Szerző: Ady Krisztián

2003. február 20. 15:40

Mégsem csökken az internetezés költsége márciustól?

2003. február 18-án az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Matáv Rt. bejelentették, hogy az internet eléréséhez használt távbeszélő szolgáltatások percenként 77 filléres állami támogatását kiterjesztik egy új, havi 100 órás kapcsolatot biztosító csomagra. Egyidejűleg a Matáv vezetője elmondta, hogy cége -- az internetes szakma által üdvözölt kormányzati célkitűzésekkel összhangban -- 2003. március 1-től olyan nagykereskedelmi feltételrendszert kínál az internetszolgáltatóknak, amely 25 százalékos árrést biztosít számukra.

[HWSW] 2003. február 18-án az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Matáv Rt. bejelentették, hogy az internet eléréséhez használt távbeszélő szolgáltatások percenként 77 filléres állami támogatását kiterjesztik egy új, havi 100 órás kapcsolatot biztosító csomagra. Egyidejűleg a Matáv vezetője elmondta, hogy cége -- az internetes szakma által üdvözölt kormányzati célkitűzésekkel összhangban -- 2003. március 1-től olyan nagykereskedelmi feltételrendszert kínál az internetszolgáltatóknak, amely 25 százalékos árrést biztosít számukra.

Ennek eredményeként állítása szerint a felhasználók internetezési költségei 25 százalékkal csökkenhetnek. A többi szolgáltatóval előzetesen nem egyeztetett új, nagykereskedelmi konstrukció részleteiről az érintettek csak a bejelentést követően kaptak tájékoztatást a Matávtól. A monopolszolgáltató diktátumából derül ki egyértelműen, hogy a Matáv Rt. vezetője valótlant állított.

Az új ajánlat nem alkalmas az internetezés költségeinek érdemi csökkentésére és így nem szolgálhatja sem a kormány célkitűzéseit, sem az információs társadalom érdekeit. Ráadásul a 15 és 40 órás díjcsomagok mintegy 30000 jelenlegi, és a százórás csomag remélt igénybevevőiről, mint a felhasználók összességéről beszélt.

A jelenlegi szabályozás alapján eddig a magyarországi internetszolgáltatók az államilag támogatott díjcsomagoknál az előfizető által fizetett díjak 13 százalékát díjvisszatérítés címén megkapták a telefonszolgáltatótól. A Matáv ajánlatában az előfizetői díjak és a díjvisszatérítés mértéke 2003 márciusától változatlanok, tehát nem keletkezik a korábbiakhoz képest többlet a szolgáltatóknál.

A Matáv ajánlata tartalmaz egy olyan, úgynevezett "fordított díjszámlázási" konstrukciót, melyben a szolgáltatók a támogatott díjcsomagokat a végfelhasználói ár 75 százalékáért megvásárolhatják és azt továbbértékesíthetik előfizetőiknek. Ez az ajánlat azonban -- bár látszólag a díjvisszatérítés 13 százalékos mértékén felül további 12 százalékos árrést biztosít -- azt feltételezi, hogy az ilyen távközlési szolgáltatások számlázásának terheit és a díjak beszedésének kockázatát a szolgáltató átvállalja a Matávtól.

A számlázás költségei és a beszedés kockázata önmagukban a díjak 12 százalékánál nagyobb terhet jelentenek. Az új nagykereskedelmi ajánlat tehát a szolgáltatóknak nem jelent előnyt a díjvisszatérítés mértékéhez képest. Mivel a szolgáltatók közül jelenleg kizárólag a Matáv leányvállalata képes kihasználni a "fordított díjszámlázás" lehetőségeit, az új ajánlatnak jelentős a piactorzító hatása és a monopol távközlési szolgáltató számára újabb, indokolatlan versenyelőnyt jelent.

A lapunkhoz eljuttatott közlemény aláírói -- Inter.net, Elender, GTS-Datanet, Euroweb, Pantel, Enternet, Interware, Vivendi -- minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak, hogy a Matáv haladéktalanul módosítsa nagykereskedelmi ajánlatát. Ennek elmaradása esetén versenyfelügyeleti eljárást kezdeményeznek.

Kérelemmel fordulnak az Informatikai és Hírközlési Miniszterhez, hogy -- a Minisztérium a többszereplős piaci verseny és az információs társadalom fejlesztése iránti elkötelezettségével összhangban -- érje el, hogy a Matáv felhagyjon piaci versenyt korlátozó magatartásával és az ígért és hangoztatott célok elérésére alkalmas ajánlatot tegyen a piac Matáv-csoporton kívüli szereplőinek. Kezdeményezik továbbá az internethozzáférési piac átfogó újraszabályozását is és a jelenlegi támogatási rendszer alapvető felülvizsgálatát is, mert jelenleg annak minden eleme kizárólag a monopol piaci szereplőt gazdagítja, és megakadályozza a verseny kialakulását.

A fenti nyilatkozat különösen érdekes aspektusba helyezi tegnap megjelent hírünket, melyben arról számoltunk be, hogy az informatikai és hírközlési miniszter rendeletben szabályozza az internetezés költségeinek számlázását. Ezzel a rendelettel egy éve húzódó vita végére tett pontot a tárca. A távközlési és internetszolgáltatók közti háború épp egy éve robbant ki, amikor a Matáv a díjmegosztásból származó jövedelmek átadásának feltételéül szabta az internetszolgáltatóknak a telefonköltség számlázásának átvállalását.

A miniszteri rendelet egyetlen sorral toldotta meg a jóval korábbi -- 2001-es -- Miniszterelnöki Hivatal által kiadott előírást, mely szerint "az internetszolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért felszámított díjat a távbeszélő szolgáltató saját költségén köteles kiszámlázni az előfizetői részére".

Az internetszolgáltatók által kifogásolt Matáv ajánlat szerint azonban a 25 százalékos kedvezményhez csak akkor juthatnak hozzá, amennyiben a rendelettel kiharcolt számlázási kötelezettséget mégis magukra vállalják, ami természetesen többletkiadást jelentene a szolgáltatóknak.

Előfizetési lehetőség a NetAcademia és a Training360 mind a 600 online tanfolyamára 1 éven át 1 tanfolyam áráért. Siess, ez az őrült ajánlat csak október 31-ig él!

a címlapról