Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2004. december 3. 13:41

Magyarországon kétszer annyi az internettel kapcsolatos panasz és kérdés, mint Ausztriában

[HWSW] Az idén megalakult Infomediátor felhasználóvédelmi iroda elkészítette ezévi munkájának mérlegét. Mint kiderült: hazánkban kétszer annyian fordulnak kérdéssel, panasszal a felhasználóvédelmi irodához, mint az internet elterjedtségét tekintve valamivel jobb helyzetben lévő Ausztriában az internet ombudsmanhoz.

Dr. Mayer Erika, az iroda vezetője elmondta: a májusban indult kezdeményezés létjogosultságát a beérkezett számtalan kérés és panasz is alátámasztja. Mayer szerint a felhasználók tájékozatlanok, ezért bizalmatlanok az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban. Míg a négyéves múlttal rendelkező osztrák internet ombudsmanhoz hetente átlagosan 2-3, a magyar Infomediátor irodához 4-6, esetenként 8-9 kérdés, panasz is érkezik.

Sláger a jogi kérdés

A felhasználókat leginkább a jogi kérdések izgatják, legalábbis a beérkező levelek negyven százaléka ilyesmit feszeget: a véleménynyilvánítás szabadsága, szerzői jog, az internetes tartalmakért való felelősség és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó kérdések a leggyakoribbak. A beérkezett levelek negyede valamely konkrét szolgáltatóval, szolgáltatással szembeni panaszt fogalmaz meg. Ezzel a kérdéstípussal kapcsolatban jelentős előrelépés volt, mikor a UPC Chello szolgáltatására érkező panaszokból, észrevételekből nyílt levél formájában egy csokrot nyújtottak át a szolgáltatónak, mely meg is válaszolta azt, fényt derítve olyan homályos kérdésekre, mint például hogy miként hitelesítik az adatforgalom mérésére szolgáló eszközt, vagy hogy a kimaradások, hálózati problémák esetén miért kell teljes havidíjat fizetniük az ügyfeleknek. A beérkező kérdések ötöde valamilyen szoftverrel, hardverrel, beállítással, igénybevétellel kapcsolatban érkezik. A fennmaradó 15 százalék spamekre, vírusra vonatkozó, vagy éppen besorolhatatlan bejelentést, kérdést tartalmaz.

A magyar iroda létrehozásakor mintaként szolgáló -- ámbár szűkebb területen mozgó -- osztrák internet ombudsmanhoz ezzel szemben tavaly leginkább az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó panaszok érkeztek. Az osztrák internetezőket leginkább a bankszámláról túl gyorsan levont pénz, a lakásra ezzel szemben túl lassan megérkező áru esete bosszantotta: a bejelentések ötöde kifogásolta ezt a gyakorlatot. Meglepő módon -- szintén egy tavalyi statisztika szerint -- az osztrák internetügyi szószólóhoz a csalással, internetes átveréssel kapcsolatos panaszok elenyésző számban érkeztek.

Mindenkinek az informatikáról

Az Infomediátor igen széles körben vállalta fel nemcsak az internetezők, de mindenféle informatikai szolgáltatást (beleértve az informatikai oktatást is) nyújtók és igénybevevők segítését. Civil szervezetről lévén szó, a segítségnyújtás elsősorban információnyújtást, eligazítást jelent (tehát az Infomediátor semmiféle hatósági feladatot nem lát el), illetve közvetítést a vitázó felek közt. Az Infomediátor kezdeményezte idén azt a kerekasztal-beszélgetést, melynek során az állampolgárok jogszabályokhoz való hozzáféréséről volt szó. Ennek kapcsán az Igazságügyi Minisztérium és az informatikai tárca jelezte, hogy hajlandóak megteremteni az egységes szerkezetű, hatályos jogszabályokhoz való hozzáférés lehetőségét, ez azonban egyelőre nem valósult meg.

Az Infomediátor iroda az interneten érhető el, a www.infomediator.hu címen.

Mik azok a sötét mintázatok, vagy ahogy az angol nevezi őket, dark patternek? Miért találkozunk egyre többször velük és mit tehetünk, hogy ne kerüljünk a csapdájukba?

a címlapról