Szerző: Ady Krisztián

2004. február 20. 16:29

Az MTE szerint nincs szükség az internetes fórumok szigorúbb szabályozására

Határozottan ellenzi az internetes felhasználói tartalmak jelenleginél szigorúbb szabályozását a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE). A legnagyobb tartalomszolgáltatókat tömörítő szervezet ma kiadott ajánlásában megfogalmazott álláspont szerint a jelenlegi jogszabályi környezet tökéletesen alkalmas az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépésre.

Határozottan ellenzi az internetes felhasználói tartalmak jelenleginél szigorúbb szabályozását a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE). A legnagyobb tartalomszolgáltatókat tömörítő szervezet ma kiadott ajánlásában megfogalmazott álláspont szerint a jelenlegi jogszabályi környezet tökéletesen alkalmas az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépésre.

A fórumokat, chat-szolgáltatásokat fenntartó tartalomszolgáltatók többsége követi a felhasználói tartalmak kezelésével kapcsolatban kialakult nemzetközi normákat, illetve alkalmazza az önszabályozás módszerét is. Minden további szabályozás sértené a szabad véleménynyilvánításhoz való alkotmányos alapjogokat.

"Nem fogadható el, hogy közszereplők -- általuk sérelmesnek talált vélemények megjelenése miatt -- korlátozni kívánják a véleménynyilvánítás szabadságát és az internet tartalmára vonatkozó normatív szabályozást sürgetnek" -- olvasható az ajánlásban, amelynek az ad aktualitást, hogy az elmúlt hetekben különböző ügyek kapcsán ismét fellángolt a politikai jellegű vita az úgynevezett felhasználói tartalmak (fórumok, chat, blogok) szabályozásának lehetősége körül.

Az MTE szerint ma Magyarországon minden jogi eszköz adott az interneten elkövetett törvénysértések szankcionálására, ezért a mainál szigorúbb szabályok megalkotása teljességgel indokolatlan. Amennyiben egy magyarországi tartalomszolgáltató által biztosított online felületen működő fórum felhasználója a véleménynyilvánítás korlátjába ütköző közléssel megsérti a Magyar Köztársaság valamely törvényét, akkor a hatályos jogszabályok alapján fel lehet lépni az oldal létrehozója, illetve a fórum felhasználója ellen.

Az interneten megjelenő felhasználói fórumok az Alkotmányban biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedésének eszközei. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi.

Az elmúlt években alkotmánybírósági határozat mondta ki, hogy hivatalos személyeknek és közszereplőknek adott esetben a kemény kritikát is el kell viselniük; az alkotmányosan nem büntethető véleménynyilvánítás és tényállítás köre esetükben tágabb, mint más személyeknél. Mindez természetszerűleg érvényes az online csatornákon keresztül megfogalmazott véleményekre is.

Az MTE fontosnak tartja annak hangsúlyozását, hogy az önszabályozásnak és a felhasználók teljes körű tájékoztatásának kiemelt szerepe van az online fórumok jogszerű működésének biztosításában. A fórumokon megjelenő közlésekkel kapcsolatban megfelelő eszköz a moderálási elvek kidolgozása, illetve a moderátor alkalmazása. Az MTE által készített, tagjai számára kötelező, a többi tartalomszolgáltató számára pedig ajánlott tartalomszolgáltatási etikai kódexben foglalt szabályok támpontul szolgálhatnak ilyen típusú belső szabályok kidolgozásához.

a címlapról