Szerző: Bodnár Ádám

2003. június 3. 13:51

Az Oracle elektronikus oktatási megoldását választotta a PepsiAmericas Közép-Európában

[NetAktív] A PepsiAmericas Közép-Európai Csoportja az Oracle iLearning nagyvállalati szintű tanulóközösség-kezelő rendszerét (LCMS) választotta az

[NetAktív] A PepsiAmericas Közép-Európai Csoportja az Oracle iLearning nagyvállalati szintű tanulóközösség-kezelő rendszerét (LCMS) választotta az elektronikus oktatás regionális megvalósítására. Az Oracle iLearning bevezetése jelenleg a tervezési szakasz végén jár, idén szeptemberben az első "évfolyam" 1500 fővel indulhat el.

A PepsiAmericas a kelet-közép-európai országokban folytatott tevékenységének erősítését többek között az oktatás hatékonyságának javításával kívánta elérni, amelyhez elektronikus oktatási rendszert keresett. A cég a rendkívül flexibilis, integrált architektúrát biztosító Oracle iLearning keretrendszert választotta.

A PepsiAmericas számára fontos volt az architektúra skálázhatósága is a későbbi fejlesztések miatt. Az iLearning segítségével a felmerült igények egyszerű konfigurálással kielégíthetők, amelyet a gazdag funkcionalitás, a szabványos kapcsolódási felületek, valamint a tantermi illetve elektronikus oktatás integrált menedzselése tesz lehetővé. A központosított üzemeltetés ellenére nyelvi akadályok sem hátráltatják az oktatás menetét, a rendszer többnyelvű, mind a négy érintett országban honosították.

Az iLearning a tantermi és hálózati tanulás összhangjának megteremtésével növeli az adott összegből kiképezhető munkatársak számát, lehetőséget ad a tanultak elmélyítésére, fokozza a követhetőséget, egyszóval növeli az oktatás hatékonyságát. Az elektronikus oktatás révén a hagyományos oktatási tevékenységek automatizálhatók, a hagyományos tantermi oktatások részben kiválthatók, így az erre fordított erőforrások is felszabadulnak.

A tapasztalat-megosztás támogatása révén közvetett előnyök is megjelennek az értékesítés, a pénzügy, vagy akár a felső vállalatvezetés terén. Az értékesítésben a korábban előadások tartásával és utazással töltött idő az ügyfelekre, vagy új oktatási anyag fejlesztésre fordítható.

A pénzügyi és kontrolling részleg számára a belső elszámolásokhoz szükséges kimutatások elektronikus oktatása jelenti a hatékonyságnövekedést, mert e révén sokkal tudatosabbá válik a pénzügyi tervezés, pontosabbá válnak a statisztikák, a jelentések, beszámolók valamint a formanyomtatványok kitöltése is. A felső vezetés is sokat vár az e-oktatási technológiától azáltal, hogy az új eszközzel a cég képes lesz a regionális szinergiák hatékonyabb kiaknázására.

Az oktatási keretrendszer komplett megoldását az Oracle Hungary szállította, és üzleti tanácsadással is segítette a projekt tervezését. A tananyagok készítésében a Kudos Magyarország Kft. munkatársai és belső fejlesztők közösen vesznek részt. A belső fejlesztők a későbbiekben átveszik a tananyagok karbantartását, illetve önállóan készítenek majd modulokat. A belső fejlesztői teambe egyaránt delegált munkatársakat a PepsiAmericas oktatási, informatikai, a pénzügyi és a kereskedelmi részlege.

A fejlesztéshez a Makromédia multimédiás fejlesztőeszközeit használják fel, de az ellenőrző feladatsorok készítéséhez maga az Oracle iLearning keretrendszer is elegendő támogatást nyújt. A hardver platform szállítója a Hewlett Packard, amelynek magyarországi Oktatási Szolgáltatások részlege egyben az eLearning tanácsadó teamben, az üzleti igények felmérésében és a belső kommunikáció kialakításában is meghatározó szerepet tölt be.

Az iLearning segítségével folytatott oktatásban a tantermi tanfolyamok előtt kérdőíves szintfelmérő tesztek segítik a csoportbeosztást, vagy a hallgatók egyéni felkészülését. A tantermi foglalkozás után igen egyszerű ellenőrző teszteket végeznek, és akinek még gyakorlásra van szüksége, újra áttanulmányozhatja a tananyagot. Az elektronikus kommunikációs eszközök révén tanulás közben a tanulók megoszthatják gondolataikat a többiekkel, és segítséget kaphatnak a trénertől.

Ahol nem készségfejlesztés, hanem elsősorban az információk átadása az elsődleges cél, ott az oktatás kizárólag elektronikus tananyag segítségével zajlik, majd a tananyag áttanulmányozása után testre szabott foglalkozás egészíti ki a tanfolyamot. Jó példa erre az új belépők képzése, akik az iLearning tananyagának önálló feldolgozása és a sikeres teszt után egy tapasztalt munkatárs segítségével vehetnek részt a különböző szakterületek mélyebb megismerésében.

A PepsiAmericas Közép-Európai csoport kísérletét a multinacionális vállalat felsőbb szintjei is érdeklődéssel figyelik, mivel a cég történetében nem került még alkalmazásra eLearning rendszer ekkora méretben.

a címlapról