Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2002. március 7. 15:41

Nem kell tartani az 51-es számok megszüntetésétől

A Hírközlési Felügyeleten belül működő Hírközlési Döntőbizottság mai, elvi döntése értelmében az internetszolgáltatók nem kötelezhetők az internet behívószámokból keletkező távközlési díjak továbbszámlázására.

[HWSW] A Hírközlési Felügyeleten belül működő Hírközlési Döntőbizottság mai, elvi döntése értelmében az internetszolgáltatók nem kötelezhetők az internet behívószámokból keletkező távközlési díjak továbbszámlázására.

Mint a Frischmann Gábor, a HDB elnöke által jegyzett döntés fogalmaz:

    Az internetszolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő nyújtása érdekében az internetszolgáltatónak a távbeszélő szolgáltatóval hálózati hozzáférési szerződést kell kötnie.
    A távbeszélő szolgáltató köteles saját hálózatában biztosítani az internetszolgáltatás elérését az SHS-51-es szolgáltatás- és hálózat-kijelölő szám felhasználásával.
    Az internetszolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén az "internetszolgáltatás elérése távbeszélő hálózaton keresztül" szolgáltatás díjának számlázására a távbeszélő szolgáltató egyoldalúan nem kötelezheti az internetszolgáltatót.
    Ha az együttműködő szolgáltatók a számlázás kérdésében másként nem állapodnak meg, az "internetszolgáltatás elérése távbeszélő hálózaton keresztül" szolgáltatás díját a távbeszél szolgáltatónak kell beszednie.

Több internetszolgáltató (Inter.net, Externet, Enternet, Interware, Nextra, DataNet, PanTel) néhány nappal ezelőtt küldte meg észrevételeit a Hírközlési Felügyelethez és a Miniszterelnöki Hivatalhoz. Levelükben a számlázással kapcsolatban rájuk háruló aránytalan többletköltségekkel, a nyitva maradt adatvédelmi kérdésekkel és a Matáv ultimátumszerű referenciaszerződésével támasztották alá tiltakozásukat. A Matáv szerződés ajánlata értelmében, ha március 23-ig nem a távközlési szolgáltató rendeletértelmezése szerinti feltételeknek megfelelően jön létre a Hálózati Hozzáférési Szerződés, úgy a szolgáltatók az 51-es kedvezményes behívószám elvesztését kockáztatják.

A HDB most közzétett állásfoglalásával elhárult ez a veszély a szolgáltatók -- és modemes ügyfeleik -- feje fölül. A HDB, konkrét ügyekben a most meghozott elvi döntés alapján fog határozni, s a majdani határozatokkal szemben lehet ugyan keresetet indítani a bíróságon, ám ez a végrehajtás alól nem ad halasztást, így vélhetően a Matáv és a szolgáltatók közti szerződések hamarosan megszületnek.

a címlapról