Szerző: Bizó Dániel

2004. június 10. 12:20

Rendkívül alacsony az informatikusok munkakedve

[META Group/CNET News] Egy amerikai, informatikai kérdések kutatásával és tanácsadással foglalkozó vállalat, a META Group által közzétett tanulmány alapján erőteljes kereslet mutatkozik a megfelelő szaktudással bíró informatikai munkaerő iránt. A tanulmány azonban arra is rávilágított, hogy az informatikusokat magasabb keresetük ellenére is katasztrofális munkakedv jellemzi, ami negatív kihatással van a vállalati eredményekre is.

[META Group/CNET News] Egy amerikai, informatikai kérdések kutatásával és tanácsadással foglalkozó vállalat, a META Group által közzétett tanulmány alapján erőteljes kereslet mutatkozik a megfelelő szaktudással bíró informatikai munkaerő iránt. A tanulmány azonban arra is rávilágított, hogy az informatikusokat magasabb keresetük ellenére is katasztrofális munkakedv jellemzi, ami negatív kihatással van a vállalati eredményekre is.

A META által megkérdezett 650 vállalat több mint 72 százaléka jelentette, hogy az informatikai alkalmazottak igen alacsony munkamorálja komoly gondokat okoz a szervezet számára. A probléma súlyát jelzi, hogy a modern üzleti élet IT-függősége következtében az alacsony morál gyengébb produktivitáshoz, hosszabb megtérülési időhöz és végeredményben alacsonyabb vállalati eredményekhez vezet.

Maria Schafer, a META vezető programigazgatója elmondta, hogy a jelenség okait elsősorban az elmúlt évek eseményeiben kell keresni. A technológiai aranylázat követő, elnyúló világgazdasági recesszió érzékenyen érintette a vállalati IT-büdzséket és így az egész informatikai ipart is. A folyamatos költségcsökkentés, a sorozatos elbocsátások és az ebből következő bizonytalanság erőteljesen aláásta az informatikusok hangulatát. A kedvező gazdasági kilátások ellenére jelenleg pedig az IT-munkahelyek -- sokszor alacsony bérköltségű országokba való -- kiszervezése miatt érezhetik magukat fenyegetettnek a szakmában dolgozók.

A META Group javaslata szerint a vállalatoknak feltétlenül ellenlépéseket kell tenni a szituáció javítása érdekében. Olyan kihívások elé kell állítani őket, melyek a magatartás megváltoztatására ösztönöznek és végeredményben jobb üzleti teljesítményhez vezetnek. A megkérdezett vállalatok vezetőinek válaszai alapján a karrierbeli előmenetel és a szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása 23 illetve 10 százalékkal javított az alkalmazottak hangulatán.

A kedvezőtlen morál mellett a vállalatok a többi alkalmazottnál továbbra is jelentősen magasabb fizetéssel díjazzák a megfelelő informatikai szakértelmet. A felmérésben részt vett 650 vállalat közül 76 százalék átlagosan 20 százalékkal magasabb fizetést biztosít, a kritikus jelentőségű készségekért pedig ennél sokkal nagyobb különbségek figyelhetőek meg.

Ennek oka elsősorban az, hogy bizonyos speciális területekre rendkívül nehéz megfelelő szakembert találni és azt huzamosabb ideig megtartani. Kifejezetten hiány mutatkozik a vezeték nélküli és biztonsági technológiák, valamint az adatkezelés terén. Erőteljes igény van továbbá alkalmazásfejlesztők és hálózati szakemberek iránt is.

a címlapról