Szerző: Ady Krisztián

2004. február 17. 15:30

Drasztikusan emelkedhet Magyarországon a nyomtatók ára

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) sajtóközleményben tiltakozik az ellen, hogy az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma olyan kezdeményezést terjesztett a Kormány elé, amely értelmében a nyomtatókra is kiterjesztenék a reprográfiai díjfizetés kötelezettségét.

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) sajtóközleményben tiltakozik az ellen, hogy az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma olyan kezdeményezést terjesztett a Kormány elé, amely értelmében a nyomtatókra is kiterjesztenék a reprográfiai díjfizetés kötelezettségét.

A fenti szervezetek e lépést jogilag aggályosnak, az Információs Társadalom építésére nézve hátrányosnak, a Kormányprogrammal és a Kormány által elfogadott Magyar Információs Társadalom Stratégiával ellentétesnek, az Európai Unió országaiban is erősen vitatottnak és a magyar lakosság számára újabb pénzügyi tehernek látják.

Az informatikai szervezetek -- lehetőségeikhez képest -- mindent megpróbáltak tenni azért, hogy az előterjesztésből kerüljenek ki a nyomtatók, de tevékenységüket nem koronázta mindenki számára elfogadható megoldás. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a Kormány elfogadja az Előterjesztés a reprográfiára szolgáló eszközök körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló anyagot, akkor

  • a közeljövőben minden nyomtatókészülék árába beépül a reprográfiai díj
  • a díjat a Magyar Reprográfiai Szövetség állapítja meg az NKÖM miniszterének jóváhagyása és az érintettek véleményezése (de nem vétója vagy ellenvéleményének elfogadása) mellett
  • az összegre ÁFA is terhelődik
  • a befolyt bevétel a Magyar Reprográfiai Szövetséghez kerül, amely annak egy részét nem ismert és nem nyilvános módon átadja más jogkezelő szervezeteknek, akik nem ismert és nem nyilvános módon felosztják az alkotók között

A számítások szerint ezen összeg elérheti akár a 2,4 milliárd forintot, s ennek 75 százalékát bizonyosan a lakosság fizeti meg, mint a legnagyobb fogyasztói kör. "Jogilag aggályos, az Információs Társadalom építésére nézve pedig hátrányos ez a tervezet" -- mondta Dombi Gábor, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) főtitkára a szervezet mai sajtótájékoztatján. Dombi Gábor elmondta: a nyomtató a törvényi szabályozás alapján nem reprográf eszköz, és használata nem is alkalmas sokszorosításra. Emellett az unió egyetlen országában sem terhelik ilyen díjjal a nyomtatók árát. Magyarországon a díj bevezetése miatt átlagosan 15 százalékkal emelkedhet a nyomtatók ára, mivel azonban a reprográfiai díj fix összegű, ezért egy kisebb értékű nyomtatónál az árváltozás több mint 60 százalék is lehet.

Az informatikai szervezetek ezt a terhet azért is különösen hátrányosnak és feleslegesnek látják, mert a leggyakoribb indok -- mely szerint a jogsértések az internetről letöltött tartalom nyomtatásából erednek -- indokolatlan lenne, ha Magyarország és a díjjogosultak lépéseket tennének a digitális jogkezelés eszközeinek bevezetésére, amint azt az EICTA (az EU informatikai szervezetek szövetsége – www.eicta.org) is ajánlja.

Ezért az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) azt kéri a döntéshozóktól, hogy álljanak el a reprográfiai díj nyomtatókra történő kiterjesztésétől és az érintett cégek és szervezetek bevonásával kezdjenek tárgyalásokat a digitális jogkezelés hazai bevezetéséhez és a Nemzeti Digitális Adattár fejlesztéséhez történő hozzájárulásuk módjáról, amely a szerzők és a felhasználók közös érdekeltségét is megvalósítja.

a címlapról