Szerző: Hlács Ferenc

2020. május 7. 12:24

Publikusak a programozó bootcampek számai

Közzétette a hazai bootcampeken végzett auditjának eredményeit az IVSZ, az ellenőrzött számok alapján a végzett hallgatók elsöprő többsége sikeresen talál munkát az IT szegmensben - sokuk korábbi fizetését jelentősen meghaladó bérezés mellett.

A koronavírus járvány világszerte átrajzolja a munkaerőpiacot, a krízishelyzet miatt több szegmensben tömegek veszítik el állásukat, és kezdenek új lehetőségek után kutatni. Ezzel párhuzamosan az IT szektorban Magyarországon továbbra is komoly szakemberhiány uralkodik, amelynek feltöltése most különösen fontos, hiszen a szegmens, illetve a digitalizáció kulcsszerepet játszik a gazdaság újraindításában és a válság elhárításában.

A nehéz időszakban emiatt különösen felértékelődnek a gyors, 3-12 hónapos bootcamp képzések, amelyek új karrieropciót nyújthatnak a járvány miatt állás nélkül maradóknak - akikkel egyben az informatikai szegmens munkaerőhiányát is orvosolhatják. A hasonló képzéseket követő elhelyezkedés esélyei ugyanakkor sokaknak ködösek lehetnek, hiszen egészen idáig nem voltak elérhetők a különböző iskolák teljesítményére vonatkozó, megbízható adatok. Ez sokakat visszatarthatott a karrierváltástól, különösen miután az nem csak idő-, de a tandíjak miatt anyagi befektetést is igényel.

A hazai bootcamp piac három legismertebb szereplője ezért igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba, és az IVSZ-szel együttműködve nyilvános auditot készített teljesítményéről, amellyel a képzések eredményessége is jól követhető. Az auditban a Codecool, a Green Fox Academy és a PROGmasters vett részt - bár az IVSZ más cégeket is megkeresett a lehetőséggel, a trión kívül egyelőre egyik vállalat sem mutatkozott nyitottnak a kezdeményezésre. Az auditot a tervek szerint az IVSZ és a három iskola minden évben megismétli majd, ahhoz pedig a későbbiekben a piac további szereplői is szabadon csatlakozhatnak.

A SZÁMOK ISMERTEK, DE AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS NEHÉZKES

Az audit elsődleges célja nem a szereplők összehasonlítása volt - különösen miután a három cég eltérő üzleti modellel operál - az sokkal inkább a cégek által kiadott adatok validálását célozta. A folyamat első lépéseként a felek és az IVSZ meghatározták, hogy milyen adatköröket vonnak be a vizsgálatba, majd ezek kapcsán az iskolák önbevallásos alapon küldték el saját számadataikat. Az IVSZ auditorai ezt követően a kapott számokat a helyszínen is hitelesítették, ellenőrizve az iskolák kapcsolódó szerződéseit a hallgatók későbbi elhelyezéséről, illetve a cégek egyéb vonatkozó dokumentumait. A hallgatók a képzések utáni önálló elhelyezkedésére vonatkozó számokat a szervezet egy emailben készített felméréssel igyekezett megerősíteni, noha ahogy kutatásában az IVSZ is kitér rá, a jövőben itt még szükség lesz némi csiszolásra a módszertanon.

prgrmill

Az összehasonlítást az erősen különböző oktatási és üzleti modellek is nehezítik: a Codecool képzései 8-15 hónap időtartamot ölelnek fel, amely végén a résztvevők full-stack fejlesztői végzettséget szereznek. Ezzel szemben a Green Fox Academy rövidebb, 3-6 hónapos képzéseket kínál, junior programozói végzettséggel - így közelebb áll a PROGmastershez, amely 5 hónapos tanfolyamain szintén junior szintű szoftverfejlesztőket képez.

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A képzések lezárultával az iskolák által kínált elhelyezkedési lehetőségek is eltérnek: a PROGMastetrs és a Codecool kizárólagos HR szolgáltatást nyújt, míg a Green Fox Academy esetében ezek opcionálisan vehetők igénybe - itt a cég a képzés utáni sikeres vizsgát követően 12 héten keresztül segíti hallgatóit az elhelyezkedésben. A Codecool ezzel szemben atipikus foglalkoztatást kínál: már a képzési időszak alatt, munkaerő-kölcsönzés keretében elkezdi kihelyezni hallgatóit IT cégekhez. Mindhárom cégnél lehetőség van önálló elhelyezkedést is választani az elméleti képzés után, ugyanakkor ez minden esetben magasabb tandíj-kötelezettséget von maga után. Azt is érdemes észben tartani, hogy az IVSZ által vizsgált időszakban a képzési modellek többször változtak a cégeknél, így állásgaranciát sem mindig vállaltak - a vizsgálat lezárultakor azonban mindhárom szereplőnél adott volt az elhelyezkedési garancia, igaz különböző feltételek mellett.

