:

Szerző: Ady Krisztián

2005. november 23. 13:29

Négy hónap alatt 900 millió forint jogosulatlan árbevétel a T-Mobile Magyarországnál?

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaságot visszamenőleges elszámolásra kötelezte és 150 millió forintra bírságolta, mert a szolgáltató tényleges nagykereskedelmi összekapcsolási átlagára magasabb volt a Tanács által júliusban meghatározott szintnél, és ezzel megkárosította a többi szolgáltatót.

[HWSW] A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaságot visszamenőleges elszámolásra kötelezte és 150 millió forintra bírságolta, mert a szolgáltató tényleges nagykereskedelmi összekapcsolási átlagára magasabb volt a Tanács által júliusban meghatározott szintnél, és ezzel megkárosította a többi szolgáltatót.

A T-Mobile, mint jelentős piac erejű (JPE) szolgáltató jogsértő magatartásával korlátozta a hatékony versenyt, nem felelt meg az üzleti tisztesség követelményének, és a többi szolgáltató indokolatlan többlet kiadásokra kötelezésével súlyosan sértette az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők érdekeit.

Felügyeleti vizsgálat

Az NHH Tanácsa szeptember közepén jelentette be, hogy a piac zavartalan működése érdekében felügyeleti vizsgálatot indít a T-Mobile Magyarország Rt.-nél, mivel megítélése és a rendelkezésére álló adatok szerint a társaság nem megfelelően érvényesíti nagykereskedelmi összekapcsolási áraiban a Tanács júliusi határozatában megállapított átlagárat. A Tanács a felügyeleti vizsgálat során megállapította, hogy a T-Mobile a meghatározott szintnél magasabb átlagdíjat alkalmazott, mivel a beszédcélú hívásvégződtetési szolgáltatást az általa kialakított csúcsidős és csúcsidőn kívüli díjakkal számítva percenként 1,43 forinttal magasabb átlagdíjon nyújtotta az NHH Tanácsának júliusi határozatában megállapított 27,17 Ft/percnél.

Az NHH Tanácsa által vizsgált június-szeptemberi időszakban ezzel az árszinttel számolva a T-Mobile az előírt átlagdíjhoz képest közel 900 millió forint jogosulatlan árbevételt ért el a többi szolgáltató és a fogyasztók kárára. A Tanács ezért kötelezi a T-Mobile-t, hogy az érintett szolgáltatókkal haladéktalanul számoljon el, és a szolgáltatást olyan csúcsidős és csúcsidőn kívüli díjakon nyújtsa, amelyek megfelelnek a határozatában megállapított átlagdíjnak.

Maximális bírság

A T-Mobile jogsértő magatartásával az NHH Tanácsának júliusi határozatát és az Elektronikus hírközlési törvény (Eht.) céljait és alapelveit is megsértette, amiért az NHH Tanácsa az Eht.-ban foglaltak szerint maximum a társaság éves árbevételének 0,5 százalékára rúgó bírságot vethet ki. A Tanács a T-Mobile által elkövetett jogsértés súlyát mérlegelve hozta meg döntését, ami egyben azt jelenti, hogy az NHH Tanácsa fennállása során a legnagyobb összegű bírságot szabta ki.

Az NHH Tanácsa januári határozatában a három magyarországi mobiltelefon társaságot, mint egyaránt jelentős piaci erejű szolgáltatót a költségalapú díjak alkalmazására kötelezte és kimondta, hogy a megállapításra kerülő új végződtetési átlagdíjakat 2005. május 25-től kell alkalmazni. A júliusi határozatok szerint május 25-től a 2004. decemberi átlagos végződtetési díjakhoz képest a T-Mobile Magyarország Rt.-nek és a Pannon GSM Távközlési Rt.-nek egyaránt 10,38 százalékkal, a Vodafone Magyarország Rt.-nek pedig 16,48 százalékkal kellett csökkentenie a hálózatába érkező hívások átlagos végződtetési díját.

Adott átlagárak

A Tanács a korábbi szabályozástól eltérően átlagdíjakat állapított meg, ez a megoldás ugyanis nagyobb rugalmasságot biztosít a szolgáltatók számára, mint a korábbi gyakorlat, amikor a csúcs- és csúcsidőn kívüli díj külön-külön volt szabályozva. A határozatok szerint május 25-től a T-Mobile-nak 27,17 Ft/perc, a Pannon GSM-nek 29,44 Ft/perc, a Vodafone-nak pedig 32,61 Ft/perc végződtetési átlagdíjat kell alkalmaznia.

A Tanács a jövőben is nagy súlyt helyez arra, hogy a tisztességes piaci verseny érdekében a szolgáltatókkal betartassa a határozataiban foglaltakat. Az NHH Tanácsa ezért azt is újra vizsgálni fogja, hogy a jelen határozatában foglaltakat betartják-e.

a címlapról

jogsértés

39

Bajban lehet az X az EU-ban

2024. július 12. 13:21

A Bizottság előzetes döntéshozatali eljárása szerint a közösségi platform működése több ponton is törvénysértő.