Szerző: Bodnár Ádám

2003. június 26. 14:21

Az Ericsson Magyarország vezető munkatársai egyetemi kinevezést kaptak

Boda Miklós
Boda Miklós
[Noguchi&Peters] Boda Miklóst, az Ericsson Magyarország kutatási-fejlesztési igazgatóját, vezérigazgató-helyettest a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tiszteleti professzorává, valamint helyettesét, Dibuz Sarolta igazgatót a Távközlési és Telematikai Tanszék docensévé nevezték ki.

Boda Miklós, az Ericsson Magyarország kutatási-fejlesztési igazgatója, vezérigazgató-helyettes egy évtizede együttműködik a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának vezetésével az oktatási és kutatási tevékenység fejlesztésében. Ezirányú munkája során tudatosan törekszik a nemzetközi gyakorlatban már jól bevált módszerek hazai meghonosítására, különös tekintettel a doktorandusz képzés ipari vontakozásaira.

Boda Miklós kezdeményező szerepet játszott több hazai kutatólaboratórium és az egyetemközi kutatási központ (ETIK) létrehozásában. Munkája során számos doktorandusz témavezetésében közreműködött, közülük ma már többen nemzetközileg is elismert szakemberek. Boda Miklós menedzselési és iskolateremtõi sikerei mellett nemzetközileg elismert tudományos munkásságot is folytat.

Dibuz Sarolta érdemei között szerepel az egyetemi posztgraduális képzés Távközlési szoftverek tantárgyának kidolgozása és a témában előadások tartása a Villamosmérnöki és Informatikai Karon. A Távközlési és Telematikai Tanszéken több doktoranduszhallgató munkájának tudományos vezetője. Tudományos munkásságának fő területe: a konformancia- és szoftvertesztelés kutatása. Ezen a területen nemzetközi szervezetekben (ETSI, ITU, IFIP, IETF) képviseli mind Magyarországot, mind az Ericssont.

A hazai tudományos és oktatási tevékenységen túl kiterjedt nemzetközi együttműködési kapcsolatokat épített ki elsősorban franciaországi és németországi egyetemekkel.

a címlapról