Szerző: Ady Krisztián

2005. május 5. 14:42

A szabad szolgáltatóválasztás korlátozásáért kapott bírságot a Hungarotel

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának Soproni Igazgatósága 13 millió forintos bírsággal sújtotta a Hungarotel Rt.-t, mivel a szolgáltató nem biztosítja a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a szabad közvetítőválasztást. A közvetítőválasztás az előfizetők számára azt teszi lehetővé, hogy saját telefonálási szokásainak ismeretében eldöntsék, melyik hívásirányokba milyen szolgáltatót vesznek igénybe.

[HWSW] A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának Soproni Igazgatósága 13 millió forintos bírsággal sújtotta a Hungarotel Rt.-t, mivel a szolgáltató nem biztosítja a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a szabad közvetítőválasztást. A közvetítőválasztás az előfizetők számára azt teszi lehetővé, hogy saját telefonálási szokásainak ismeretében eldöntsék, melyik hívásirányokba milyen szolgáltatót vesznek igénybe.

Többszöri kérés és vizsgálat

A Soproni Igazgatóság 2004-ben hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott annak vizsgálatára, hogy a Hungarotel Rt. -- mint jelentős piaci erejű szolgáltató -- a szolgáltatóválasztás biztosítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. Akkor a hatóság megállapította, hogy a szolgáltató megsértette az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) azon rendelkezését, miszerint a közvetítőválasztás biztosítására köteles szolgáltató előfizetői szerződésben nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a választást.

Az NHH 2004. augusztusában kötelezte a szolgáltatót az ÁSzF megváltoztatására, amit az meg is tett, a most megismételt piacfelügyeleti eljárás során azonban kiderült, hogy a Hungarotel továbbra is korlátozza előfizetőit és ezzel megsérti az Eht.-ban foglalt tisztességes és hatékony verseny fenntartásának alapelvét.

Csak drágább csomagnál érhető el

A Hungarotel Rt. díjstruktúrájában a szolgáltatóválasztás igénybevételére jogosító általános előfizetés havidíja 4500 Ft, az egyetemes csomag díja 5000 Ft, az előfizetők nagy többsége által igénybe vett 1. számú díjcsomagé 2313 Ft, míg a 2. számú díjcsomagé 1438 Ft. A fentiekből látható, hogy ahhoz, hogy a 2. számú díjcsomagot igénybe vevő előfizető jogosulttá váljon közvetítő szolgáltatót választani, át kell térnie egy olyan csomagra, amely több mint háromszor drágább, mint a korábban igénybe vett csomag.

A szolgáltatóválasztás lehetőségének igénybevételével a forgalmi díjak különbözetén nyert összeg -- az e csoportra a Hungarotel Rt. nyilatkozata szerint jellemző fogyasztói szokások megtartása mellett -- lényegesen kevesebb, mint a hozzáférésért fizetett magasabb díjból fakadó veszteség, így az előfizetőknek egyszerűen nem éri meg csomagot váltani.

Általános Szerződési Feltételekben korlátoz

A Hungarotel Rt. tehát azzal korlátozza a közvetítőválasztást, hogy azt meghatározott csomagokban engedi meg igénybe venni és a csomagok árát -- ismerve a felhasználói szokásokat -- úgy határozta meg, hogy az ne jelentsen valós alternatívát az előfizetők számára.

Saját magának közvetít?
A közvetítő szolgáltató fogalmát az Eht. úgy határozza meg, hogy a közvetítő szolgáltató azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatóval kötött hálózati szerződése alapján biztosítja az előfizető választása szerinti esetekben a hívott előfizető vagy szolgáltatás elérését. Tekintettel arra, hogy fogalmilag kizárt, hogy egy szolgáltató önmagával hálózati szerződést kössön, az NHH megállapította, hogy a Hungarotel Rt. saját szolgáltatási területén nem lehet közvetítő szolgáltató, hiszen e területen ő nyújt hozzáférést.

A Hungarotel Rt. előfizetői által kitöltendő nyilatkozatban az igénybevevők arról nyilatkoznak, hogy a közvetítőválasztással igénybevehető szolgáltatók közül a Hungarotel Rt.-t, avagy más szolgáltatót választanak. Amennyiben az előfizető valamennyi hívásirányban a szolgáltatót választja közvetítőnek, a Hungarotel csak ekkor teszi lehetővé a kedvezzőbb díjcsomagok igénybevételét.

Az NHH az újabb eljárás során megállapította, hogy a Hungarotel által folytatott gyakorlat nyilvánvalóan a szolgáltatóválasztás eszközét bevezető jogalkotó szándékával ellentétes és alapvetően versenyellenes. A hatóság a bírság kiszabásakor enyhítő körülménynek tekintette azt, hogy a Hungarotel együttműködött a hatósággal és segítette az eljárást. Ugyanakkor súlyosbító körülmény volt az, hogy a jogsértés közel egy éve fennáll és ez a tény a piacon a jogkövető magatartás morálját rendkívüli mértékben rombolja.

Az Eht. szerint ilyen esetben a bírság maximálisan a Szolgáltató éves (2004-es) nettó árbevételének 0,25 százaléka lehet. A hatóság a bírság mértékét a kiszabható maximum 40 százalék közelében állapította meg, figyelembe véve az enyhítő és súlyosbító körülményeket is.

A Hungarotelnek a kiszabott bírság összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül át kell utalnia, azonban ez sem mentesíti a határozatban foglalt kötelezettség teljesítése alól. Amennyiben a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a szolgáltató újabb bírsággal sújtható. A Hungarotel a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról