Szerző: Ady Krisztián

2007. február 09. 13:43:47

Jelentős piaci erejű szolgáltatóvá minősítette az NHH az Antenna Hungária Zrt-t

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa a hazai és uniós jogszabályok alapján átfogó versenyjogi elemzést végzett a műsorterjesztési szolgáltatások piacán, majd nyilvánosságra hozta az érintett piacra vonatkozó határozattervezetét. A tanács az Antenna Hungária (AH) Zrt-t jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatóként azonosította, ezért a korábbi monopol szolgáltatóra kötelezettségeket rótt ki.

HIRDETÉS

[HWSW] A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa a hazai és uniós jogszabályok alapján átfogó versenyjogi elemzést végzett a műsorterjesztési szolgáltatások piacán, majd nyilvánosságra hozta az érintett piacra vonatkozó határozattervezetét. A tanács az Antenna Hungária (AH) Zrt-t jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatóként azonosította, ezért a korábbi monopol szolgáltatóra kötelezettségeket rótt ki.

20 nap

A most bemutatott határozattervezet az érintett szolgáltatók a Hírközlési Értesítőben történő megjelenést követő 20. napig véleményezhetik. A beérkező észrevételek hozzájárulhatnak a döntés még teljesebb megalapozásához, illetve az észrevételek akár módosíthatják is a tanács álláspontját. A tanács a konzultációt követően a véglegesített határozatot megküldi az Európai Bizottságnak, majd uniós egyetértés esetén a végleges határozatot kihirdeti.

A "Műsorterjesztési szolgáltatás, tartalom végfelhasználók felé való eljuttatása céljából" elnevezésű piacon a tanács a szolgáltatások és földrajzi kiterjedés alapján nyolc különálló nagykereskedelmi piacot határozott meg és ezek közül kettőt minősített érintett piacnak, azaz olyannak, ahol van jelentős piaci erejű szolgáltató. A JPE szolgáltató az országos földfelszíni analóg rádió- és televízió műsorszórási szolgáltatás nagykereskedelmi piacain egyaránt az AH.

A tanács most közzétett határozattervezetében az elektronikus hírközlési törvény alapján négy kötelezettséget rótt ki az AH-ra. Ezek a "hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettségek", az "átláthatóság", a "költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége", valamint az "egyenlő elbánás".

Kötelezettségek

A végleges határozat megjelenését követően az Antenna Hungária a "hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettségek" alapján indokolatlanul nem vonhatja majd vissza a televízió- és rádióműsor-szolgáltatókkal megkötött műsorszórási szerződések által a műsorszórási szolgáltatásokhoz és eszközökhöz biztosított hozzáférést. Az "átláthatóság" kötelezettség alapján a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül internetes honlapján a szolgáltatónak közé kell tennie az országos földfelszíni analóg rádió- és televízió műsorszórás szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltatás árait.

A "költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége" alapján az AH-nak az országos földfelszíni analóg rádió és televízió műsorszórási nagykereskedelmi szolgáltatást a jövőben költségalapú áron kell nyújtania és ennek érdekében költségmodelljét a határozat megjelenését követő 60 napon belül be kell adnia az NHH Tanácsához, jóváhagyásra. A költségalapú sugárzási díj bevezetésére fokozatosan, több lépésben kerül sor – ezért az AH köteles a költségmodell mellett a jelenleg alkalmazott legnagyobb kedvezményt jelentő díjait és az azokra vonatkozó számításokat is benyújtani.

Az "egyenlő elbánás" kötelezettség alapján a jövőben nem tehet különbséget a szolgáltató a megrendelők között -- ha azt lényeges műszaki, illetve gazdasági feltételek nem indokolják -- az általa nyújtott országos földfelszíni analóg rádió- és televízió műsorszórás szolgáltatás esetében. Az egyenlő elbánás kötelezettsége a költségalapú díj felé való elmozdulás első lépésével egy időben lép hatályba -- és ez a tanács várakozásai szerint egyes műsorszolgáltatók esetében az országos műsorszórási szolgáltatás árcsökkenésével jár majd.

a címlapról