Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2003. február 27. 20:46

Versenyhivatal: ötmilliós bírság a MATÁV Rt.-nek

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén indított eljárást a Magyar Távközlési Rt. ellen annak kivizsgálására, hogy a szolgáltató Ritmus 100 díjcsomagjával kapcsolatos tájékoztatásaival megtévesztette-e a fogyasztókat, s így versenyjogsértést követett-e el.

[HWSW] A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén indított eljárást a Magyar Távközlési Rt. ellen annak kivizsgálására, hogy a szolgáltató Ritmus 100 díjcsomagjával kapcsolatos tájékoztatásaival megtévesztette-e a fogyasztókat, s így versenyjogsértést követett-e el.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson megállapította, hogy a MATÁV Rt. a Ritmus 100 díjcsomagjával kapcsolatos szórólapok, az internet, a Hírmondó című kiadvány, valamint más írásbeli tájékoztatók és telefonon elérhető szóbeli tájékoztatásai révén megtévesztette a fogyasztókat.

A Matáv ugyanis hiányos, illetve téves tájékoztatást adott a fogyasztóknak egyrészt arról, hogy a határozott időtartamra szóló szerződés felmondása csak egy meghatározott időtartamon belül lehetséges díjmentesen, s ha nem ezen időtartam alatti a felmondás, akkor a fogyasztónak a díjcsomag havidíjának 24-szeresét kell megfizetnie. Megtévesztő továbbá, hogy az előfizető nem jogosult előfizetői szerződés alapján létrejött jogviszony "átírására" a szerződésmódosítás érvényességi ideje alatt, s hiányos volt a tájékoztatás arról is, hogy a díjcsomagot választó fogyasztó lemond az őt jogszabály alapján megillető szolgáltatóválasztási jogáról.

Mindezekre tekintettel a versenytanács a MATÁV Rt. részéről a versenytörvény megsértését megállapította, a jogsértő magatartás folytatását megtiltotta, végül a vállalkozást 5 millió forint bírság megfizetésére kötelezte. A bírság összegének megállapításakor a versenytanács figyelembe vette a MATÁV Rt. piaci helyzetét, a jogsértő magatartás tanusításának időtartamát, végül azt, hogy vele szemben már több, elmarasztalással záruló versenyfelügyeleti eljárás is folyt. Enyhítő körülményként került figyelembe vételre, hogy a vállalkozás a jelen eljárás alatt intézkedéseket tett a tájékoztatások jogsértő jellegének megszüntetése érdekében.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról

repairwashing

6

Keserű véget ért a Samsung-iFixit frigy

2024. május 24. 11:58

A független javítócég szerint a koreaiak rendkívül megnehezítették a könnyű javítást lehetővé tevő együttműködést.