Szerző: Barna József

2003. április 2. 17:59

Elérhető közelségben az elektronikus aláírás

[Morpho] Az elektronikus aláírás hosszú évekre visszatekintő hazai szabályozásának fontos állomásaként megszületett az első magyarországi minősített hitelesítés-szolgáltató. A NetLock Kft. 2002. november 4-én beadott, minősítési eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmét a Hírközlési Felügyelet sikeresnek minősítette, így a NetLock Kft. 2003. március 19-től Magyarországon elsőként jogosult minősített tanúsítványok kibocsátására. A mai napon megrendezett sajtótájékoztatón ünnepélyesen átadásra került Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter számára Magyarország első minősített tanúsítványa.

[Morpho] Az elektronikus aláírás hosszú évekre visszatekintő hazai szabályozásának fontos állomásaként megszületett az első magyarországi minősített hitelesítés-szolgáltató. A NetLock Kft. 2002. november 4-én beadott, minősítési eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmét a Hírközlési Felügyelet sikeresnek minősítette, így a NetLock Kft. 2003. március 19-től Magyarországon elsőként jogosult minősített tanúsítványok kibocsátására. A mai napon megrendezett sajtótájékoztatón ünnepélyesen átadásra került Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter számára Magyarország első minősített tanúsítványa.

A sajtótájékoztató vendége volt Kovács Kálmán miniszter nevében Dr. Bakonyi Péter, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Információs Társadalom Stratégia helyettes államtitkára és Slyuch András, a Hírközlési Felügyelet alelnöke.

A sajtótájékoztató keretében a NetLock Kft. és a Hírközlési Felügyelet alelnöke beszámolt a minősítésről, illetve az első minősített szolgáltató megjelenésével elérhetővé vált szolgáltatásokról és ezeknek az információs társadalomra, az elektronikus államigazgatásra, a civil és a gazdasági élet legkülönfélébb területeire gyakorolt hatásairól. A gazdasági élet szereplői, valamint a magánszemélyek számára mostantól megvalósítható az elektronikus archiválás, a papír nélküli elektronikus számlázás és számlamegőrzés, adóbevallás, vagy az elektronikus ügyvédi ellenjegyzés, illetve a legkülönfélébb, a hitelesség miatt most még papíralapú tranzakciók elektronizálása.

A sajtótájékoztató keretében, a minősített tanúsítvány mindennapi életben betöltött szerepét is bemutatták: Magyarországon elsőként digitalizáltak egy hivatalos számlát, majd annak elektronikus aláírással és időbélyeggel történő ellátását követően az eredeti papír bizonylatot egy iratmegsemmisítővel megsemmisítették. A NetLock Kft. ezzel az apró, de rendkívül jelentős mozzanattal igyekezett érzékeltetni az elektronikus aláírásban rejlő hatalmas lehetőségeket, mind az elektronikus államigazgatás, mind pedig a civil és a gazdasági élet legkülönfélébb területein.

"Az elektronikus aláírás magyarországi alkalmazása új korszakba lépett. Ebben a folyamatban az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az államigazgatás egyéb szerveivel együttműködve azon fáradozott, hogy megfelelő szabályozási környezetet alakítson ki az elektronikus aláírás alkalmazásához, konkrét intézkedésekkel támogassa az elektronikus aláírás társadalmi szintű elterjedését, és ahol lehet, gyorsítsa a hatósági eljárásokat. A szabályozási környezet kialakításnál a minisztérium átlátható, érthető és csak a szükséges mértékig kiterjedő jogszabályok kialakítására törekszik, amely megfelelő keretet ad mind a szolgáltatók, mind a felhasználók számára" -- mondta a rendezvényen Dr. Bakonyi Péter, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Információs társadalom stratégia helyettes államtitkára.

Mint hozzátette: "Ennek jegyében dolgozik az IHM a Hírközlési Felügyelettel együtt egy akadálymentesítési programon, amely az elektronikus aláírás elterjedését gátló tényezők megszüntetésére irányul. Az elektronikus aláírás elterjedése kiemelt szerephez jut a Magyar Információs Társadalom Stratégiában, továbbá az IHM támogató programjaiban. A hatósági eljárások 'gyorsításának' fontosságát jelzi az a tény, hogy az IHM keretei között működő Kijelölési Bizottság munkájának köszönhetően, az első, elektronikus aláírási termékeket tanúsító szervezet kijelölésével hárult el az utolsó adminisztratív akadály a NetLock Kft. minősítése elől."

"Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország első minősített hitelesítés-szolgáltatója a NetLock Kft." -- mondta Rózsahegyi Zsolt a NetLock Kft. ügyvezető igazgatója. "Hat év következetes szakmai munkájának és egy rendkívül erős szakértői háttér megteremtésének eredménye a most megkapott minősített hitelesítés-szolgáltatói cím. Mostantól minden magánszemély, intézmény és természetesen a gazdasági élet szereplői számára is elérhetőek Magyarországon a minősített elektronikus aláírás és időbélyegzés biztosította lehetőségek az elektronikus archiválástól és számlázástól az adóbevallásig és elektronikus ügyvédi ellenjegyzésig. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy az elektronikus aláírás hosszú évekre visszatekintő hazai szabályozásának egyik legjelentősebb mérföldkövéhez érkeztünk."

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról