Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2003. április 14. 09:20

Három év múlva csökken az internetezés költsége

Rövid összefoglaló jelent meg az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) honlapján az Európai Unió információs társadalom programjáról. Az eEurope néven ismert program internetre vonatkozó főbb célkitűzései és a magyarországi helyzet összevetéséből kiderül: a most leginkább óhajtott változások 2006-ra teljesülnek.

[HWSW] Rövid összefoglaló jelent meg az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) honlapján az Európai Unió információs társadalom programjáról. Az eEurope néven ismert program internetre vonatkozó főbb célkitűzései és a magyarországi helyzet összevetéséből kiderül: a most leginkább óhajtott változások 2006-ra teljesülnek.

Az eEurope2002 program főbb célkitűzései között szerepelt az internetre kapcsolódó háztartások számának megkétszerezése és az internet-hozzáférés díjainak csökkenése is. Az Európai Unió eEurope 2002 akcióterve már lezárult, s mint az összefoglalóból kiderül: az IHM által összeállított Információs Társadalom Stratégia meghatározza, hogy 2006-ra Magyarország érje el a legfejlettebb európai államok 2002-2003-as fejlettségi szintjét.

A tavaly lezárult akciótervet felváltó eEurope2005 program három évre szóló főbb célkitűzései: korszerű, nyilvános on-line szolgáltatások elterjesztése, az elektronikus kereskedelem dinamikus fejlődésének ösztönzése, olcsó szélessávú hozzáférés biztosítása, nyilvános szélessávú hozzáférési pontok kialakítása (az elmaradott térségekben is), valamint biztonságos infrastruktúra kialakítása.

Hazánk az eEurope2003 program révén aktívan bekapcsolódott az európai információs társadalom programokba. A legfőbb fejlesztendő területek: távközlési és információs infrastruktúra fejlesztése (például gyors, szélessávú internet-hálózat kiépítésének ösztönzése), elektronikus gazdaság eszközrendszereinek kiépítése (például az elektronikus aláírás bevezetése), az elektronikus közigazgatás rendszerének fejlesztése (például adóbevallás interneten keresztül), az elektronikus oktatási rendszerek kidolgozása (például virtuális egyetemek létrehozása), az elektronikus egészségügyi fejlesztések (például elektronikus beteg-információs hálózat létrehozása) és az információs rendszerek biztonságosságának javítása.

Az Európai Unió ugyan közvetlenül csak a kutatás-fejlesztés (K+F) területén biztosít támogatást az infokommunikációs programokra, de emellett felzárkóztatási pénzügyi alapokkal is segíti az elmaradott térségek fejlődését. Ugyanakkor az IHM által közzétett összeállítás figyelmeztet: a vezetékes távbeszélő-, a kábeltévé- és az internetpiaccal kapcsolatban a lakosság és a szolgáltatók számára az uniós csatlakozás jelentős változást rövid távon várhatóan nem eredményez.

Hosszú távon azonban számítani lehet arra, hogy az ágazatot jelenleg sújtó globális visszaesés megszűnik, és a piacélénkítő intézkedések hatására valódi verseny jön létre a vezetékes telefon- és a kábeltévé-piacon is. E verseny haszonélvezői a fogyasztók lesznek, akik olcsóbban juthatnak majd hozzá több és jobb minőségű szolgáltatáshoz. A mobilpiachoz kapcsolódóan középtávon várható jelentős változás, hogy 2005 második félévétől Magyarországon is bevezetik a harmadik generációs mobiltelefon szolgáltatást.

Az összefoglaló erre a linkre kattintva érhető el, míg az Információs társadalom az Európai Unióban című melléklet az eu.ihm.hu címen olvasható.

a címlapról