Szerző: Bodnár Ádám

2004. január 21. 16:46

A NetLock Kft. látja el időbélyegzővel az elektronikus úton beküldött adóbevallásokat

[Morpho] A Kiemelt Adózók Igazgatóságához (KAIG) tartozó 500 nagyadózó mellett 2004. február 1-től a 3 ezer legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó nyújtja be elektronikus úton adóbevallását. Az APEH a NetLock Kft-t, Magyarország első minősített hitelesítés- és időbélyegző szolgáltatóját választotta az adóbevallások időbélyegzővel való ellátásához.

[Morpho] A Kiemelt Adózók Igazgatóságához (KAIG) tartozó 500 nagyadózó mellett 2004. február 1-től a 3 ezer legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó nyújtja be elektronikus úton adóbevallását. Az APEH a NetLock Kft-t, Magyarország első minősített hitelesítés- és időbélyegző szolgáltatóját választotta az adóbevallások időbélyegzővel való ellátásához.

Az időbélyegző egy elektronikus irathoz, illetve dokumentumhoz az időbélyegző szolgáltató által csatolt, a bélyegzés időpontját is tartalmazó elektronikus aláírás. Feladata, hogy bizonyítsa egy adott dokumentum meghatározott időpontbani létezését. Egy elektronikus adat könnyedén módosítható, ekkor a fájlhoz tartozó lementési időpont megváltozik ugyan, tükrözve az utolsó hozzáférés vagy módosítás időpontját, de ez utólag különösebb nehézség nélkül megváltoztatható. Az operációs rendszerek beépített lehetőségei tehát nem nyújtanak megfelelő védelmet.

A megoldást az egyirányú lenyomat-képző függvények, az elektronikus aláírás és az időbélyegző jelentik. Az időbélyegző így bizonyítékként szolgálhat, arra hogy a feladó "időben" feladta küldeményét és a fogadó pedig "időben vagy időn kívül" megkapta azt. Amennyiben az állomány megérkezéséről a címzett visszaigazolást küld, ezt is lehet időbélyegezni, így megállapítható az az időpont, amelyben már biztosan a címzettnél volt a küldemény.

Ez rendkívül fontos azon területek számára, ahol lényeges a dokumentum feladási vagy akár fogadási idejének bizonyítása. Az időbélyegzőnek már most számos felhasználási területe van. Az egyik legfontosabb terület az adóbevallás, de használják a pénzügyi szektorban, kereskedelemben, elektronikus közbeszerzési rendszerben, elektronikus aukciók során, biztosítási szférában, szállítmányozásban, játékok, sorsolások, lóversenyek alkalmával.

A beérkező adóbevallások időbélyegzővel való ellátásához az APEH Magyarország első minősített hitelesítés- és időbélyegzés szolgáltatóját, a NetLock Kft-t választotta. Az időbélyegzés szolgáltatás keretében a NetLock Kft. rendel hiteles időt az elektronikusan benyújtott adóbevallások dokumentumaihoz. Az időbélyegző tartalmazza, ezáltal bizonyítja az adóbevallás benyújtásának, illetve az adatszolgáltatás teljesítésének időpontját és így igazolja, hogy a dokumentum a bélyegzés időpontjában már létezett.

A technológia jellegéből adódóan a független időbélyegzés szolgáltatók az időbélyegzés során kizárólag egy, az időbélyegzett dokumentumról készült olyan lenyomattal dolgozik, amelyből az eredeti dokumentum sem teljesen, sem pedig részlegesen nem állítható vissza. Ezáltal biztosított, hogy a dokumentum tartalmát a szolgáltató ne ismerhesse meg. Az időbélyegzés során a független időbélyegzés szolgáltató a hozzá megküldött fenti lenyomathoz két független atomórától származó időből számított referenciaidőt rendel, majd ezt saját elektronikus aláírásával hitelesítve küldi vissza az adóhivatalnak.

Időbélyegzéshez két független megbízható időforrást kell alkalmazni. Arra, hogy valóban független időforrással rendelkezzünk, például saját atomóra vagy GPS és DCF77 vevők használata jelentheti a megoldást, hiszen míg a GPS a Föld körül keringő 24 műholdon található atomóra által számolt idő jelét veszi, a DCF77 a németországi nemzeti referenciaidőt használja, melyet egy Braunschweigben található atomóra gyáregység kontrollál. A különböző berendezések által szolgáltatott idő így valóban független lesz egymástól.

a címlapról