BIZTATÓ EREDMÉNYEK

Az audit eredményei alapján 2015 és 2019 között a Codecool vette fel a legtöbb hallgatót, összesen 1079 főt, akikből eddig 506 fő végezte el a képzést és 338 morzsolódott le. Az elhelyezkedést az IVSZ 2015 és 2018 között vizsgálta, ebben az időszakban a Codecoolnál 341-en végeztek, akik mind kérték az iskola segítségét a munkahelykeresésben. A végzettek túlnyomó többsége, 335 az intézmény segítségével el is tudott helyezkedni új munkahelyén. A Codecool saját bevallása alapján 12 fő helyezkedett el önállóan az IT szektorban, ez ugyanakkor nem auditált adat - hat fő esetében a cég hallgatói emailes nyilatkozatokkal tudta megerősíteni az önálló elhelyezkedést.

A Green Fox Academy 2015 és 2019 között 822 hallgatót vett fel, akik közül eddig 646-an el is végezték a cég képzését, és 105-en morzsolódtak le. A 2015-2018-as időszakban 439-en végeztek az iskola kötelékében, közülük 393-an kértek elhelyezést, az iskola pedig 256 hallgatónak talált sikeresen munkahelyet. Önbevallás alapján 156 hallgató talált munkát saját erejéből, az IVSZ emailes felmérése pedig 108-at tudott megerősíteni.

ivszbcaudit01

Ami a PROGmasterst illeti, a cég 2015-2019-ig 192 hallgatót vett fel, ebből a felmérés lezárultáig 144 végezte el a képzést, lemorzsolódott hallgatóból pedig mindössze 5 volt. 2015-2018-ig 108-an végeztek az iskolában, 105-en pedig a vállalat segítségét kérték az elhelyezkedésben - ez 101 fő esetében zárult sikerrel. Önbevallás alapján négy fő helyezkedett el önállóan, és az IVSZ-nek küldött emailes nyilatkozatok is ennyiről szólnak.

Összesítve tehát a három meghatározó bootcamp cég 2015-től tavalyig 2093 hallgatót vett fel, akik közül 1296-an el is végezték a képzéseket, a kieső hallgatók száma pedig 448 volt. 2015-2018-ig 888-an végeztek a három vállalat képzésein, 839-en kértek elhelyezést és összesen 692-en találtak munkát az intézmények segítségével. Saját erőből önbevallás szerint 172-en helyezkedtek el, amiből az IVSZ felmérése 118-at megerősített. A bootcamp iskolákban végzettek tehát nagyon jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, az önállóan és a cégek segítségével munkát találók aránya meghaladja a 96 százalékot.

JOBBAN FIZET AZ ÚJ KARRIER

Az IVSZ az audit mellett egy nem reprezentatív felmérést is végzett a hallgatók körében, amelyet a megkeresettek közül 397-en töltöttek ki. Eszerint 40 százalékuk legfeljebb 2 év munkatapasztalattal döntött a karrierváltás mellett, míg 30 százalékuk 3-6, ugyancsak 30 pedig több mint 7 év után lépett tovább a programozás irányába. A legtöbben adminisztratív munkakörökből, kereskedelmi területről és a vendéglátásból érkeztek - utóbbi területet a jelenlegi krízishelyzet különösen megviseli, így nem lenne meglepő, ha a szegmens a későbbiekben is vezető helyen lenne a hallgatók korábbi hátterei között.

ivszbcaudit04

A végzettek 66,5 százaléka bölcsészettudományi, természettudományi, gazdaság- vagy társadalomtudományi vagy műszaki képzettséggel rendelkezett, 20 százalékuk pedig a bootcampekben szerezte első végzettségét. Programozói tudás terén a jelentkezéskor a végzettek 80 százaléka legfeljebb alapszintű ismeretekkel indult.

ivszbcaudit02

A képzések lezárultakor a megkérdezett hallgatók 46,5 százaléka gyakorlatilag azonnal, 84,5 százaléka pedig 4 hónapon belül el tudott helyezkedni IT szakmai területen - legnagyobb részük szoftverfejlesztési, illetve tesztelési pozíciókat szerzett. Az új képesítések a végzettek döntő többségénél a keresetre is rendkívül jótékony hatással voltak: a jelentkezéskor a válaszadók több mint felének bruttó bére 300 ezer forint alatt volt, a képzés után viszont 76,1 százalékuk kezdő bruttó fizetése 300 és 600 ezer forint között mozgott.

ivszbcaudit03

Az audit eredményei mellett persze érdemes figyelembe venni, hogy a cégek eddigi teljesítménye nem garantálja, hogy az a későbbiekben is változatlan marad. Összességében azonban elmondható, hogy az IVSZ vizsgálata alapján a bootcampek végzősei magas elhelyezkedési esélyekkel számolhatnak, amelyeket a szakemberhiánynak köszönhetően a jelenlegi krízishelyzet sem csökkent, az IT szegmensben szerzett új pozíciók pedig sok esetben a korábbinál számottevően magasabb bérezéssel járnak. A teljes auditjelentést az érdeklődők az IVSZ kapcsolódó oldaláról tölthetik le.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról