll összhangban egyes szolgáltatók azon gyakorlata, miszerint a lejáró határozott idejű szerződések a lejárat után automatikusan meghosszabbodnak, vagy határozatlan idejűvé válnak.

Az NHH határozata szerint a szolgáltatók nem tehetnek indokolatlan különbséget a fogyasztók között, azaz kedvezményes -- hűségperiódust is magába foglaló -- ajánlataik nem irányulhatnak a fogyasztó röghöz kötésére, illetve arra, hogy a fogyasztó később ne tudjon elfogadni kedvezőbb ajánlatokat.

A szolgáltatók most vállalták, hogy hűségnyilatkozat csak a szerződő felek dokumentált, egybehangzó akaratával léphet hatályba, és nem lehet kényszerítő jellegű, így az elkötelezettség időtartamának arányban kell állnia a kedvezményekkel. A listaár és a kedvezményes ár különbözete illetve az előfizető idő előtti felmondásakor kiszabott kötbér mértéke sem lehet aránytalan, indokolatlan mértékű. A hűségidőszak lejáratáról a szolgáltatók időben értesítik az előfizetőket, akik hozzájárulása nélkül, automatikusan a hűségnyilatkozat nem hosszabbodhat meg és nem alakulhat át határozatlan időtartamú szerződéssé.

Ugyanakkor az előfizetők jogviszonya és szolgáltatásuk sem szűnhet meg váratlanul: legalább 15 nappal előre történik az értesítés, ha a hűségidőszak lejárta után nyújtott szolgáltatás ára vagy más fontos jellemzője az előfizető számára hátrányosan módosul. A hűségnyilatkozatok és a kötbér feltételeit és számítási módszertanát, illetve mértékét a szerződő szolgáltató egyértelmű és átlátható módon határozza meg a hűségnyilatkozatban, és a honlapján is közzéteszi.

Az önszabályozó ajánlást aláíró szolgáltatók vállalták, hogy amennyiben jelenlegi szerződéskötési gyakorlatuk ettől eltér, úgy 60 napon belül módosítják azt és a továbbiakban az egységesen elfogadott feltételeknek megfelelően járnak el. Az ajánláshoz a többi hírközlési szolgáltató is csatlakozhat, ha aláírja a dokumentumot a Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsnál.

a címlapról