Mellékleteink: HUP | Gamekapocs
Keres

Felmondhatják-e a szerződést a T-Online extrém felhasználói?

Bodnár Ádám, 2005. október 17. 16:59
Ez a cikk több évvel ezelőtt születetett, ezért előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.
Frissebb anyagokat találhatsz a keresőnk segítségével:

A T-Online a napokban hozta nyilvánosságra, hogy november 7-től az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazni fogják az extrém felhasználás fogalmát. Emlékezetes, hogy a legnagyobb honi internetszolgáltató augusztusban ötven előfizetőjének mondott fel, mivel azok kihasználták a korlátlan díjcsomag nyújtotta lehetőségeket és havonta gigabájtok százait töltötték le, a T-Online szerint többmilliós veszteséget okozva.

[HWSW] A T-Online a napokban hozta nyilvánosságra, hogy november 7-től az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazni fogják az extrém felhasználás fogalmát. Emlékezetes, hogy a legnagyobb honi internetszolgáltató augusztusban ötven előfizetőjének mondott fel, mivel azok kihasználták a korlátlan díjcsomag nyújtotta lehetőségeket és havonta gigabájtok százait töltötték le, a T-Online szerint többmilliós veszteséget okozva.

Extrém felhasználók

Sokan vitatták a T-Online lépésének jogszerűségét, azonban Juhász Károly, a hírközlési fogyasztói jogok képviselője szerint a szolgáltató eljárása megfelelt a jogszabályoknak és az általános szerződési feltételeknek, de etikai és fogyasztói aggályokat vetett fel. A T-Online az egyeztetések során vállalta, hogy Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) módosításával egyértelművé teszi azt az eljárást, amely megelőzi a hasonló döntéseket.

Noha a vállalat nem vezet be adatforgalmi korlátot per se, az ÁSZF novembertől tartalmazni fogja az "extrém" felhasználói szokás fogalmát és annak következményeit. A T-Online most havi 150 gigabájt feletti forgalmat tekint extrém felhasználói szokásnak és fenntartja a jogot, hogy ezt a mennyiséget a felhasználói szokások figyelembe vételével a T-Online évente felülvizsgálja, ám a felülvizsgálat eredményeképpen megállapított érték nem lehet az előző évinél kevesebb.

"Abban az esetben, ha a forgalomfüggetlen elszámolású csomagra előfizető forgalmazott adatmennyisége az előző 12 hónap legnagyobb forgalmú 3 hónapjának átlagában 150 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladja, erről a Szolgáltató a következő hónapban email értesítést küld számára és felszólítja az extrém használat felülvizsgálatára. Az előfizető értesítésének tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra, hogy ha az előfizető a forgalmazási szokásait a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szolgáltató jogosult rendes felmondási joga alapján (ÁSZF 11.2.1) az előfizetői szerződést felmondani" -- áll a november 7-től hatályos ÁSZF-ben.

Felmondható-e a hűségnyilatkozattal kötött szerződés?

Fórumozóink felvetették, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén az extrém felhasználás megtorlásától tartó előfizetők is jogkövetkezmény nélkül felbonthatják a szerződést és a kiesésmentes szolgáltatóváltás lehetőségét kihasználva másik ISP-hez igazolhatnak át még akkor is, ha érvényes hűségnyilatkozatuk van. Fórumozóink az ÁSZF-ben olvasható mondatra hivatkoznak: "Amennyiben az egyoldalú módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést".

Dr. Petrányi Dóra, a T-Online vezető jogi tanácsadója lapunk megkeresésére így reagált: "Az extrém felhasználói szokás meghatározásának bevezetése -- ahogy azt az NHH Hírközlési Fogyasztói Jogok Biztosával is egyeztettük -- nem értelmezhető érdeksérelemként, mivel az a jelenleg hűségszerződésben levő előfizetőinkre csak a hűségidőszak lejártát követően lesz alkalmazandó. Ezért, mivel a módosítás nem érintette a kapott kedvezményeket, a szerződés nem mondható fel úgy, hogy az előfizető a szankció alól mentesülne."

Véleménye van?